Sluiten
Voortgezet onderwijs

Instructies

Digitale examens vmbo

Achter het scherm: de digitale examens vmbo

Samen met docenten ontwikkelt Cito de centrale examens. De vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) stellen de opgaven en de correctievoorschriften vast.

Digitaal je eindexamen maken
Digitale examens maken?
 • Veel vmbo-leerlingen gebruiken voor het maken van de examens de computer.
 • Je voert dan in het toetsprogramma de antwoorden van de opgaven op het computerscherm in.
 • Gesloten vragen kijkt de computer zelf na. Jouw docent beoordeelt de antwoorden op open vragen.
 • Luistervaardigheid is bij talen een belangrijk onderdeel bij het maken van een digitale toets in het vmbo bb en kb.
 • Dit geldt ook voor het cspe waarbij je het theorie-examen maakt met minitoetsen op de computer.

Het toetsprogramma Facet voor vmbo bb en kb

In 2019 maak je de flexibele en digitale centrale examens algemene vakken bb/kb op de computer met het toetsprogramma Facet. Op de website van CvTE leest u meer over Facet.

Het programma Autoplay voor vmbo gl/tl

In 2019 maak je het centrale examen voor de kunstvakken muziek gl/gt/tl, dans gl/tl en drama gl/tL met het programma Autoplay. Het programma presenteert vragen en bronnen. Je schrijft de antwoorden op een papieren uitwerkbijlage. Lees meer op de pagina Kunstvakken.

Oefenen met de diagramtool

In de digitale examens natuur- en scheikunde-1 (bb en kb) en wiskunde (bb en kb) gebruik je bij sommige vragen de diagramtool. Wil je weten hoe de tool werkt? Bekijk dan het filmpje diagramtool met uitleg.
Voorbeeldexamens
Voor alle digitale examens bb/kb is in Facet een voorbeeldexamen beschikbaar. Je kunt deze bekijken op de openbare oefenomgeving: oefentoetsen en -examens.

Groepsrapportages van digitale examens

 • DUO verstuurt de groepsrapportages bij de digitale centrale examens bb en kb naar jullie school.
 • Het gaat om rapportages bij de examens 2019 voor de vakken Nederlands, Engels, economie, maatschappijkunde, biologie, nask-1 en wiskunde.
 • Een groepsrapportage laat zien hoe jouw leerlingen of die van jouw school scoorden ten opzichte van het landelijk gemiddelde.
 • Ook laat de groepsrapportage zien op welke onderdelen je leerlingen beter hebben gescoord dan op andere onderdelen.
 • Voor een technische uitleg download je de technische toelichting.
 • Of download een voorbeeldrapportage.
www.cito.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Via de knop ‘instellen’ geef je aan welke cookies je wilt accepteren. Meer informatie over Cookies en privacy