Sluiten
Voortgezet onderwijs

Oud examenmateriaal

Kies een examen

Oud examenmateriaal voor een goede voorbereiding

Examens uit eerdere jaren zijn een fijne voorbereiding. Je raakt gewend aan de vraagstelling, aan de lengte van het examen en aan de manier van antwoorden en nakijken. Cito publiceert daarom alle schriftelijke examens van de afgelopen drie jaar voor vwo, havo en vmbo. Bij elk examen vind je het correctievoorschrift, de normering, een toets- en itemanalyse, luisterfragmenten en meer. Het is bijna net als in het echt.