SluitenSluiten
leerlingen en docent aan het werk achter een beeldscherm

Expertise van Stichting Cito

Examenopgaven maken

Cito logo plectrumVerder

Daar gaan heel wat nachtjes slapen overheen …

Voordat jouw leerlingen de centrale examens kunnen maken, is er heel wat werk verzet. Het maken van een centraal examen is een zorgvuldig traject. Globaal zit er twee jaar tussen het formuleren van de eerste vraag tot het afnemen van het examen.
Met onze expertise ben jij verzekerd van een examen dat de examenstof uit de syllabus goed en eerlijk toetst.

Hoe komt een examenopgave tot stand?

Bekijk de infographic hierover. Klik op de afbeelding voor de vergroting.

Hoe vo-examenvragen tot stand komen

Wie zijn bij dit proces betrokken?

De centrale examenopgaven worden bedacht en gemaakt door zo'n 400 vakdocenten die actief zijn in onze constructiegroepen en constructieforums. En nog een 800* docenten zijn bij de constructie betrokken als screener en pretestodocent. 
 *) Dit is exclusief 150 posttestdocenten en 300 standaardsetters. Zij zijn niet inhoudelijk betrokken.

Zij worden daarbij begeleid door onze toetsdeskundigen, die de centrale examens samenstellen. Samen zorgen zij ervoor dat de opgaven inhoudelijk en toetstechnisch kloppen en eenduidig zijn. En dat ze aansluiten op het schoolniveau, de belevingswereld van centraal examenkandidaten en de onderwijspraktijk. Hierbij spelen ook de screeners, medewerkers logistiek en ICT, normeringsdeskundigen en toetsondersteunende medewerkers een belangrijke rol.

Toetsdeskundige José Thijssen vertelt hoe je een examenopgaven maakt:

"Examenvragen maken is een lastige klus, dat kan ik je vertellen, maar wel heel leuk!"
Afbeelding gevoelig roze
José Thijssen
Toetsdeskundige bij Cito

Hoe wordt de inhoud van een centraal examen bepaald?

Centrale examenopgaven worden ontwikkeld aan de hand van examensyllabi die wij ontvangen van het CvTE. In een examensyllabus staat gedetailleerd beschreven waaraan de leerstof voor het centraal examen per examenvak moet voldoen. Zoals de onderwerpen, het aantal opdrachten, het soort opgaven (open, meerkeuze) de lengte van een centraal examen en de toegestane hulpmiddelen. De basis voor de examensyllabi zijn de examenprogramma’s van de minister. Hierin is opgenomen wat examenkandidaten moeten kennen en kunnen per examenvak, en wat thuishoort in het centraal examen en wat in het schoolexamen.

Hoeveel tijd zit tussen het bedenken van een opgave en het afnamemoment?

Gemiddeld zit er zo’n 1,5 tot 2 jaar tussen het bedenken van een eerste conceptvraag en het moment waarop de examenkandidaat de vraag krijgt voorgelegd. Dat heeft te maken met de grote mate van zorgvuldigheid die nodig is om goede, veilige en betrouwbare centrale examens te maken.

Wat is het verschil tussen digitale en schriftelijke examens?

In tegenstelling tot de papieren examens, is er bij digitale examens de mogelijkheid om geluids- en filmfragmenten op te nemen. Ook worden ze in kleur aangeboden. En bij het beantwoorden van vragen in een digitale omgeving is er ruimte voor interactie. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om het juiste antwoord aan te klikken of  naar de juiste plek te slepen om een volgorde aan te brengen. Meer weten over de digitale centrale examens? Kijk hier.

Zijn er ook centrale examens voor kandidaten met een auditieve of visuele beperking?

Jazeker! Voor examenkandidaten met een auditieve of visuele beperking worden centrale examens met spraaksynthese en examens in braille aangeboden. Meer informatie over deze centrale examens op maat vind je op duo.nl.