Sluiten
leraren met laptop

Expertise van Cito

Ketenpartner

Voor goede, veilige en betrouwbare examens

Cito maakt deel uit van een landelijke examenketen. Om de examinering vlot te laten verlopen, werken we samen met het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In de keten maken we afspraken. Die afspraken gelden voor alle centrale examens voor alle vakken in het vmbo, havo en vwo. Ze zorgen ervoor dat het onderwijs elk jaar weer kan vertrouwen op goede, veilige en betrouwbare centrale examens.
ketenpartner
Onze taken in de keten

In nauwe samenwerking met docenten en leerlingen:

 • maken we examens
 • geven we advies over de normering
 • verlenen we service aan het onderwijs
 • doen we examenonderzoek

Kennismaken met onze ketenpartners

 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 
  Stelt per vak het examenprogramma vast. Dit programma bepaalt de inhoud van het vak, welke onderdelen scholen moeten toetsen in het schoolexamen en wat centraal geëxamineerd wordt.
 • College voor Toetsen en Examens (CvTE)
  Beschrijft voor alle vakken de centrale examenstof in een syllabus. Het CvTE verstrekt Cito jaarlijks een constructieopdracht. Die opdracht beschrijft voor elk vak: de lengte van het examen, het aantal opgaven en het soort opgaven.
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  Beheert de administratie, de inschrijvingen en de digitale systemen Facet en Basisiregistratiesystemm onderwijs (BRON).

Wie is eigenaar van de examens?

In de periode dat de examens onder constructie zijn, zijn ze eigendom van Cito. Pas als ze definitief zijn vastgesteld, gaat het eigendom over naar het CvTE. Daarom zijn alle centrale examens ook te vinden op examenblad.nl.

Zo werkt de keten

Centrale examens proces totstandkoming beoordelingKlik om te vergroten.