Sluiten
cito_gv_18_vo_1332_a3a8359

Tools & expertise

Normering

Voldoende of onvoldoende?

Dat is afhankelijk van de N-term. Met een N-term kun je de scores van leerlingen omzetten in cijfers. Cito start direct na de centrale examens normeringsonderzoeken. We adviseren het College voor Toetsen en Examens vervolgens over de N-term.
Normeren is ...
  • het waarderen van de prestaties die examenkandidaten hebben geleverd
  • het belonen van gelijke prestaties met gelijke cijfers, ongeacht de moeilijkheid van het examen
  • het vaststellen van regels om examenscores om te zetten in cijfers

Bekijk het normeringsproces

Normering tot standKlik en vergroot de afbeelding.
Leerlingen vo maken een schoolexamen
Uniforme normeringsmethode

Samen met het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) gebruiken we een normeringsmethode die voor alle vakken geldt, ongeacht de lengte van de scoreschaal.

  • Elk gescoord punt zorgt voor een hoger examencijfer (afronding daargelaten).
  • Een score van 0% correspondeert met examencijfer 1.
  • Een score van 100% correspondeert met examencijfer 10.
  • Voor het grootste deel van de cijferschaal geldt dat elk scorepunt evenveel bijdraagt aan het cijfer. Dit is onafhankelijk van de normering.
Onderzoek
In het normeringsonderzoek analyseert Cito de scores van eindexamenkandidaten. We vergelijken de prestaties landelijk en over jaren heen. Het resultaat is een N-term: de sleutel die de scores op een specifiek examen omzet in een cijfer. We leveren voor elk examen een N-term-advies aan CvTE.
Vastgestelde normeringen 2018-2017-2016
De vastgestelde normeringen van de twee tijdvakken van de afgelopen 3 jaar voor vmbo bb cse, vmbo bb cbt, vmbo kb cse, vmbo kb cbt, vmbo gl cse, vmbo gl/tl, havo en vwo kun je vinden op de overzichtspagina.
www.cito.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Via de knop ‘instellen’ geef je aan welke cookies je wilt accepteren. Meer informatie over Cookies en privacy