SluitenSluiten
Docentenoverleg

Expertise van Stichting Cito

Normeringsonderzoek

Cito logo plectrumVerder

Voldoende of onvoldoende?

Dat is afhankelijk van de N-term. Met een N-term kun je de scores van leerlingen omzetten in cijfers. Het bepalen van de N-term gebeurt op basis van het analyseren van de scores van eindexamenkandidaten op de centrale examens vo. Aan de hand van het advies van Stichting Cito, stelt het College voor Toetsen en Examens vervolgens de definitieve N-termen vast.

Daarnaast doet Stichting Cito structureel onderzoek naar de moeilijkheid van centrale examens. Deze normhandhavingsonderzoeken geven informatie over bijvoorbeeld de vaardigheid van de examenleerlingen en de ontwikkeling van die vaardigheid over de jaren heen.

Normeren is:

  • het waarderen van de prestaties die examenkandidaten hebben geleverd
  • het belonen van gelijke prestaties met gelijke cijfers, ongeacht de moeilijkheid van het examen
  • het vaststellen van regels om examenscores om te zetten in cijfers
Leerlingen vo maken een schoolexamen

Uniforme normeringsmethode

Samen met het CvTE hebben we een methode ontwikkeld voor het geven van cijfers. Deze methode is voor alle centrale examenvakken gelijk, ongeacht het aantal punten dat je in het examen kunt halen.

  • Elk gescoord punt zorgt voor een hoger examencijfer (afronding daargelaten).
  • Een score van 0% correspondeert met examencijfer 1.
  • Een score van 100% correspondeert met examencijfer 10.
  • Voor het grootste deel van de cijferschaal geldt dat elk scorepunt evenveel bijdraagt aan het cijfer. Dit is onafhankelijk van de normering.
Infographic normeringNormering 2022

Net als in 2021 kunnen we dit jaar de centrale examens niet normeren zoals anders.

Handige tools voor docenten

N-L-tool voor profielvakken

Doordat dit schooljaar beroepsgerichte profielvakken wederom worden afgesloten met een schoolexamen, zal er geen nieuwe N-L-tool worden uitgeleverd. Om de docenten te ondersteunen bij het omzetten van scores naar cijfers, gaan we ook dit jaar samen met ruim honderd docenten van de diverse profielvakken,
een inschatting maken hoe moeilijk het cspe was ten opzichte van vorige jaren. We kunnen daardoor
(medio april) een N-term suggestie afgeven voor alle cspe’s. En omdat veel scholen waarschijnlijk niet
alle onderdelen uit de cspe’s 2022 gebruiken, publiceren we dit jaar de N-termen voor alle onderdelen afzonderlijk.

Effect corona op vaardigheid centraal examens 2021

Hoe vaardig zijn de examenkandidaten 2021 t.o.v. de examenkandidaten vóór de pandemie? In opdracht van CvTE deed Stichting Cito onderzoek. Het rapport maakt onderdeel uit van de Kamerbrief ‘Besluit eindexamen vo 2022’ dd. 17 december.
Naar het Rapport Vaardigheid Examenkandidaten 2021