Sluiten
leraren met laptop

Expertise van Cito

Normering

Voldoende of onvoldoende?

Dat is afhankelijk van de N-term. Met een N-term kun je de scores van leerlingen omzetten in cijfers. Cito start direct na de centrale examens normeringsonderzoeken. We adviseren het College voor Toetsen en Examens (CvTE) vervolgens over de N-term.
Normeren is ...
  • het waarderen van de prestaties die examenkandidaten hebben geleverd
  • het belonen van gelijke prestaties met gelijke cijfers, ongeacht de moeilijkheid van het examen
  • het vaststellen van regels om examenscores om te zetten in cijfers

Bekijk het normeringsproces

Normering tot stand

Klik en vergroot de afbeelding.

Leerlingen vo maken een schoolexamen
Uniforme normeringsmethode

Samen met het CvTE gebruiken we een normeringsmethode die voor alle centrale examenvakken geldt, ongeacht de lengte van de cijferschaal.

  • Elk gescoord punt zorgt voor een hoger examencijfer (afronding daargelaten).
  • Een score van 0% correspondeert met examencijfer 1.
  • Een score van 100% correspondeert met examencijfer 10.
  • Voor het grootste deel van de cijferschaal geldt dat elk scorepunt evenveel bijdraagt aan het cijfer. Dit is onafhankelijk van de normering.
Onderzoek
In het normeringsonderzoek analyseert Cito de scores van centrale eindexamenkandidaten. We vergelijken de prestaties landelijk en over jaren heen. Het resultaat is een N-term: de sleutel die de scores op een specifiek examen omzet in een cijfer. We leveren voor elk centraal examen een N-term-advies aan CvTE.
Vastgestelde normeringen  2019-2018-2017
De vastgestelde normeringen van de twee tijdvakken van de afgelopen 3 jaar voor vmbo bb cse, vmbo bb cbt, vmbo kb cse, vmbo kb cbt, vmbo gl cse, vmbo gl en tl, havo en vwo kun je vinden op de overzichtspagina.
Meer over normeren bb, kb en gl bij profielvakken cspe