In de docentenkamer

Onze expertise

Meedenken over nieuwe vormen van toetsing en examinering

Cito logo plectrumVerder

Meedenken over nieuwe vormen van toetsing en examinering

Het onderwijs is voortdurend in beweging. Binnen onze divisie Centrale Toetsen en Examens volgen we deze ontwikkelingen. We zijn nieuwsgierig en denken graag mee. Bijvoorbeeld over het toetsen van nieuwe vakinhoud, vaardigheden en beoordelingsvormen. Op deze plek delen we handreikingen, concepttoetsen en onderzoeksresultaten die bij kunnen dragen aan het gesprek over nieuwe vormen van toetsing en examinering.
Leerlingen bij de kluisjes

Lees meer