SluitenSluiten
Docentenoverleg

Kijk- en luistertoetsen Nederlands havo/vwo

Onderzoeksresultaten en toetsmateriaal divisie centrale toetsen en examens

Cito logo plectrumVerder

Kijk- en luistertoetsen Nederlands havo/vwo

Bij een centraal examen Nederlands havo/vwo wordt een leerling beoordeeld op leesvaardigheid. Hierdoor is er op school soms minder aandacht voor kijk- en luistervaardigheden. Herken je dit in jouw klas en wil je daar iets aan veranderen?
Dan kun je gebruikmaken van materiaal dat ons onderzoek naar kijk- en luistervaardigheid in de bovenbouw van havo/vwo heeft opgeleverd.
Ook bieden we praktische handvatten om zelf materiaal te ontwikkelen voor bijvoorbeeld schoolexamens.

Aan de slag!

Onderstaande vier kijk- en luistertoetsen bestaan elk uit een minicollege met twee opdrachten met correctievoorschriften.

Kies jouw minicollege en ga aan de slag met het materiaal.

leerling werkt aan opdracht
In elk minicollege spreekt een wetenschapper over een academisch onderwerp uit zijn of haar vakgebied, op een manier die vergelijkbaar is met een eerstejaars hoorcollege.
Afbeelding gevoelig roze
Citaat
Uit het artikel in Levende Talen Tijdschrift, september 2021
vier docenten overleggen