SluitenSluiten
leerlingen en docent aan het werk achter een beeldscherm

Toetsvragen statistiek met grote datasets havo/vwo

Ondersteunende informatie en oefenmateriaal divisie Centrale Toetsen en Examens

Cito logo plectrumVerder
Toetsvragen statistiek met grote datasets havo/vwoMeer

Toetsvragen statistiek met grote datasets

Statistiek met ICT maakt onderdeel uit van het examenprogramma wiskunde A voor havo en wiskunde A/C voor vwo. De kennis wordt getoetst in schoolexamens, waarbij leerlingen gebruikmaken van een computer.

Voor Statistiek met ICT ontwikkel jij als docent zelf de toetsvragen voor bijvoorbeeld jouw schoolexamen. Kun je hierbij wel wat ondersteuning gebruiken? Op deze pagina delen we de kennis die het construeren van examenvragen met grote datasets ons heeft opgeleverd. Met animaties, een praktische handleiding en enkele schoolexamens met grote datasets.

Aan de slag!

Schoolexamens

Ter gelegenheid van onze vijftigste verjaardag heeft Stichting Cito in 2018 twee schoolexamens statistiek met grote datasets voor havo wiskunde A ontwikkeld en aangeboden aan het onderwijsveld. De vragen werden ontwikkeld door docenten met veel ervaring in het construeren van toetsvragen wiskunde A. De reacties van docenten waren erg positief en zorgden in 2019 en 2020 voor nóg eens drie schoolexamens met grote datasets voor vwo wiskunde A/C.
Meer weten over deze vijf schoolexamens? Je kunt ze na registratie gratis downloaden via wisbase.nl van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren.

 

Handleiding

Voor meer toelichting kun je deze uitgebreide handleiding raadplegen.

“In de constructie van een schoolexamen statistiek met grote datasets komt veel bij elkaar: het zoeken van een geschikte dataset, een keuze van geschikte software en het stellen van goede vragen. Leraren kunnen nu profiteren van de ervaringen die Cito hiermee heeft opgedaan.”
Afbeelding gevoelig roze
Irene van Stiphout
Toetsdeskundige Stichting Cito
Datatest
Klik op de afbeelding voor een vergroting


Voorbeeldvragen

  • Vraag 1
    Karin vermoedt dat leerlingen met meer broers/zussen minder zakgeld krijgen. Onderzoek of de gegevens in de dataset dit vermoeden bevestigen.
  • Vraag 2
    Bereken hoeveel 17-jarigen in de dataset gemiddeld genomen langer zijn dan 16-jarigen.

Te gebruiken software

Excel en Vustat zijn beide geschikt om mee te werken. De keuze is aan jou.
Hieronder vind je een beknopt overzicht van de voor- en nadelen:
VoordelenNadelen
ExcelHet programma staat veelal standaard op computers.Er is ervaring in het typen van formules nodig.
 Het programma kan veel meer dan alleen statistiek. Leerlingen kennen het programma wellicht al van andere activiteiten.Juist omdat het programma veel kan, is het soms zoeken naar de opties die nodig zijn voor statistiek.
 Het programma wordt veel gebruikt buiten de schoolcontext. 
VUSTATHet programma is gebruikersvriendelijk omdat het op maat is gemaakt voor leerlingen. Het bevat weinig ruis van mogelijkheden die niet relevant zijn.Het programma wordt buiten school niet veel gebruikt.
 Het programma is gratis beschikbaar. 
Verder
Excel
Verder
 
Verder
 
Verder
VUSTAT
Verder