SluitenSluiten
Docentenoverleg

Onze expertise

Normeren voortgezet onderwijs

Cito logo plectrumVerder

Normeren voortgezet onderwijs

 
Leerlingen bij de kluisjes

Normeren en onze rol

Wat is normeren?

  • het waarderen van de prestaties die examenkandidaten hebben geleverd
  • het belonen van gelijke prestaties met gelijke cijfers, ongeacht de moeilijkheid van het centraal examen
  • het vaststellen van regels om examenscores om te zetten in cijfers

Hoe komt een cijfer tot stand?

Samen met het CvTE hebben we een methode ontwikkeld voor het geven van cijfers. Deze methode is voor alle centrale examenvakken gelijk, ongeacht het aantal punten dat je in het examen kunt halen.

  • Elk gescoord punt zorgt voor een hoger examencijfer (afronding daargelaten).
  • Een score van 0% correspondeert met examencijfer 1.
  • Een score van 100% correspondeert met examencijfer 10.
  • Voor het grootste deel van de cijferschaal geldt dat elk scorepunt evenveel bijdraagt aan het cijfer. Dit is onafhankelijk van de normering.

Over normeringssystematiek:

Infographic normeringKlik hier voor een vergroting over de stappen in het normeringsproces (Bron: Examenblad.nl]


Handige tools voor docenten
centrale examens mbo - docent met scholieren

Normeren en corona in 2021 en 2022

Net als in 2021 hebben we in 2022 de centrale examens niet kunnen normeren zoals anders. Bekijk het filmpje Normering centrale examens 2022 van het CVTE

Effect corona op vaardigheid centrale examens 2022
Hoe vaardig zijn de examenkandidaten 2021 t.o.v. de examenkandidaten vóór de pandemie? In opdracht van CvTE deed Stichting Cito onderzoek. Het rapport maakt onderdeel uit van de Kamerbrief ‘Besluit eindexamen vo 2022’ dd. 17 december. Naar het Rapport Vaardigheid Examenkandidaten 2021