Sluiten
leraren met laptop

Voortgezet onderwijs

Ketenpartner

Voor goede, veilige en betrouwbare examens

Cito maakt deel uit van een landelijke examenketen. Om de examinering vlot te laten verlopen, werken we samen met het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In de keten maken we afspraken. Die afspraken gelden voor alle centrale examens voor alle vakken in het vmbo, havo en vwo. Ze zorgen ervoor dat het onderwijs elk jaar weer kan vertrouwen op goede, veilige en betrouwbare centrale examens.
ketenpartner
Onze taken in de keten

In nauwe samenwerking met docenten en leerlingen:

 • maken we examenvragen
 • voeren we onderzoek uit ten behoeve van de normering
 • verlenen we service aan het onderwijs
 • doen we examenonderzoek

Kennismaken met onze ketenpartners

 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 
  Stelt per vak het examenprogramma vast. Dit programma bepaalt de inhoud van het vak, welke onderdelen scholen moeten toetsen in het schoolexamen en wat centraal geëxamineerd wordt.
  Zie: Ministerie van OCW
 • College voor Toetsen en Examens (CvTE)
  Beschrijft voor alle vakken de centrale examenstof in een syllabus. Het CvTE voert regie op de uitvoering van de centrale examens in opdracht van OCW. Jaarlijks verstrekt het CvTE aan Cito een constructieopdracht. Die opdracht beschrijft voor elk vak: de lengte van het examen, het aantal opgaven en het soort opgaven.
  Zie: CvTE
 • Inspectie van het onderwijs
  Ziet erop toe dat de afnames van de centrale examens verloopt volgens de voorschriften. De directeur van de school is verantwoordelijk voor de afnames.
  Zie: Onderwijsinspectie
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  Beheert de administratie, de inschrijvingen en de digitale systemen Facet en Basisiregistratiesystemm onderwijs (BRON).
  Zie: DUO

Wie is eigenaar van de examens?

In de periode dat de examens onder constructie zijn, zijn ze eigendom van Cito. Pas als ze definitief door het CvTE zijn vastgesteld, gaat het eigendom over naar het ministerie van OCW. Daarom zijn alle centrale examens ook te vinden op examenblad.nl.

Zo werkt de keten

Centrale examens proces totstandkoming beoordelingKlik om te vergroten.