Afsluiten examenjaar beroepsgerichte profielvakken met schoolexamen

Blog
Harco Weemink
Harco Weemink, clustermanager Beroepsgerichte profielvakken bij Stichting Cito
Ook voor de examenmakers bij Cito verloopt de aanloop naar de centrale examens anders in deze bijzondere coronavirusperiode. Collega’s vertellen erover in een mini-serie met korte verhalen.

Afsluiten examenjaar beroepsgerichte profielvakken met schoolexamen

Beroepsgerichte profielvakken in het vmbo worden dit schooljaar afgesloten met een schoolexamen. Een begrijpelijk besluit. Want door corona hebben niet alle scholen hun beroepsgerichte programma kunnen uitvoeren zoals gepland. Maar het betekent mogelijk ook een extra kluif voor de docenten. Dat er gebruik kan worden gemaakt van (delen van) de centraal schriftelijk en praktische examens (cspe) die bedoeld waren voor dit schooljaar, kan dan zeker welkom zijn.

Deeltaken syllabus

Wat dit jaar nog belangrijker is dan andere jaren is het PTA, het Programma voor Toetsing en Afsluiting. Doordat wordt afgesloten met een schoolexamen, is het aan de docent om na te gaan of alle deeltaken uit de syllabus nu op de juiste wijze in dat PTA, in die schoolexamentoetsen, vertegenwoordigd zijn. Is een aanpassing of uitbreiding nodig, dan kan de docent gebruikmaken van (delen van) de cspe’s 2021. We hebben inmiddels gemerkt dat sommige docenten ook bij een volledig PTA, ervoor kiezen om het cspe 2021 geheel of gedeeltelijk in te zetten. ‘Omdat ze leerlingen juist die ‘echte en formele afsluiting willen bieden’, zo vertelden ze ons tijdens online webinars begin dit jaar.

Normering is aan de scholen

Dit jaar zijn er geen fysieke bijeenkomsten in maart, maar online webinars waar de laatste informatie wordt uitgewisseld met docenten. Er worden ons verschillende vragen gesteld over de normering. Dat is begrijpelijk. Want dit jaar zijn scholen zelf verantwoordelijk voor het omzetten van de score die een leerling heeft behaald, naar een cijfer. Daartoe is besloten omdat niet alle leerlingen het cspe maken. En daardoor kan het College voor Toetsen en Examens (CvTE) niet op dezelfde manier als andere jaren de N-term vaststellen.

N-term suggestie voor alle onderdelen

Om de docenten te ondersteunen bij het omzetten van scores naar cijfers, hebben we samen met ruim honderd docenten van de diverse profielvakken, een inschatting gemaakt hoe moeilijk het cspe is ten opzichte van vorige jaren. We hebben daardoor een N-term suggestie kunnen afgeven voor alle cspe’s. En omdat veel scholen waarschijnlijk niet alle onderdelen uit de cspe’s 2021 gebruiken, publiceren we dit jaar de N-termen voor alle onderdelen afzonderlijk.

De periode waarbinnen de scholen de cspe’s kunnen gebruiken in hun schoolexamens loopt van 9 maart tot en met 23 juli. Dus nog een paar maanden en dan zijn alle examenresultaten bekend. Ondanks deze bijzondere coronatijd, heb ik alle vertrouwen in de leerlingen en docenten op weg naar de afsluiting van dit examenjaar. Namens alle collega’s en betrokken docenten wens ik de leerlingen alle succes bij de schoolexamens en met hun toekomstplannen!

                                                                  //

Stichting Cito ontwikkelt de examenvragen voor de cspe’s in opdracht van de overheid. Hierbij is elkaar een groot aantal docenten uit het onderwijs betrokken. Meer weten over docentenparticipatie, of heb je als docent vmbo interesse om bij te dragen als constructeur? Ga naar onze webpagina docenten-constructiegroepen. Speciaal voor examinatoren is op de website Stichting Platforms vmbo per profiel uitgebreide voorlichting te downloaden over voorbereiding, afname en beoordeling van de cspe’s.