Sluiten
leerling en leraar kijken in schrift

Centrale examens vo

Rekentoets

Rekentoets VO

In goede samenwerking

Cito ontwikkelde de rekentoetsen in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Dat deden we in een prettige samenwerking met een groot aantal docenten uit het vo.

De rekentoets VO kun je vanaf schooljaar 2019-2020 niet meer afnemen of maken.