Sluiten
Voortgezet onderwijs

Centrale examens vo

Rekentoets

In goede samenwerking

Cito ontwikkelt de rekentoetsen in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Dat doen we in een prettige samenwerking met een groot aantal docenten uit het vo.

Schooljaar 2020-2021

De situatie, waarin de centrale rekentoets moest worden afgelegd maar de hoogte van het cijfer niet meetelde voor het behalen van het diploma, gold tot en met schooljaar 2018-2019. Scholen en instellingen kunnen nog wel tot en met het schooljaar 2020-2021 de huidige rekentoets gebruiken. Vanaf 2021-2022 is de centrale rekentoets niet meer beschikbaar.


rekentoets
De rekentoets en de referentieniveaus
  • De referentieniveaus beschrijven wat jouw leerlingen aan het eind van een onderwijstype (vmbo, havo, vwo) moeten kennen en kunnen op het gebied van rekenen.
  • Met onze rapportages krijgen je leerlingen een objectieve indicatie van hun rekenvaardigheid.
  • Dat is fijn om te weten als zij willen doorstromen naar het vervolgonderwijs.
“De toets laat zien of je leerlingen de vier rekendomeinen beheersen op het vereiste referentieniveau 2F of 3F.”

Telt de rekentoets mee voor de examenuitslag?

  • De rekentoets VO is verplicht voor alle leerlingen vo. Dus ook voor leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben.
  • Een leerling kan (voorlopig nog) niet zakken als hij/zij de rekentoets niet haalt.
  • De toets moet wél gemaakt zijn om een vo-diploma te krijgen. De rekentoets valt onder de slaag-zakregeling.
Als je leerling moeite heeft met rekenen
Sommige leerlingen hebben grote moeite met de rekentoets, simpelweg omdat ze niet goed zijn in rekenen. Voor hen zijn er de 2AER-, 2ER- en 3ER-toets en 2A-toets. Dit zijn toetsen met andere type vragen, hulpmiddelen en een andere wijze waarop je de toetsen afneemt.

Bekijk de aangepaste rekentoetsen 
“Reken maar dat ook een vo-leerling zeer benieuwd is naar het cijfer voor de rekentoets!”
www.cito.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Via de knop ‘instellen’ geef je aan welke cookies je wilt accepteren. Meer informatie over Cookies en privacy