Sluiten
lerares en leerling met laptop

Deel je toetsmateriaal voor kritisch denken

Deel je toetsmateriaal voor kritisch denken

Deel je toetsmateriaal voor kritisch denken

Vanuit de huidige onderwijsambities is er behoefte aan meer aandacht voor het toetsen van kritische denkvaardigheden. Ook in de centrale examens.
In dit kader start binnen Cito het onderzoeksproject ‘Examen volgt onderwijs’ naar good practices van het toetsen van kritisch denken bij de vakken filosofie en maatschappijwetenschappen/ maatschappijleer, havo en vwo. Dit zijn toetsen waarin bijvoorbeeld van leerlingen gevraagd wordt om vooronderstellingen na te gaan, onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken te interpreteren, te evalueren of te waarderen.
Om zicht te krijgen op de (vernieuwende) manieren waarop kritische denkvaardigheden in de lespraktijk getoetst wordt, zijn wij op zoek naar materiaal dat als voorbeeldmateriaal kan dienen voor het toetsen van kritisch denken in de centrale examens.

Beschik jij over goed materiaal om de vaardigheid ‘kritisch denken’ in de klas te toetsen? Deel dit dan met ons! In het najaar komen we met docenten bijeen om op basis van het verzamelde materiaal tot adviezen voor het toetsen kritische denkvaardigheden in de centrale examen te komen.
Materiaal
Heb je materiaal en/of interesse, neem dan contact op met:
Anne Hemker, toetsdeskundige maatschappijwetenschappen – anne.hemker@cito.nl.
Frans van Dorp, toetsdeskundige filosofie – frans.vandorp@cito.nl.