Sluiten
Voortgezet onderwijs

Tools en informatie voor docenten

Docentenparticipatie in constructiegroepen

Docentenparticipatie in constructiegroepen

Wij werken graag samen met docenten bij de constructie van de centrale examens. Aan elk examen werken ongeveer tien examenmakers.  Van deze groep is het grootste deel docenten die lesgeven aan een examenklas. Dit is belangrijk omdat de  examenopgaven goed moeten aansluiten bij de huidige lespraktijk en de belevingswereld van leerlingen. 

Wist je dat ...

  • docenten in de constructiegroepen van Stichting Cito de opgaven voor de centrale examens maken
  • docenten in de vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de opgaven goedkeuren en vaststellen
  • docenten ook kunnen meedenken over de inhoud van syllabi en kunnen zij hun mening daarover geven in enquêtes (veldraadplegingen)
  • vaststellingscommissies bestaan uit een voorzitter en twee of drie docentleden die ruime ervaring hebben als vakdocent
  • voorzitters vakdeskundigen zijn uit het mbo, hbo, wo. Zij worden door het CvTE geworven via de reguliere wervingskanalen
  • vacatures voor docentleden worden uitgezet via de sectorraden, vakbonden, vakverenigingen en platformen