Sluiten
leerlingen en docent aan het werk achter een beeldscherm

Tools en informatie voor docenten

Docenten gezocht voor examenopgaven

Help je ons mee examens maken?

Het is een belangrijke opdracht van de overheid aan Stichting Cito: het maken van de centrale examens. Elk jaar leveren we de opgaven voor álle centrale examens in het vo en mbo. Natuurlijk ontwikkelen we die opgaven niet zelf. Daarvoor werken we samen met honderden docenten. Zo zorgen we ervoor dat de examens interessant zijn voor leerlingen. En dat ze passen bij de laatste ontwikkelingen in het onderwijs en het vakgebied. 
leerling en leraar klussen
Wij zoeken enthousiaste docenten
De centrale eindexamens zijn belangrijk voor het Nederlandse onderwijs. Daarom vragen we best wat van onze constructeurs.
We zoeken enthousiaste docenten met:
 • recente onderwijservaring aan eindexamenkandidaten in het juiste schooltype.
 • kennis van ontwikkelingen in het onderwijs, examinering en je vak.
 • een flinke dosis creativiteit en talent voor analyseren, structureren.
 • interesse in digitaal (samen)werken met - ook- vakgerichte software.
 • vanzelfsprekende kwaliteiten als een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, feedback kunnen geven en ontvangen, en stipt op tijd leveren. 
 • Je bent geen (co-) auteur van een onderwijsmethode.

Samenwerken met vakgenoten

Wanneer je met ons gaat werken aan de examens, word je lid van een constructiegroep. Er is een constructiegroep per examenvak, per niveau. In een constructiegroep werk je dus samen met vakmensen: docenten die hetzelfde vak onderwijzen op eenzelfde schooltype als jij. Als constructiegroep word je begeleid en ondersteund door een toetsdeskundige van Cito: een expert op het gebied van toetsen, psychometrie en vakinhoudelijke kennis. 

Jouw werk voor de examens

Als constructiegroeplid:
 • lever je conceptopgaven aan, verzamel en selecteer je  bronmateriaal (teksten, afbeeldingen en/of videofragmenten) en reviseer je conceptopgaven
 • voer je deze werkzaamheden voornamelijk thuis uit
 • werk je (op afstand) samen met je constructiegroepcollega’s
 • krijg je een vergoeding voor geleverd werk
 • ben je gemiddeld vier tot zes uur per week bezig met jouw werkzaamheden

Nieuw: constructieforum

Wil je graag betrokken zijn bij het construeren van examenvragen, maar met een beperktere taak dan die van een constructiegroeplid? Word dan lid van een constructieforum!

Jouw werk voor de examens

Als lid van een constructieforum:
 • word je betrokken bij het aanleveren van bronmateriaal, het inbrengen van (ideeën voor) examenvragen en/of het screenen van het werk van een constructiegroep
 • werk je vanuit huis (ook na de coronaperiode)
 • krijg je een vergoeding voor geleverd werk
 • ben je maximaal 60-70 uur per jaar bezig met jouw werkzaamheden

Scholingstraject Van constructeur tot toetsexpert

Het is belangrijk dat schoolexamens van een bepaalde kwaliteit zijn. Maar hoe zorg je daarvoor als school? Hoe beoordeel je de kwaliteit van een PTA? Met het scholingstraject Van constructeur tot toetsexpert streven wij ernaar om vo-scholen te ondersteunen bij de kwaliteitsborging van de schoolexamens. Hiermee volgen we het advies van de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering ‘Elke vaksectie zou een examenexpert moeten hebben’. Ref. rapport : Een volwaardig schoolexamen

Het eerste scholingstraject in het najaar van 2020 is goed ontvangen door deelnemende constructiegroep-leden. Naast de praktische handvatten voor het borgen en waar nodig verbeteren van de kwaliteit van de schoolexamens, hebben deze leden de uitwisseling over vakken en scholen heen als een belangrijke meerwaarde ervaren. Je ontwikkelt je tot toetsexpert. Iemand die ziet wat goed gaat en waar verbeterpunten liggen op het gebied van toetsing en examinering. En die collega’s daarin kan coachen.
In navolging van dit eerste traject, startte in maart en mei 2021 opnieuw een traject voor ervaren constructiegroepleden. Voor oktober 2021 staan er nieuwe trainingssessies ingepland voor onze constructiegroepleden. Alle groepen zijn vol!
“We zien veel enthousiasme bij docenten om mee te werken in een constructiegroep, maar soms is dit lastig te combineren met hun reguliere werk in het onderwijs. Meewerken en meedenken in een constructieforum is voor deze docenten een mogelijkheid om toch een bijdrage te leveren aan de centrale examens.”
Jankees Tanger
Portefeuillemanager docentenparticipatie
Bekijk het filmpje Meewerken aan de centrale examens
Bijzondere voorwaarden
 • Het werk als constructeur of constructieforumlid is niet verenigbaar met dat van een (co-)auteurschap van een onderwijsmethode.
 • Je maakt niet actief bekend dat je deel uitmaakt van een constructiegroep of constructieforum.
 • Bij aanvang ontvang je een overeenkomst voor maximaal één jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. 
schoolexamen
Direct inschrijven of eerst meer weten?

Ben je geïnteresseerd? En wil je met ons samenwerken aan nieuwe centrale examens? Check deze links: