SluitenSluiten
twee docenten overleggen

Tools en informatie voor docenten

Examenverslagen

Cito logo plectrumVerder

Examenverslagen: bron van informatie

In opdracht van het CvTE ronden we bij Stichting Cito elk examenjaar af met een examenverslag. Dat verslag bevat diverse rapportages over behaalde resultaten op vmbo, havo en vwo. Het zijn interessante analyses, waarmee je als docent zelf ook weer aan de slag kunt. Bijvoorbeeld om vergelijkingen te maken met het landelijke gemiddelde.
meisjes lachen in klas

Zelf aan de slag met examenanalyses

  • Verslag van de examencampagne. Geeft je inzicht in de aantallen kandidaten, de productie van de examens, de verzameling van afnamegegevens en de normering.
  • Resultaten per schooltype/leerweg. Je vindt hier per schooltype een overzicht van de landelijke resultaten.
  • Waardering per examen. Hier zie je per examen de resultaten van een korte enquête onder examinatoren.
  • Examenmateriaal 2022. Opgaven, antwoorden, toets- en itemanalyse en meer. 
  • Resultaten per examen. Een Excel-applicatie waarmee je de resultaten van een of meer geselecteerde examens kunt bekijken.
  • Betekenis geven aan cijfers. Een Excel-applicatie die je per examen informatie geeft over de exactheid van een cijfer en de relatieve positie binnen de landelijke steekproef.

In onze examenverslagen rapporteren we elk jaar een veelheid aan resultaten. De meeste brongegevens ontvangen we direct van scholen. Zonder de medewerking van vele docenten en schoolleiders zouden we de verslagen niet kunnen samenstellen. Hartelijk dank daarvoor!