Sluiten
Voortgezet onderwijs

Tools en informatie voor docenten

Examenverslagen

Examenverslagen als bron van informatie

Examens vormen voor het onderwijs steeds meer een ijkpunt. Voor de niveaubepaling en certificering van leerlingen, maar ook voor de resultaten van een school. Na afloop van elke examenperiode maken we daarom examenverslagen voor vmbo, havo en vwo. Het zijn interessante documenten waarmee je – bijvoorbeeld – vergelijkingen kunt maken met landelijke gemiddelden.
schoolexamen
Welke verslagen maken we?
  • Verslagen van de examencampagne. Geven inzicht in de aantallen kandidaten, de productie van de examens, de verzameling van afnamegegevens en de normering.
  • Resultaten per schooltype/leerweg. Per schooltype vind je een overzicht van de landelijke resultaten.
  • Resultaten per examen. Met deze Excel-applicatie bekijk je de resultaten van een of meer geselecteerde examens.
  • Betekenis geven aan cijfers. Deze Excel-applicatie geeft per examen informatie over de exactheid van een cijfer en de relatieve positie binnen de landelijke steekproef.
  • Waardering per examen. Onderdeel dat per examen de resultaten meldt van een korte enquête onder examinatoren.
Dank! 
In onze examenverslagen rapporteren we elk jaar een veelheid aan resultaten. De meeste brongegevens ontvangen we direct van scholen. Zonder de medewerking van vele docenten en schoolleiders zouden we de verslagen dus niet kunnen samenstellen. Hartelijk dank daarvoor!
Groepsrapportages bij digitale examens

Cito maakt groepsrapportages bij 7 vakken met een digitaal centraal examen. De groepsrapportage laat zien hoe de leerlingen het gedaan hebben ten opzichte van het landelijke beeld. Ook kun je zien in de groepsrapportage of de groep leerlingen op onderdelen goed gepresteerd heeft of niet.

www.cito.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Via de knop ‘instellen’ geef je aan welke cookies je wilt accepteren. Meer informatie over Cookies en privacy