Sluiten
Examenverslag

Examenverslag 2019

Resultaten per schooltype

Resultaten per schooltype 2019

Hier vind je de resultaten per schooltype en leerweg na normering. Het betreft de resultaten over de examens van het eerste tijdvak. 

In de tabel

Voor elk schooltype en leerweg bevat de tabel per examen de volgende gegevens: 

  • p-waarde
  • schaallengte
  • vastgestelde N-term
  • gemiddelde cijfer
  • percentage onvoldoende
Gegevens afname CSE/CSPE
  • De resultaten zijn gebaseerd op een steekproef onder examenkandidaten.
  • De steekproef sluit op een bepaalde datum.
  • Bij minder dan 25 kandidaten in de steekproef, vermelden we het gemiddeld cijfer en percentage onvoldoendes niet.
Gegevens afname CBT
De digitale examens voor vmbo bb en kb bestaan uit meerdere varianten. De tabel voor deze examens rapporteert voor de N-term en p-waarde de gemiddelden over deze varianten.
www.cito.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Via de knop ‘instellen’ geef je aan welke cookies je wilt accepteren. Meer informatie over Cookies en privacy