Sluiten
Docenten helpen

Examineren op afstand - Handreiking RV-toets

Tips van Stichting Cito voor het maken en becijferen

Examineren op afstand – Handreiking RV-toets

De coronacrisis zorgde in 2020 voor een bijzonder examenjaar. De centrale examens vervielen. De schoolexamens werden cruciaal voor het diploma. Natuurlijk mochten leerlingen niet de dupe worden. En dus kregen ze van overheidswege een extra kans om hun SE-cijfers op te halen of te verbeteren: de RV-toets. Scholen kregen de opdracht om die RV-toetsen te maken. Een gigantische operatie, waarbij Stichting Cito scholen ondersteunde met een helpdesk en een handreiking.
Examen/toets op afstand
Het is deze ‘Handreiking RV-toets’ die we op deze pagina beschikbaar houden. Want ook al is de eindexamenperiode van 2020 achter de rug, en is het maar de vraag of er ooit weer RV-toetsen komen. De handreiking bevat volop tips en informatie voor het maken van een examen/toets op afstand. En wie weet, heb je daar als school of docent nog eens wat aan in deze onzekere tijden.

Handreiking RV-toets

Tips om je te helpen

De RV-toets zal voor sommige leerlingen cruciaal zijn voor slagen, zakken of voor de toelating tot een gewenste vervolgopleiding. Dat legt druk op de leerling, maar ook op de docent. We geven je daarom graag tips voor het maken van de RV-toets en een eerlijke becijfering. De tips in dit document móet je niet naleven, je mág ze gebruiken. De tips zijn geen verplichting, maar een hulpmiddel. We hopen dat ze je ondersteunen in deze uitzonderlijke tijd.

Vaksectie / examencommissie

Als je bij de SE samenwerkt met collega’s uit je vaksectie is het vanzelfsprekend dat je bij de RV-toets op dezelfde manier samenwerkt. Met ‘je’ bedoelen we in deze handreiking dan ook jou en de collega’s met wie je samenwerkt bij de RV-toets. Voor een uniforme aanpak op school is daarnaast afstemming met de examensecretaris en/of de examencommissie van belang. De reguliere processen en procedures van jouw school voor de SE zijn van toepassing.

Lees ook:

Vragen van docenten - Antwoorden van Cito

Speciale Q&A over de RV-toets

Wij streven ernaar om vragen binnen twee werkdagen te beantwoorden.

Zijn de centrale examens van dit jaar beschikbaar voor de resultaatverbeteringstoets?

De overheid heeft besloten dat de centrale examens dit jaar vervallen en dat ze niet beschikbaar worden gesteld aan de scholen. De resultaten van de schoolexamens vormen voor 2020 de basis voor het behalen van het diploma. Leerlingen die hun cijfer willen verbeteren hebben recht op een RV-toets. Scholen maken deze RV-toetsen zelf op basis van het eigen PTA (van een bepaald vak). De handreiking op deze pagina kan hierbij ondersteuning bieden. Voor aanvullende vragen of advies kun je contact opnemen met hulpbijexamens@cito.nl.

Moet ik als er voor mijn vak geen centraal eindexamen is, ook een RV-toets aanbieden?

Ja, leerlingen mogen voor alle vakken waar zij eindexamen in doen, gebruikmaken van een RV-toets. Dus ook voor vakken waar je in de reguliere situatie alleen een SE afneemt, zoals maatschappijleer, CKV, BSM of NLT. Je kan ervoor kiezen om een (specifieke) RV-toets pas te ontwikkelen als je zeker weet dat er leerlingen zijn die hiervan gebruik willen maken.

Maakt Cito een RV-toets?

Nee, de RV-toetsen worden gemaakt door scholen zelf. Wel heeft Stichting Cito een handreiking gemaakt om scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van de RV-toetsen.

Mag ik bij de klassieke talen het bronmateriaal voor de RV-toets baseren op het examenpensum van 2020 en de behandelde teksten uit het PTA van klas 4 en 5 achterwege laten?

Dit kan wanneer de eindtermen die in klas 4 en 5 behandeld zijn, conform het PTA van de school kunnen worden geoperationaliseerd bij het examenpensum. Het uitgangspunt van de RV-toets is dat die vervangend is voor het PTA en dus vergelijkbaar is met het schoolexamen. Naar verwachting zijn leerlingen nu voorbereid op het examenpensum. Tijdens het PTA in klas 4 en 5 waren ze voorbereid op de toen behandelde teksten.

Moet ik de stof van het voorlaatste jaar ook opnemen in de RV-toets?

De RV-toets moet, zoveel als mogelijk, gebaseerd zijn op het gehele PTA van het betreffende vak. Als dit om organisatorische of toetstechnische redenen en/of vanuit perspectief van de leerling niet mogelijk is, kan je ervoor kiezen om onderdelen niet op te nemen. In een toets van beperkte omvang is het namelijk belangrijk om verantwoorde keuzes te maken.