Sluiten
lerares en leerling met laptop

Tools en informatie voor docenten

Digitale examens vmbo

Achter het beeldscherm: de digitale examens vmbo

Samen met docenten ontwikkelt Cito de centrale examens. De vaststellings-commissies van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) stellen de opgaven en de correctievoorschriften vast.


Tools en informatie – Eindexamenverslagen
Digitale examens maken
 • Veel vmbo-leerlingen gebruiken voor het maken van de examens de computer.
 • Je leerlingen voeren dan in het toetsprogramma de antwoorden van de opgaven op het computerscherm in.
 • De antwoorden op gesloten vragen kijkt de computer zelf na. Je beoordeelt zelf de antwoorden op open vragen.
 • Luistervaardigheid is bij moderne vreemde talen een belangrijk onderdeel van de digitale toets in het vmbo bb en kb.
 • Dit geldt ook voor het cspe waarbij je leerlingen het theoriedeel maken met minitoetsen op de computer.

Het toetsprogramma Facet voor vmbo bb en kb

In 2019 maken leerlingen de flexibele en digitale centrale examens algemene vakken bb/kb op de computer met het toetsprogramma Facet.  Lees meer over Facet op de website van het CvTE.

Het programma Autoplay voor vmbo gl/tl

In 2019 maken jouw leerlingen de centrale examens voor de kunstvakken muziek gl, gt en tl, dans gl en tl en drama gl en tl met het programma Autoplay. Het computerprogramma presenteert vragen en bronnen. Je leerlingen schrijven de antwoorden op een papieren uitwerkbijlage. Lees meer op de pagina Kunstvakken.

Groepsrapportages van digitale examens

 • DUO verstuurt de groepsrapportages bij de digitale centrale examens bb en kb naar jouw school.
 • Het gaat om rapportages bij de examens 2019 voor de vakken Nederlands, Engels, economie, maatschappijkunde, biologie, nask-1 en wiskunde.
 • Een groepsrapportage laat zien hoe jouw leerlingen of die van jouw school scoorden ten opzichte van het landelijk gemiddelde.
 • Ook laat een groepsrapportage zien op welke onderdelen je leerlingen beter hebben gescoord ten opzichte van de andere onderdelen.
 • Voor een technische uitleg download je de technische toelichting.
 • Of download een voorbeeldgroepsrapportage.