Sluiten
Voortgezet onderwijs

Tools en informatie voor docenten

Instructie centraal schriftelijk en praktisch examen

Instructie cspe

Maken jouw leerlingen in 2020 een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe)? Dan kan dat in de periode van 30 maart tot en met 3 juli. Als school mag je het examen zelf inplannen. Bij een cspe krijgen je leerlingen praktijkopdrachten in combinatie met theoretische opdrachten, ict-opdrachten en digitale minitoetsen. 

Oefenen met oude examens

Je kunt met je klas aan de slag met de examens 2017, 2018 en 2019. Ga daarvoor naar de webpagina Examenvoorbereiding

Oefenen met de minitoetsen 

Voor het oefenen met de minitoetsen ga je naar Oefensite van Facet. 

Wie maken de cspe's? Cito ontwikkelt de vragen en opdrachten samen met vakdocenten. Deze docenten bedenken vragen en opdrachten, leveren commentaar op conceptexamens, proberen praktijkopdrachten uit, voeren proefafnames uit en schatten in hoe moeilijk het examen is.

Instructiefilm voor examinatoren
Voor de examenkandidaten is er ook een instructiefilm.
Ga naar het filmpje

Examenstof

Voorafgaand aan de afnameperiode van de cspe's krijgt elke school een 'grijze vlekken exemplaar' van het examen ter inzage. Er is ook een versie die de docent kort voor de afnameperioden zelf kan maken. Zo kun je voldoende voorgeschreven verbruiksmaterialen aanschaffen.

Rood en blauw

Bij de profielvakken zijn twee versies beschikbaar: de rode en de blauwe. Per vak wordt er aan de school een kleur voor de eerste afname toegewezen. Eén versie zet je in voor de eerste afname, de andere versie is bedoeld voor de herkansing.

De brochure Werken met twee-profielvak cspe’s geeft meer informatie over wat dat voor jouw school betekent. 

Herkansing profielvak-cspe met N-L-tool

Wil je leerling één of meerdere onderdelen van het cspe herkansen? Dan maakt deze leerling voor die onderdelen de versie van de andere kleur. Wat dit betekent, beschrijft paragraaf 2.5 van de brochure Werken met twee-profielvak cspe’s.  Daar lees je onder andere hoe je de N-term (N) en de schaallengte (L) van de herkansing van een profielvak-cspe vaststelt. En hoe je daarvoor de N-L-tool inzet.

Praktijk
Beschikbaarheid N-L-tool
  • Je gebruikt de N-L-tool om het cijfer van een herkansing van een profielvak-cspe te bepalen.
  • Wil je vast oefenen met de N-L-tool? Gebruik dan de demo-versie.
  • Gelijktijdig met de bekendmaking van de N-termen van de versies rood en blauw van de profielvak-cspe’s 2019, wordt ook de N-L-tool voor de herkansings-cspe’s van 2019 gepubliceerd.