Sluiten
lerares en leerling met laptop

Tools en informatie voor docenten

instructie centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe's)

Over de cspe's

Ook dit schooljaar 2020-2021 heeft corona impact op het onderwijs. In november 2020 heeft minister Slob besloten dat het beroepsgerichte profielvak in het vmbo wordt afgesloten met een schoolexamen in plaats van met een cspe. Bij het schoolexamen in het beroepsgerichte profielvak kan jouw school wel gebruikmaken van de cspe’s 2021.

Voorbereiden, afnemen en beoordelen cspe's 2021

Dit schooljaar 2020-2021 worden de cspe's afgenomen als schoolexamens. De afnames vinden plaats in de periode 9 maart tot 23 juli. Er kan gebruik worden gemaakt van het examenmateriaal 2021. Op de website Stichting Platforms vmbo kunnen examinatoren per profiel uitgebreide voorlichting downloaden over voorbereiding, afname en beoordeling van de cspe’s.

Handreiking normering cspe's 2021 -
bron Examenblad
“We horen dat veel scholen de cspe’s geheel of gedeeltelijk inzetten als schoolexamens. Zelfs als ze volgens het PTA alles al hebben getoetst, vinden veel docenten het belangrijk om leerlingen een echte en formele afsluiting te geven. Deze leerlingen mogen laten zien wat ze kunnen. Ik hoop dat ze daar ook terecht trots op zijn!“
Rienke Voorburg
Toetsdeskundige vmbo Bouwen, wonen & interieur, maart 2021
Praktijkles pneumatiek

Oefenen met oude examens

Je kunt met je klas aan de slag met de examens 2017, 2018 en 2019. Ga daarvoor naar de webpagina Examenvoorbereiding

Oefenen met de minitoetsen

Voor het oefenen met de minitoetsen ga je naar Oefensite van Facet. 
Praktijkles staal zagen

Wie maken de cspe's?

Cito ontwikkelt de vragen en opdrachten samen met vakdocenten. Deze docenten bedenken vragen en opdrachten, leveren commentaar op concept-examens, proberen praktijkopdrachten uit, voeren proefafnames uit en schatten in hoe moeilijk het examen is.

Meer weten over docentenparticipatie

Examenstof

Voorafgaand aan de afnameperiode van de cspe's krijgt elke school een 'grijze vlekken exemplaar' van het examen ter inzage. Er is ook een versie die de docent kort voor de afnameperioden zelf kan maken. Zo kun je voldoende voorgeschreven verbruiksmaterialen aanschaffen.

Rood en blauw

Bij de profielvakken zijn twee versies beschikbaar: de rode en de blauwe. Per vak wordt er aan de school een kleur voor de eerste afname toegewezen. Eén versie zet je in voor de eerste afname, de andere versie is bedoeld voor de herkansing.

De brochure Werken met twee profielvak-cspe’s examenjaar 2021 geeft meer informatie over wat dat voor jouw school betekent. 

N-L-tool voor profiel-vakken