Sluiten
twee leerlingen hout aan het bewerken

Tools en informatie voor docenten

centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe's)

Over de cspe's

Elk jaar maakt Stichting Cito de vragen voor de vmbo beroepsgerichte profielvakexamens. Dat doen wij in opdracht van de overheid. Er zijn tien profielen waarin examen kan worden afgelegd. Een Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (cspe) bestaat uit praktische, schriftelijke en computeropdrachten.

Oefenen met oude examens

Je kunt met je klas aan de slag met de examens 2018, 2019 en 2021. Schooljaar 2020-2021 is afgesloten met een schoolexamen. De cspe's 2021 zijn beschikbaar als oefenmateriaal. Ga daarvoor naar de webpagina Examenvoorbereiding

Oefenen met de minitoetsen

Voor het oefenen met de minitoetsen ga je naar Oefensite van Facet. 

Docentenparticipatie

Stichting Cito ontwikkelt de cspe’s in nauwe samenwerking met het onderwijsveld. Samen met vakdocenten ontwikkelen we de examenvragen en -opdrachten en proberen we praktijkopdrachten uit.
Meer weten over docentenparticipatie
vier docenten overleggen

Examenstof

Voorafgaand aan de afnameperiode van de cspe's krijgt elke school een 'grijze vlekken exemplaar' van het examen ter inzage. Er is ook een versie die de docent kort voor de afnameperioden zelf kan maken. Zo kun je voldoende voorgeschreven verbruiksmaterialen aanschaffen.

Rood en blauw

Bij de profielvakken zijn twee versies beschikbaar: de rode en de blauwe. Per vak wordt er aan de school een kleur voor de eerste afname toegewezen. Eén versie zet je in voor de eerste afname, de andere versie is bedoeld voor de herkansing.
docent met leerling in praktijklokaal