SluitenSluiten
twee leerlingen hout aan het bewerken

Tools en informatie voor docenten

Centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe's)

Cito logo plectrumVerder
centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe's)Meer

Over de cspe's

Elk jaar maakt Stichting Cito de opgaven voor de vmbo beroepsgerichte profielvakexamens. Dat doen wij in opdracht van de overheid. Er zijn tien profielen waarin examen kan worden afgelegd. Een Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (cspe) bestaat uit een deel praktijk en een deel theorie, met schriftelijke en computeropdrachten.

Oefenen met oude examens

Je kunt met je klas aan de slag met de examens 2018, 2019 en 2021. Schooljaar 2020-2021 is afgesloten met een schoolexamen. De cspe's 2021 zijn beschikbaar als oefenmateriaal. Ga daarvoor naar de webpagina Examenvoorbereiding

Oefenen met minitoetsen en Facet-opdrachten

Voor het oefenen met deze toetsen en opdrachten ga je naar de Oefensite van Facet. 

Docentenparticipatie

Stichting Cito ontwikkelt de cspe’s in nauwe samenwerking met het onderwijsveld. Samen met vakdocenten ontwikkelen we de examenvragen en -opdrachten en proberen we praktijkopdrachten uit.
Meer weten over docentenparticipatie
vier docenten overleggen

Examenstof

Voorafgaand aan de afnameperiode van de cspe's krijgt elke school een 'grijze vlekken exemplaar' van het examen ter inzage. Er is ook een versie die de docent kort voor de afnameperioden zelf kan maken. Zo kun je voldoende voorgeschreven verbruiksmaterialen aanschaffen.

Rood en blauw

Bij de profielvakken zijn twee versies beschikbaar: de rode en de blauwe. Per vak wordt er aan de school een kleur voor de eerste afname toegewezen. Eén versie zet je in voor de eerste afname, de andere versie is bedoeld voor de herkansing.

N-L-tool voor profielvakken

Doordat in schooljaar 2021-2022 beroepsgerichte profielvakken wederom werden afgesloten met een schoolexamen, werd er ook geen nieuwe N-L-tool uitgeleverd. Om de docenten te ondersteunen bij het omzetten van scores naar cijfers, gingen we ook in schooljaar 2021-2022 samen met ruim honderd docenten van de diverse profielvakken, een inschatting maken hoe moeilijk het cspe was ten opzichte van vorige jaren. We konden daardoor (medio april 2022) een N-term suggestie afgeven voor alle cspe’s. En omdat veel scholen waarschijnlijk niet alle onderdelen uit de cspe’s 2022 gebruikten, publiceerden we dat jaar de N-termen voor alle onderdelen afzonderlijk.Kritisch denken
docent met leerling in praktijklokaal