SluitenSluiten
leerlingen kijken op telefoon

Tools en informatie voor docenten

N-termen in leerlingadministratiesysteem

Cito logo plectrumVerder
N-termen in leerling-administratiesysteemMeer

Snel uploaden van de N-termen in het leerling-administratiesysteem

Wil je ook graag dat het proces van score-cijfer-transformatie (na de normering) sneller gaat? Zet dan de oplossing in die wij hier speciaal voor ontwikkeld hebben: de NEX-ID code. Deze code kan in het leerling-administratiesysteem (LAS) gekoppeld worden. 

Hoe werkt het?

 • Samen met de leveranciers van leerling-administratiesystemen (LAS) hebben we een format en de procedure vastgelegd.
 • Voorafgaand aan de examencampagne zorgen we ervoor dat de codes voor jouw school bekend zijn (NEX-ID). 
 • Jouw school kan dit uploaden vanuit de N-termentabel.
 • Het leerling-administratiesysteem kan deze codes koppelen aan de scores van de examenkandidaten.
 • Op de dag van publicatie van de N-termen, kan het leerling-administratiesysteem deze in de database van jouw school klaarzetten.
 • rekentoets

  De planning voor 2023

  • In de week van 14 november 2023 publiceren we de eerste versie van de downloadable N-termentabel (DNT) 2023. In deze tabel vind je voor alle openbare examens in 2023 de NEX-ID-codes. Ook bevat de DNT per examen de vakcodes en afnamedatum en -tijd.
  • Voor de centraal schriftelijke examens staan in de tabel alle 1e- en 2e-tijdvakexamens die scholen kunnen afnemen.
  • Begin april updaten we de DNT met de schaallengtes per examen voor de 1e-tijdvakexamens en voegen we de 2e-tijdvakexamens inclusief afnamedata toe.
  • De N-termen 1ste tijdvak voor vwo, havo, vmbo gl/ tl, papieren centrale examens bb en kb en digitale centrale examens bb en kb van het eerste tijdvak worden bekendgemaakt op woensdag 14 juni 2023 om 8.00 uur.
  • De N-termen voor het 2de tijdvak worden bekendgemaakt op donderdag 6 juli 2023 om 8.00 uur.
  Let op! N-termen voor de staatsexamencommissie (STEX) zijn niet in de DNT opgenomen. Voor de aangewezen vakken ontvangen de scholen de resultaten via DUO.
  Let op! Als we namen van toetspakketten aanpassen, nieuwe toetspakketten uitgeven of aanvullingen doorvoeren, dan publiceren we steeds een update van de DNT.