SluitenSluiten
Kijk- en luistertoetsen

Kijk- en luistertoetsen van Cito

Bestel licenties voor jouw taal voor eindexamenleerlingen, dan oefen je met alle leerlingen met de toetsen in Woots

Kijk- en luistertoetsen van Cito

Breed assortiment taaltoetsen

Een beslissende schoolperiode breekt aan, de schoolexamens zijn in zicht... Een spannende tijd! Vanzelfsprekend wil je deze examens vlekkeloos laten verlopen. Ook de Kijk- en luistertoetsen die onderdeel uitmaken van het afsluitende schoolexamen. Ze bestaan uit authentieke audio- en videofragmenten met gevarieerde onderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van je leerlingen. Elk jaar worden ze vernieuwd. Dus toets eenvoudig en betrouwbaar deze vaardigheid van je leerlingen met de Kijk- en luistertoetsen van Cito. Voor Engels, Duits, Frans, Spaans en Nederlands krijg je online toegang tot voorbereidingstoetsen en examenmateriaal.
Kijk- en luistertoets Nederlands
Kijk- en luistertoets Duits
Kijk- en luistertoets Engels
Kijk- en luistertoets Frans
Kijk- en luistertoets Spaans
Luistervaardigheidstrainer

Kijk- en luistertoets Nederlands

Neem elk jaar een nieuwe Kijk- en luistertoets Nederlands af van goede kwaliteit. Deze toetsen zijn beschikbaar voor leerlingen in het vmbo bb, vmbo kb en vmbo gt. 

Schoolexamen

Kijk- en luistertoetsen Nederlands

Neem je ook dit schooljaar een nieuwe Kijk- en luistertoets Nederlands af van Cito? De onderwerpen zijn aansprekend en sluiten aan op de belevingswereld van je leerlingen. Met eigentijdse luister- en videofragmenten op referentieniveau 2F voor taal.

Kijk- en luistertoets Duits

Neem elk jaar een nieuwe Kijk- en luistertoets Duits af van bewezen kwaliteit. Leerlingen op het vmbo kb/gt, havo en vwo maken de papieren of digitale versie en leerlingen in het vmbo bb de digitale versie; deze versie wordt tweejaarlijks vernieuwd. 

Schoolexamen

Kijk- en luistertoetsen Duits

Voor de Cito Kijk- en luistertoetsen Duits heb je de keus uit verschillende schoolexamens voor leerlingen in het vmbo, havo en vwo. De onderwerpen zijn aansprekend en sluiten aan op de belevingswereld van je leerlingen. Met eigentijds audio- en videomateriaal op het juiste taalniveau. Zo kunnen ook jouw leerlingen laten zien wat ze kunnen op het gebied van kijk- en luistervaardigheid.

Kijk- en luistertoets Engels

Neem elk jaar een nieuwe Kijk- en luistertoets Engels af van goede kwaliteit. Voor leerlingen in het vmbo bb, vmbo kb/gt, havo en vwo. De rapportage vergelijkt ook de resultaten van je leerlingen met landelijke gegevens en geeft een indicatie van het ERK-niveau voor luistervaardigheid.

Schoolexamen

Kijk- en luistertoetsen Engels

Voor de Cito Kijk- en luistertoets Engels heb je de keus uit verschillende schoolexamens voor leerlingen in het vmbo, havo en vwo. De onderwerpen zijn aansprekend en sluiten aan op de belevingswereld van je leerlingen. Met eigentijds audio- en videomateriaal op het juiste taalniveau. Zo kunnen ook jouw leerlingen laten zien wat ze kunnen op het gebied van kijk- en luistervaardigheid.

Kijk- en luistertoets Frans

Neem elk jaar een nieuwe Kijk- en luistertoets Frans af van goede kwaliteit. Voor leerlingen in het vmbo kb/gt, havo en vwo. De rapportage vergelijkt ook de resultaten van je leerlingen met landelijke gegevens en geeft een indicatie van het ERK-niveau voor luistervaardigheid.

Schoolexamen

Kijk- en luistertoetsen Frans

Voor de Cito Kijk- en luistertoets Frans heb je de keus uit verschillende schoolexamens voor leerlingen in het vmbo, havo en vwo. De onderwerpen zijn aansprekend en sluiten aan op de belevingswereld van je leerlingen. Met eigentijds audio- en videomateriaal op het juiste taalniveau. Zo kunnen ook jouw leerlingen laten zien wat ze kunnen op het gebied van kijk- en luistervaardigheid.

Kijk- en luistertoets Spaans

Neem elk jaar een nieuwe Kijk- en luistertoets Spaans af van goede kwaliteit. Voor leerlingen in het vmbo, havo en vwo. Deze volledig digitale toetsen sluiten aan bij de belevingswereld van je leerlingen en bestaan uit audio- en videofragmenten. De opgaven zijn in het Nederlands.

Schoolexamen

Kijk- en luistertoetsen Spaans

Voor de Cito Kijk- en luistertoets Spaans heb je de keus uit verschillende schoolexamens voor leerlingen in het vmbo, havo en vwo. Ze zijn volledig digitaal, waardoor je automatisch na de toetsafname de resultaten krijgt. Voor havo en vwo zijn er speciale toetsen beschikbaar voor de lange en korte variant Spaans. De onderwerpen zijn aansprekend en sluiten aan op de belevingswereld van je leerlingen. Met eigentijds audio- en videomateriaal op het juiste taalniveau. Zo kunnen ook jouw leerlingen laten zien wat ze kunnen op het gebied van kijk- en luistervaardigheid.

Luistervaardigheidstrainer

Met de Luistervaardigheidstrainer voor Spaans, Duits en Frans kun je op een andere manier de luistervaardigheid van je leerlingen trainen.

Luistervaardigheidstrainer

De Luistervaardigheidstrainer voor Spaans, Duits en Frans bevat korte, formatieve toetsjes, waarin de leerling heel gedetailleerde luisteroefeningen maakt aan de hand van één fragment. Na afloop krijgt de leerling feedback op antwoorden die hij/zij gegeven heeft.
Kijk- en luistertoets Nederlands
Meer
Kijk- en luistertoets Duits
Meer
Kijk- en luistertoets Engels
Meer
Kijk- en luistertoets Frans
Meer
Kijk- en luistertoets Spaans
Meer
Luistervaardigheidstrainer
Meer

Woots

Heb je vragen? Ga naar www.woots.nl/support om te kijken of jouw vraag hier al beantwoord is.