SluitenSluiten
Kijk- en luistertoetsen

Kijk- en luistertoetsen

Adviesnormen Nederlands

Voor voortgezet onderwijs

Adviesnormen Nederlands

Heb je de Kijk- en luistertoets van Cito afgenomen? Hier vind je de adviesnormen voor het schoolexamen Nederlands vmbo 2018-2019 tot en met 2022-2023.

Scoren van het schoolexamen

Voor Nederlands is het systeemtechnisch momenteel nog niet mogelijk om op basis van de gemaakte toets meteen een cijfer te genereren via Woots. De toetsen bestaan namelijk uit 3 onderdelen. In Woots zie je het aantal vragen dat de leerling goed of fout heeft. Met die informatie en de beschikbare normeringstabellen kun je een toets wel zelf scoren en becijferen.

Hier zijn de normeringstabellen voor moderne vreemde talen 

Weetje

De definitieve normering van de nieuwe Kijk- en luistertoetsen Nederlands is bekend vanwege voldoende afnames. Daardoor verschijnt er in Woots een cijfer bij de behaalde score.