Sluiten
Voortgezet onderwijs

Kijk- en luistertoetsen

Adviesnormen

Voor voortgezet onderwijs

Adviesnormen Nederlands

Heb je de Kijk- en luistertoets van Cito afgenomen? Hier vind je de adviesnormen voor het schoolexamen 2018-2019, 2019-2020 en 2020-2021.

Scoren van het schoolexamen

Voor Nederlands is het systeemtechnisch momenteel nog niet mogelijk om op basis van de gemaakte toets meteen een cijfer te genereren via Woots. De toetsen bestaan namelijk uit 3 onderdelen. In Woots zie je het aantal vragen dat de leerling goed of fout heeft. Met die informatie en de beschikbare normeringstabellen kun je een toets wel zelf scoren en becijferen.