Sluiten
Voortgezet onderwijs

Breed assortiment taaltoetsen! 

De nieuwe schoolexamens 2020 staan voor je klaar in Woots

Veelgestelde vragen
Voor al je vragen over de Kijk- en luistertoetsen van Cito

Veelgestelde vragen

 • Waar vind ik de normering voor schoolexamens 2020? Voor Kijk- en luistertoetsen Engels, Duits en Frans vind je hier de normeringstabellen voor het zelf nakijken van toetsen. Heb je digitaal getoetst of toetsboekjes ingescand en geüpload in Woots? Ga dan naar Woots. Voor Spaans wordt de normering binnenkort verwacht. Lees verder
 • Wat houdt de nieuwe vraagvorm voor Engels, Duits en Frans voor het vwo in? Bij de nieuwe vraagvorm krijgt de leerling een video- of audiofragment van maximaal 8 minuten te zien. Daarna volgen er verschillende vragen over dit fragment. Bereid jouw leerlingen voor op deze nieuwe vraagvorm. Lees verder...
 • Via welk online platform komen de Cito Kijk- en luistertoetsen beschikbaar? In Woots kun je de Cito Kijk- en luistertoetsen digitaal afnemen of de materialen streamen en printen voor papieren afname. Bekijk hier de support website van Woots om een beeld te krijgen van de mogelijkheden. Bekijk hier de demofilm om een beeld te krijgen van hoe het werkt.
 • Hoe zit het met privacy, wat gaat Cito doen met al die gegevens? Cito en Woots hebben geen inzage in de scores/cijfers van scholen, dat hebben alleen de scholen zelf. Lees hier de privacyverklaring van Cito en toetsplatform Woots.
 • Op welke devices kan ik de digitale toetsen afnemen? De toetsen neem je af op pc, laptop en Chromebook. Gebruik hiervoor de browser Chrome. Macbook, tablet en iPad worden nog niet ondersteund.
 • Hoe kun je gemakkelijk leerlingen toegang geven tot de Kijk- en luistertoetsen? Wanneer jouw school gebruik maakt van Entree, kun je een koppeling maken met het toetsplatform Woots. Vul daarvoor dit toestemmingsformulier in.
 • Kunnen leerlingen ook alle Kijk- en luistertoetsen in Woots zien? Nee, leerlingen zien alleen de toetsen die de docent voor hen klaarzet. De docent geeft aan op welke datum en welk tijdstip de toets openstaat.
 • Wat betaal je voor de nieuwe Kijk- en luistertoetsen? Per eindexamenleerling op jouw schoollocatie betaal je één vast bedrag per taal: €7,95 voor Engels en €9,95 voor Duits, Frans en Spaans. Met de licenties kun je met alle leerlingen in desbetreffende taal binnen jouw school toetsen afnemen via het toetsplatform. Het aantal eindexamenleerlingen wordt na een jaar geverifieerd aan de hand van DUO-aantallen. Bekijk hier het rekenvoorbeeld.
 • Wat krijg je voor een leerlinglicentie? Je bestelt de voor jouw gewenste taal voor de eindexamenleerlingen van alle niveaus op jouw schoollocatie. Daarmee krijg je toegang tot alle voorbereidingstoetsen en het examenmateriaal van alle niveaus van de bestelde taal.
 • Zijn er versies voor leerlingen met dyslexie en slechthorende leerlingen? Ja, deze zijn zonder meerprijs beschikbaar. 
 • Voor welke leerlingen is het voorbereidend materiaal beschikbaar? Het voorbereidend materiaal mag je ook inzetten voor leerlingen die niet in het eindexamenjaar zitten, zonder extra kosten.
 • Is er bij een digitale afname nog een pauze tussen het audiodeel en het videodeel? Nee, de digitale toets loopt in één stuk door. Uit ervaringen met andere digitale toetsen werd duidelijk dat het concentratieniveau bij de leerlingen, vanwege het eigen scherm en de koptelefoon, zodanig meer waren dat een langere toets in één stuk geen problemen opleverde.
 • Als ik kies voor de papieren afname, ben ik dan verplicht de opgavenboekjes in te scannen? Nee, je kunt ook nog de traditionele opgavenboekjes in 3 versies downloaden. Die kun je dan zelf nakijken. Je loopt dan wel de rapportage van Woots mis. Nu is dat nog alleen de ERK-indicatie, in de toekomst ook uitvoerigere rapportage over score op verschillende luistervaardigheden.
Bekijk onderstaande veelgestelde vragen als je meer wilt weten over de huidige werkwijze voor Cito Kijk- en luistertoetsen