Sluiten
Voortgezet onderwijs

Breed assortiment taaltoetsen! 

De schoolexamens staan voor je klaar in Woots

Veelgestelde vragen
Voor al je vragen over de Kijk- en luistertoetsen van Cito

Veelgestelde vragen

Top 10

 1. Via welk online platform komen de Cito Kijk- en luistertoetsen beschikbaar? 
  In Woots kun je de Cito Kijk- en luistertoetsen digitaal afnemen of de materialen streamen en printen voor papieren afname. Bekijk hier de support website van Woots om een beeld te krijgen van de mogelijkheden. Bekijk hier de playlist met allerlei demo's om een beeld te krijgen van hoe het werkt.
 2. Op welke devices kan ik de digitale toetsen afnemen?
  De toetsen neem je af op pc, laptop, Chromebook en Macbook. Gebruik hiervoor de browser Chrome. Afname op tablet wordt niet ondersteund. Voor de moderne vreemde talen kun je het schoolexamen 2021 ook via iPad afnemen. Lees dan deze tips.  
 3. Hoe zit het met privacy, wat gaat Cito doen met al die gegevens? 
  Cito heeft geen inzage in de scores/cijfers van scholen, dat hebben alleen de scholen zelf. Lees hier de 
  privacyverklaring.
 4. Wanneer zijn de nieuwe schoolexamens 2020-2021 voor de moderne vreemde talen beschikbaar?
  Op 4 januari 2021 staan ze klaar in Woots.
 5. Als ik kies voor de papieren afname, ben ik dan verplicht de opgavenboekjes in te scannen?
  Nee, je kunt voor het schoolexamen 2020/2021 ook nog de traditionele opgavenboekjes in 3 versies downloaden. Die kun je dan zelf nakijken. Je loopt dan wel de rapportage van Woots mis. Nu is dat nog alleen de ERK-indicatie, in de toekomst ook uitvoerigere rapportages over score op verschillende luistervaardigheden. Voor Nederlands zijn de mediabestanden als de opgavenboekjes in 3 versies van het lopende schooljaar (schoolexamens 2020/2021) te downloaden. Voor de moderne talen zijn ze van het lopende en het vorige schooljaar (schoolexamens 2019/2020 en vanaf januari schoolexamens 2020/2021) te downloaden.
 6. Is er bij een digitale afname nog een pauze tussen het audiodeel en het videodeel?
  Nee, de digitale toets loopt in één stuk door. Uit ervaringen met andere digitale toetsen werd duidelijk dat het concentratieniveau bij de leerlingen, vanwege het eigen scherm en de koptelefoon, dusdanig hoog was dat een langere toets in één stuk geen problemen opleverde.
 7. Wat houdt de nieuwe vraagvorm voor Engels, Duits en Frans voor het vwo in?
  Bij de nieuwe vraagvorm krijgt de leerling een video- of audiofragment van maximaal 8 minuten te zien. Daarna volgen er verschillende vragen over dit fragment. Bereid jouw leerlingen voor op deze nieuwe vraagvorm. Lees verder
 8. Waar vind ik de normering voor schoolexamens?
  De Kijk- en luistertoetsen van Cito worden landelijk genormeerd. Heb je digitaal getoetst of toetsboekjes ingescand en geüpload in Woots? Dan vind je in Woots het behaalde cijfer en/of de ERK-indicatie. Voor het nieuwe schoolexamen 2021 verschijnt bij de gemaakte toets het betreffende cijfer, zodra de normering bekend is. Is de normering er nog niet, dan verschijnt er alleen een score. Voor Kijk- en luistertoetsen Engels, Duits, Spaans en Frans vind je hier de normeringstabellen voor het zelf nakijken van toetsen. Voor Spaans is de normering van schoolexamens 2021 uiterlijk op 12 februari bekend.
 9. Wat betaal je voor de nieuwe Kijk- en luistertoetsen?
  Per eindexamenleerling op jouw schoollocatie betaal je één vast bedrag per taal: €7,95 voor Engels, €9,95 voor Duits, Frans en Spaans en €5,95 voor Nederlands. Met de licenties kun je met alle leerlingen in desbetreffende taal binnen jouw school toetsen afnemen via het toetsplatform. Het aantal eindexamenleerlingen wordt na een jaar geverifieerd aan de hand van DUO-aantallen. Bekijk hier het rekenvoorbeeld
 10. Wat krijg je voor een leerlinglicentie?
  Je bestelt de voor jouw gewenste taal voor de eindexamenleerlingen van alle niveaus op jouw schoollocatie. Daarmee krijg je toegang tot alle voorbereidingstoetsen en het examenmateriaal van alle niveaus van de bestelde taal.

Bekijk onderstaande veelgestelde vragen als je meer wilt weten over de huidige werkwijze voor Cito Kijk- en luistertoetsen