SluitenSluiten
Kijk- en luistertoetsen

Breed assortiment taaltoetsen! 

Het schoolexamen Nederlands staat klaar in Woots en begin januari 2023 ook voor de andere talen

Veelgestelde vragenMeer
Voor al je vragen over de Kijk- en luistertoetsen van Cito

Veelgestelde vragen

Top 12

 1. Via welk online platform komen de Cito Kijk- en luistertoetsen beschikbaar? 
  In Woots kun je de Cito Kijk- en luistertoetsen digitaal afnemen of de materialen streamen en printen voor papieren afname. Bekijk hier de support website van Woots om een beeld te krijgen van de mogelijkheden. Bekijk hier de playlist met allerlei demo's om een beeld te krijgen van hoe het werkt.
 2. Op welke devices kan ik de digitale toetsen afnemen?
  Je kunt de digitale Kijk- en luistertoetsen en de Luistervaardigheidstrainer op alle devices afnemen. Zowel de schoolexamens als de oefentoetsen en skill-level-toetsen. 
 3. Hoe zit het met privacy, wat gaat Cito doen met al die gegevens? 
  Cito heeft geen inzage in de scores/cijfers van scholen, dat hebben alleen de scholen zelf. Lees hier de privacyverklaring.
 4. Wanneer zijn de nieuwe schoolexamens 2022-2023 voor de moderne vreemde talen beschikbaar?
  In januari 2023 staan ze klaar in Woots.
 5. Als ik kies voor de papieren afname, ben ik dan verplicht de opgavenboekjes in te scannen?
  Nee, je kunt voor het schoolexamen 2022/2023 ook nog de traditionele opgavenboekjes in 3 versies downloaden. Die kun je dan zelf nakijken. Je loopt dan wel de rapportage van Woots mis. Voor Nederlands vind je alle materialen voor de papieren afname bij de betreffende toets onder ‘instellingen’ in de ‘bijlagen van het onderdeel Tekstbegrip’. Voor moderne vreemde talen vind je bij elke toets onder ‘instellingen’ ook de bijlagen. Dit zijn downloadbare materialen van de toetsen van de drie afgelopen schooljaren.
 6. Is er bij een digitale afname een pauze tussen het audio-/videodeel, hoe zit het met de vrije navigatie en extra tijd?
  Nee, de digitale toets loopt in één stuk door. Uit ervaringen met andere digitale toetsen bleek het concentratieniveau bij de leerlingen dusdanig hoog, vanwege het eigen scherm en de koptelefoon, dat dat geen problemen opleverde. Vanaf nu is er vrije navigatie in alle digitale toetsen. Dat betekent dat de leerling meer regie heeft tijdens de afname en zelf bepaalt wanneer hij/zij naar een volgende opgave gaat of terug klikt. Ook fragmenten of stukjes van fragmenten zijn terug te luisteren m.u.v. de onderdelen ‘globaal’ voor moderne vreemde talen en ‘tekstbegrip’ en ‘luisteren’ voor Nederlands. Er is een maximum tijd waarin de toets afgerond moet worden. Die blijft bovenin zichtbaar. De maximale tijd bij digitale toetsen voor leerlingen met recht op verlenging is 20% langer dan de maximale tijd voor de reguliere leerlingen. Een digitale Kijk- en luistertoets duurt vijf minuten langer dan de schriftelijke afname, vanwege de vrije navigatie. Lees deze instructie voor het instellen van extra tijd 
 7. Mijn leerling kan de toets niet inleveren: wat moet ik doen? Dan kun je de toets van de leerling handmatig innemen door de leerling te verplaatsen naar de kolom 'ingeleverd'. Lees voor meer informatie deze instructie 'Afname monitoren in Woots'
 8. Wat houdt de globale vraagvorm voor Engels, Duits en Frans in?
  Bij havo Engels en vwo Duits, Engels en Frans zit er een onderdeel 'globaal' in de Kijk- en luistertoetsen. Bij deze vraagvorm krijgt de leerling een langer video- of audiofragment van maximaal 10 minuten te zien. Pas na het fragment krijgen de leerlingen de vragen over dit fragment te zien. De vragen gaan over de hoofd- en de belangrijkste bijzaken uit het fragment. Bereid jouw leerlingen voor op dit onderdeel met de oefenfragmenten. Lees verder
 9. Waar vind ik de normering voor schoolexamens?
  De Kijk- en luistertoetsen van Cito worden landelijk genormeerd. Heb je digitaal getoetst of toetsboekjes ingescand en geüpload in Woots? Dan vind je in Woots het behaalde cijfer en/of de ERK-indicatie. Voor het nieuwe schoolexamen 2022/2023 verschijnt bij de gemaakte toets het betreffende cijfer, zodra de normering bekend is. Is de normering er nog niet, dan verschijnt er alleen een score. Van de vorige Kijk- en luistertoetsen Engels, Duits, Spaans en Frans vind je hier de normeringstabellen voor het zelf nakijken van toetsen. 
 10. Waar vind ik de antwoordsleutels?
  De correctiesleutels voor de schriftelijke afname worden op 31 januari na de laatste afnamedag van de afnameweek in Woots bij de bijlagen gepubliceerd. Dit om het vroegtijdig lekken van antwoorden te voorkomen.
 11. Wat betaal je voor de nieuwe Kijk- en luistertoetsen?
  Per eindexamenleerling op jouw schoollocatie betaal je één vast bedrag per taal: €9,65 voor Engels, €12,05 voor Duits, Frans en Spaans en €7,20 voor Nederlands. Met de licenties kun je met alle leerlingen in desbetreffende taal binnen jouw school toetsen afnemen via het toetsplatform. Het aantal eindexamenleerlingen wordt na een jaar geverifieerd aan de hand van DUO-aantallen. Bekijk hier het rekenvoorbeeld
 12. Wat krijg je voor een leerlinglicentie?
  Je bestelt de licenties voor jouw gewenste taal voor de eindexamenleerlingen van alle niveaus op jouw schoollocatie. Daarmee krijg je toegang tot alle voorbereidingstoetsen en het examenmateriaal van alle niveaus van de bestelde taal.