SluitenSluiten
Kijk- en luistertoetsen

Veelgestelde vragen over de normering

Veelgestelde vragen over de normering

Op deze pagina hebben we de algemene veelgestelde vragen over de normering voor je op een rij gezet. Hopelijk staat jouw vraag ertussen. Zo niet, neem dan contact op met de klantenservice. 
Zijn de resultaten vertekend doordat leerlingen de goede antwoorden al wisten?
Vanwege de meldingen over het circuleren van antwoorden op internet, hebben we bewust gekeken of we iets in de analyses hebben kunnen vinden dat wijst op onverklaarbare hoge scores. We hebben bijvoorbeeld gekeken of toetsen in het begin van de afnameperiode slechter zijn gemaakt dan aan het eind. Of dat er verdacht veel leerlingen op geen of slechts een paar fouten zaten. Dat was allebei niet het geval. Je kunt er dus van uitgaan dat de normering niet vertroebeld is door oneerlijke scores van andere leerlingen.

Hoe bepalen jullie bij de Kijk- en luistertoetsen waar de grens onvoldoende/voldoende (de cesuur) ligt?
We werken bij de Kijk- en luistertoetsen niet met een N-term die scores omzet in cijfers. N-termen horen bij de centrale examens. Bij de Kijk- en luistertoetsen werken we met een ander systeem, namelijk met een vaardigheidsschaal. Wij leggen elk jaar de cesuur op hetzelfde vaardigheidsniveau. Oftewel: je moet in 2022 even goed zijn in Engels kijkluistervaardigheid om een voldoende te halen als in, bijvoorbeeld, 2019. Hierdoor stellen we elk jaar zoveel mogelijk dezelfde eisen. En dat is wel zo eerlijk.

Maar waarom heb je volgens de normering van vorig jaar dan een voldoende bij score 20, en dit jaar bij score 30?
De score die bij de cesuur hoort is niet elk jaar exact hetzelfde. Dat heeft met de lengte en met de moeilijkheid van elke toets te maken. De Kijk- en luistertoets heeft niet elk jaar evenveel opgaven. En hij is niet elk jaar exact even moeilijk.

Stel even dat de toets van 2022 wel exact even moeilijk zou zijn als die van 2021. Alleen heeft de toets van 2022 40 opgaven, en die van 2021 maar 35 opgaven. Bij de toets van 35 opgaven heb je bij score 22 een voldoende. De cesuur ligt dan op 63% van de totaalscore. Bij een toets van 40 opgaven die even moeilijk is moet je dus ook op 63% van de totaalscore een voldoende hebben. Dat is bij scorepunt 25. Je moet dus drie punten meer scoren. Dat betekent niet dat de normering strenger is.

Maar het kan ook zo zijn dat de toets van 2021 en 2022 wel dezelfde maximale score hebben, maar niet even moeilijk zijn. Je kunt bij beide 35 punten scoren. Bij de toets die moeilijker is, heb je al met minder scorepunten de vaardigheid bewezen die bij een voldoende hoort. Bijvoorbeeld al bij score 20. Bij een toets die makkelijker is, heb je pas bij score 22 bewezen dat je de vaardigheid hebt die hoort bij een voldoende.
Zie voor een extra voorbeeld ook de FAQs op onze site.

De normering is dus niet strenger, ook niet bij Engels vwo 2022 digitaal?
Inderdaad. De prestatie-eisen die we stellen om een voldoende te halen zijn niet verhoogd, het aantal scorepunten wel. De grens tussen onvoldoende en voldoende (de cesuur) ligt nog steeds op dezelfde vaardigheid. Je hoeft niet beter te zijn in Engels om dit jaar een voldoende te halen. Dit jaar was de digitale vwo-toets Engels een stuk makkelijker en een stuk langer dan vorige jaren. Je hebt op die toets dus pas bij een hogere score bewezen dat je een voldoende verdiend hebt.