SluitenSluiten
Kijk- en luistertoetsen

Breed assortiment taaltoetsen! 

Het schoolexamen Nederlands staat in september klaar in Woots en begin januari 2023 ook voor de andere talen

Veelgestelde vragenMeer
Voor al je vragen over de Kijk- en luistertoetsen van Cito

Veelgestelde vragen

Top 11

 1. Via welk online platform komen de Cito Kijk- en luistertoetsen beschikbaar? 
  In Woots kun je de Cito Kijk- en luistertoetsen digitaal afnemen of de materialen streamen en printen voor papieren afname. Bekijk hier de support website van Woots om een beeld te krijgen van de mogelijkheden. Bekijk hier de playlist met allerlei demo's om een beeld te krijgen van hoe het werkt.
 2. Op welke devices kan ik de digitale toetsen afnemen?
  Je kunt de digitale Kijk- en luistertoetsen op alle devices afnemen. Zowel de schoolexamens als de oefentoetsen en skill-level-toetsen. 
 3. Hoe zit het met privacy, wat gaat Cito doen met al die gegevens? 
  Cito heeft geen inzage in de scores/cijfers van scholen, dat hebben alleen de scholen zelf. Lees hier de 
  privacyverklaring.
 4. Wanneer zijn de nieuwe schoolexamens 2022-2023 voor de moderne vreemde talen beschikbaar?
  In januari 2023 staan ze klaar in Woots.
 5. Als ik kies voor de papieren afname, ben ik dan verplicht de opgavenboekjes in te scannen?
  Nee, je kunt voor het schoolexamen 2022/2023 ook nog de traditionele opgavenboekjes in 3 versies downloaden. Die kun je dan zelf nakijken. Je loopt dan wel de rapportage van Woots mis. Nu is dat nog alleen de ERK-indicatie, in de toekomst ook uitvoerigere rapportages over score op verschillende luistervaardigheden. Voor Nederlands vind je alle materialen voor de papieren afname bij de betreffende toets onder ‘instellingen’ in de ‘bijlagen van het onderdeel Tekstbegrip’. Voor moderne vreemde talen vind je bij elke toets onder ‘instellingen’ ook de bijlagen. Dit zijn downloadbare materialen van de toetsen van het lopende en van vorig schooljaar.
 6. Is er bij een digitale afname een pauze tussen het audio-/videodeel, hoe zit het met de vrije navigatie en extra tijd?
  Nee, de digitale toets loopt in één stuk door. Uit ervaringen met andere digitale toetsen bleek het concentratieniveau bij de leerlingen dusdanig hoog, vanwege het eigen scherm en de koptelefoon, dat dat geen problemen opleverde. 
  Vanaf nu is er vrije navigatie in alle digitale toetsen. Dat betekent dat de leerling meer regie heeft tijdens de afname en zelf bepaalt wanneer hij/zij naar een volgende opgave gaat of terug klikt. Ook fragmenten of stukjes van fragmenten zijn terug te luisteren m.u.v. de onderdelen ‘globaal’ voor moderne vreemde talen en ‘tekstbegrip’ en ‘luisteren’ voor Nederlands. Er is een maximum tijd waarin de toets afgerond moet worden. Die blijft bovenin zichtbaar. Bij de Kijk- en luistertoetsen van januari 2022 verschilt de maximale tijd bij digitale toetsen voor reguliere leerlingen t.o.v. de toetsen voor leerlingen met recht op verlenging. Lees deze instructie hoe je de juiste tijd instelt. Reguliere leerlingen krijgen vijf minuten extra dan bij de schriftelijke afname, vanwege de vrije navigatie. Tel daar 20% bij op voor de leerlingen met recht op verlenging.
 7. Mijn leerling kan de toets niet inleveren: wat moet ik doen? Als dit gebeurt, dan is waarschijnlijk de maximale tijd om de toets te maken overschreden. Omdat dan de afnameplanning gesloten is, moet je het volgende doen om de toets alsnog in te leveren:
  - zet de afnameplanning in Woots open;
  - laat desbetreffende leerling de toets inleveren (als dit niet lukt, kan de beheerder zijn/haar account overnemen volgens deze instructie en de toets alsnog inleveren);
  - sluit de afnameplanning in Woots.
  De toetsresultaten zijn binnen 30 minuten zichtbaar in Woots. 
 8. Wat houdt de globale vraagvorm voor Engels, Duits en Frans in?
  Voor havo- en vwo-leerlingen zit er een onderdeel 'globaal' in de schoolexamens van 2022. Bij deze vraagvorm krijgt de leerling een video- of audiofragment van maximaal 8 minuten te zien. Daarna volgen er verschillende vragen over dit fragment. Bereid jouw leerlingen voor op dit onderdeel met de oefenfragmenten. Lees verder
 9. Waar vind ik de normering voor schoolexamens?
  De Kijk- en luistertoetsen van Cito worden landelijk genormeerd. Heb je digitaal getoetst of toetsboekjes ingescand en geüpload in Woots? Dan vind je in Woots het behaalde cijfer en/of de ERK-indicatie. Voor het nieuwe schoolexamen 2022/2023 verschijnt bij de gemaakte toets het betreffende cijfer, zodra de normering bekend is. Is de normering er nog niet, dan verschijnt er alleen een score. Van de vorige Kijk- en luistertoetsen Engels, Duits, Spaans en Frans vind je hier de normeringstabellen voor het zelf nakijken van toetsen. 
 10. Wat betaal je voor de nieuwe Kijk- en luistertoetsen?
  Vroegbestellers voor komend schooljaar profiteren nog de hele maand juni van een korting van 2%. Per eindexamenleerling op jouw schoollocatie betaal je één vast bedrag per taal: nu €8,57 voor Engels, €10,73 voor Duits, Frans en Spaans en €6,42 voor Nederlands. Met de licenties kun je met alle leerlingen in desbetreffende taal binnen jouw school toetsen afnemen via het toetsplatform. Het aantal eindexamenleerlingen wordt na een jaar geverifieerd aan de hand van DUO-aantallen. Bekijk hier het rekenvoorbeeld
 11. Wat krijg je voor een leerlinglicentie?
  Je bestelt de voor jouw gewenste taal voor de eindexamenleerlingen van alle niveaus op jouw schoollocatie. Daarmee krijg je toegang tot alle voorbereidingstoetsen en het examenmateriaal van alle niveaus van de bestelde taal.