SluitenSluiten
Ondersteuning onderwijs op afstand

Cito ondersteunt vo bij het NPO 

Ondersteuning tijdens het verlengde Nationaal Programma Onderwijs en in het kader van Masterplan basisvaardigheden

Ondersteuning van het voortgezet onderwijs

Ondersteuning tijdens het NPO, we helpen je graag

Het blijft een hectische tijd vol uitdagingen. Bekend is geworden dat er meer focus en aandacht moet komen voor het verbeteren van de basisvaardigheden van leerlingen. Dit staat onder andere in de brief ‘Masterplan basisvaardigheden’ van minister Wiersma. Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wat scholen helpt met interventies na de coronapandemie, is met twee jaar verlengd. Cito ondersteunt bij het NPO en het verbeteren van de kernvaardigheden. Hier lees je de mogelijkheden.

Mogelijkheden op het gebied van Cito Volgsysteem VO

Leerlingen volgen en leeropbrengsten inzichtelijk maken

Hoe je leerlingen zich ontwikkelen is heel verschillend. Wat de ene leerling helpt, helpt niet per definitie iedere leerling. Je kunt met leerlingen heel gericht aan de slag met het Cito Volgsysteem VO, een methodeonafhankelijk en objectief hulpmiddel dat inzichtelijk maakt hoe zij op de kernvaardigheden presteren. De volgtoetsen speciaal voor de onderbouw voor lezen en woordenschat Nederlands, Engels en rekenen-wiskunde voor alle niveaus zijn vernieuwd en hebben rapportages met een signaalfunctie. Zo zie je gemakkelijk hoe een leerling, maar ook een klas of de school op de kernvakken presteert. Zelfs op detailniveau

Effecten meten van interventies NP Onderwijs
Wil je effecten meten van de interventies vanuit het NPO en resultaten inzichtelijk maken en gebruik je het Cito Volgsysteem? Op basis daarvan kun je:
  • een (nieuwe) schoolscan maken met behulp van deze instructie. Die scan ondersteunt bij het maken van een bovenschoolse rapportage en helpt bij de besluitvorming ten aanzien van de inzet van bepaalde hulpmiddelen. Ook tijdens de langere looptijd van het NPO.

  • gebruik maken van de Exceloverzichten op Cito Portal (eerst inloggen!) voor managementrapportages met uitslagen van Toets 0 tot en met Toets 3. Deze managementoverzichten kunnen ook dienen ter verantwoording of ter motivatie voor de uitgave van NPO-gelden.
Subsidie aangevraagd voor een intelligentietest?
Heb je op tijd een aanvraag ingediend en kun je een intelligentietest afnemen om er bij leerlingen achter te komen wat hun potentie is en of ze op het goede niveau zitten? Denk dan als aanvullend hulpmiddel aan de CognitiQ Intelligentietest. Dit is een test die eenvoudig de capaciteiten van leerlingen in beeld brengt en die de school zelf kan afnemen, na toestemming van de ouders. Deze is genormeerd op leerjaar en op leeftijd.

Inzicht in besteding NPO-gelden
  • De helft van het beschikbare budget (150 miljoen) wordt besteed via een collectieve aanpak waarin schoolleiders, leraren en ondersteunend personeel overleggen over de op hun school te nemen te nemen maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan extra ondersteuning voor de begeleiding van leerlingen. 

  • De andere helft van de beschikbare middelen wordt besteed via een individuele component, waarbij elke medewerker recht heeft op extra tijd voor taakverlichting. Hierdoor kan extra tijd ontstaan voor bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering, het voorbereiden van lessen of bijdrage aan het mentoraat of een surveillance.

  • In het Onderwijsakkoord is 53 miljoen euro beschikbaar voor professionalisering van leerkrachten en docenten op het terrein van basisvaardigheden en curriculumherziening. 

Professionaliseren van het onderwijs

Vanuit het NPO zijn er verschillende interventies mogelijk. Ook in het kader van het professionaliseren van je team. 
  • Wil je weten hoe je je examenorganisatie helpt optimaliseren? Lees meer over de training 'Leden examencommissie', een training die ingaat op aspecten van toetsing volgens 'Toetsing Getoetst', een methodiek voor kwaliteitsborging en -verbetering van toetsing.

  • Of hoe je toetsdeskundigheid binnen jouw school op een beter peil brengt? Kijk eens naar de mogelijkheden van een training 'Toetsdeskundigheid', waardoor je wellicht anders of zelfs minder gaat toetsen.

  • En of je toetsen en schoolexamens voldoen aan standaarden van de Onderwijsinspectie? Een ‘Audit in een dag’ en auditrapportage geeft je dat inzicht. Aan de hand van het Toetsweb, zoals beschreven is in de handreiking 'Examencommissie VO' van de VO-raad, zie je na afloop meteen wat goed is en wat beter kan.
Cito staat voor ondersteuning voor je klaar en denkt mee met oplossingen op maat, zoals bijvoorbeeld voor het Carmelcollege voor de borging van de kwaliteit van de schoolexaminering.

Mogelijkheden op het gebied van schoolexamens

Schoolbreed aan de slag met alle materialen via Woots

Via het toetsplatform Woots zijn elk jaar meer en meer materialen voor het trainen van luistervaardigheid voor je beschikbaar. Hoe kun je al die materialen slim inzetten? Vanwege de vraag van veel scholen naar het schoolbreed inzetten van Kijk- en luistertoetsen en de Luistervaardigheidstrainer, hebben we een overzicht gemaakt. Voorbeelden van hoe je dit aanpakt zie je in dit overzicht voor het schoolbreed inzetten van de materialen.
 

Jubileum: 50 jaar Kijk- en luistertoetsen

In 2022-2023 vieren we dat we samen met het onderwijs met de liefde voor en door taal al 50 jaar Kijk- en luistertoetsen maken. Dit jubileum laten we niet ongemerkt voorbij gaan. Daar staan we van mei 2022 tot mei 2023 op verschillende manieren bij stil. Wil je weten wat er in schooljaar 2022-2023 met jullie input verbeterd is bij de inzet van Kijk- en luistertoetsen en de Luistervaardigheidstrainer? Lees meer via luistertoetsen.nl.

Weetje

Schoolexamens voor moderne vreemde talen zijn digitaal in vrije navigatie en ook op iPad af te nemen. Schriftelijk afnemen blijft mogelijk, ook met de drie versies die je kunt downloaden.
Heb je nog vragen? Neem contact met ons op. We staan voor je paraat!