Sluiten
Ondersteuning onderwijs op afstand

Onderwijs op afstand, we helpen je graag

Coronavirus: ondersteuning scholen in voortgezet onderwijs

Coronavirus: ondersteuning onderwijs op afstand

Onderwijs op afstand, we helpen je graag

Door de wereldwijde impact van het coronavirus staan we met elkaar nog altijd voor grote uitdagingen. Gelukkig kunnen scholen in voortgezet onderwijs na de tweede lockdown en een verlengde periode van schoolsluitingen door extra maatregelen toch open. Dat vraagt weer enorm veel van jullie. Als Cito ondersteunen we jullie graag daar waar mogelijk. Ook in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Hieronder lees je daarover meer wat betreft het volgen van de ontwikkeling van jouw leerlingen. Bekijk de mogelijkheden, ook op gebied van het trainen van kijk- en luistervaardigheid via Woots, of neem contact op.

Mogelijkheden op het gebied van Cito Volgsysteem VO

Ontwikkelingen en aanbevelingen

Ben je na de lange periode van onderwijs op afstand extra benieuwd naar de ontwikkeling van jouw leerlingen en maak je gebruik van het Cito Volgsysteem VO? Met het vernieuwde volgsysteem krijg je goed inzicht in waar ze staan en waarbij ze mogelijk extra ondersteuning kunnen gebruiken. Vraag je je af hoe je de resultaten kunt verwerken in de schoolscan in het kader van het NPO? Hier lees je hoe de resultaten kunnen helpen bij het maken van de schoolscan: 

Download de speciale Volgsysteem VO-handleiding voor het maken van de schoolscan

Tips van collega-docenten voor het maken van de schoolscan:
 • gebruik alle relevante bronnen voor het maken van de schoolscan

 • plaats de resultaten in perspectief en neem de ontwikkeling mee op cognitief, sociaal niveau en op het gebied van praktische vaardigheden

 • benut de analyses van het Cito Volgsysteem VO en verantwoord voor wie je, welke middelen inzet voor remediëring (vooral belangrijk voor bestuurders)
Andere weetjes voor het optimaal volgen van jouw leerlingen:  
 • Juist nu zijn de volgtoetsen van extra grote waarde. Ze laten zien of en waar de onderwijsvertraging zit ten opzichte van een normaal jaar. Daarmee kun je effectief, doelgericht aan de slag daar waar nodig.

 • We monitoren de landelijke trends om te kijken wat de impact is van de coronamaatregelen op de prestaties van leerlingen. Resultaten van 'Onderzoek 2: kernvaardigheden vo' worden begin mei 2021 gepubliceerd. Deze actuele informatie helpt je bij het interpreteren van de resultaten van het volgsysteem op jouw school.

 • Afname van de toetsen vanuit huis is mogelijk, maar houd daarbij rekening met de thuissituatie van leerlingen om de afnamecondities zo gelijk mogelijk te houden. Het is begrijpelijk wanneer jullie ze liever op school willen afnemen.  

 • Cito heeft een objectieve, onafhankelijke tool CognitiQ die de capaciteiten van een leerling in beeld brengt en extra inzicht geeft voor het kansrijk adviseren. Dit is een intelligentietest die je zelf kunt afnemen met normering op leeftijd én op leerjaar.

 • Ben je naast het volgsysteem op zoek naar andere manieren van ondersteuning? Lees meer over het instrument voor sociaal-emotionele ontwikkeling voor zml (vso) of over de mogelijkheden op het gebied van training en advies.

Ga je dit voorjaar verder met het volgen van jouw leerlingen?

De start van de afnameperiode van Toets 2 van het Cito Volgsysteem VO staat voor de deur, zoals je kunt zien in deze routekaart. Heb je Toets 2 ingepland voor afname? De afnameperiode loopt nog tot en met mei. De toetsen van het leerlingvolgsysteem kun je op papier, maar ook online afnemen. De resultaten zijn direct na scoring via Cito Portal beschikbaar.

Juist nu Toets 2
Hoe gaat het met jouw tweedeklassers? Zijn er leerlingen bij waarbij je je afvraagt waar ze staan in hun ontwikkeling? Juist voor diegene is het nu - meer dan ooit - handig de vernieuwde Toets 2 in te zetten, vanwege:
 • de nodige bevestiging in het best passende schooltype
 • direct op maat kunnen handelen per leerling
 • minder, kortere taken
 • handige rapportages met signaalfunctie
 • afnemen kan nog tot en met mei
 • de vele afnamemogelijkheden (ook digitaal vanuit huis)
Bestel Toets 2 met introductiekorting
Ook Toets 2 is vernieuwd. Met de introductie van Toets 2 die je in het voorjaar van 2021 kunt inzetten, betaal je € 10,50 i.p.v. € 12,00 per alles-in-een toetspakket. Met de vernieuwde toetsen van het volgsysteem krijg je onder meer verbeterde rapportages, minder taken en een toets die standaard geschikt is voor leerlingen met dyslexie. 

Weetje
De vernieuwde Toets 2 is te bestellen in de webwinkel. Voor papieren afname zijn de gepersonaliseerde antwoordbladen te bestellen via Cito Portal. 

Mogelijkheden op het gebied van schoolexamens

Normering schoolexamens 2021 is rond

De schoolexamenperiode loopt ten einde. Veel scholen hebben ondanks deze hectische periode de Kijk- en luistertoetsen kunnen afnemen. Diep respect voor jou en je collega-taaldocenten die dit mede mogelijk hebben gemaakt. Intussen is de normering gereed voor Engels, Duits, Frans en Spaans. De resultaten zijn nu te vinden in Woots en op de verzamelpagina met alle adviesnormen op cito.nl. Ook vind je hier een toelichting op de normering van de toetsen van dit jaar en in hoeverre er al dan niet rekening is gehouden met corona. Daarnaast is er een veelgestelde vragenlijst voor leerlingen opgesteld zodat je hun vragen gemakkelijker kunt beantwoorden. Mocht je iets missen, neem dan contact op met de klantenservice.

Online luistervaardigheid trainen in Woots

Met jouw hulp kunnen leerlingen ook vanuit huis aan de slag met kijk- en luistervaardigheid, namelijk via het toetsplatform Woots. Heeft jouw school al toegang tot de Cito Kijk- en luistertoetsen in Woots? Met je bestelde licenties heb je toegang tot alle voorbereidingstoetsen en het examenmateriaal van alle niveaus van de bestelde taal. Alle leerlingen van jouw school mag je toevoegen en gebruik laten maken van het systeem. Zet je de toets klaar voor jouw leerlingen, dan kunnen zij vanuit huis verder met oefenen. Ze loggen in met de gegevens van het leerlingadministratiesysteem dat jouw school gebruikt. Op support.woots.nl vind je alle instructies.  

Nieuw! Luistervaardigheidstrainer voor Spaans, Duits en Frans 
Met al het oefenmateriaal van de Kijk- en luistertoetsen kunnen jouw leerlingen online aan de slag. Daarnaast hebben we in de aanloop naar de schoolexamenafnames nieuw oefenmateriaal online gezet in Woots voor de talen Spaans, Frans en Duits. Na het bestellen ontvang je - nu vanwege corona - tot de rest van het schooljaar het extra materiaal gratis. Je vindt dit materiaal onder de tegel ‘Luistervaardigheidstrainer’ in Woots. Volgend schooljaar is dit materiaal niet meer gratis. Het zijn korte, formatieve toetsjes, waarin de leerling heel gedetailleerde luisteroefeningen maakt aan de hand van één fragment. Na afloop krijgt de leerling feedback op antwoorden die hij/zij gegeven heeft. Een heel nieuwe manier om je leerlingen extra zelfvertrouwen te geven en ze meters te laten maken bij het leren van deze talen.

Weetje
Schoolexamens voor moderne vreemde talen zijn in 2021 ook op iPad af te nemen. De iPad-versies staan in een aparte bibliotheek voor je klaar in Woots.
Heb je nog vragen? Neem contact met ons op. We staan voor je paraat!