SluitenSluiten
Ondersteuning onderwijs op afstand

Cito ondersteunt vo bij het NPO 

Ondersteuning tijdens de coronapandemie en het Nationaal Programma Onderwijs

Ondersteuning van het voortgezet onderwijs

Ondersteuning tijdens het NPO, we helpen je graag

Door de wereldwijde impact van het coronavirus staan we met elkaar nog altijd voor uitdagingen. Gelukkig gaat het de goede kant op en gaat de samenleving weer meer open. De onvoorspelbaarheid van het virus vraagt echter nog steeds veel van jullie. Als Cito ondersteunen we je graag waar dat mogelijk is. Ook in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Hieronder lees je daarover meer wat betreft het volgen van de ontwikkeling van jouw leerlingen. Bekijk de mogelijkheden, ook op gebied van het trainen van kijk- en luistervaardigheid via Woots, of neem contact op.

Mogelijkheden op het gebied van Cito Volgsysteem VO

Onderzoeksresultaten over mogelijke onderwijsachterstanden en tips

Ben je na de periodes van (gedeeltelijk) onderwijs op afstand extra benieuwd naar de ontwikkeling van jouw leerlingen en maak je gebruik van het Cito Volgsysteem VO? Met het vernieuwde volgsysteem krijg je goed inzicht in waar ze staan en waarbij ze mogelijk extra ondersteuning kunnen gebruiken. De resultaten, naast observatie en andere tools, geven jou de nodige inzichten om nu de juiste beslissingen te nemen voor jouw leerlingen.

Vernieuwde rapportages ook handig voor schoolscan (NPO)
Wil je op basis van de resultaten van het vernieuwde volgsysteem weten hoe je leerlingen ervoor staan en wat de interventies vanuit het Nationaal Programma Onderwijs daarin betekenen? Gebruik deze handleiding voor het maken van een nieuwe schoolscan.

Verhalen over onderwijsachterstanden; waar of niet waar? 
 
Vorig schooljaar is in de media veel gesproken over de impact van corona en mogelijke onderwijsachterstanden daardoor. Niet alleen in basisonderwijs, maar ook in voortgezet onderwijs. Hier vind je de resultaten op basis van landelijk onderzoek op het gebied van onze volgsystemen. Wat is er waar of niet waar van de verhalen over onderwijsachterstanden? Dat hebben we voor je uitgezocht. We hebben de resultaten van leerlingen die tot nu toe Toets 1 en Toets 2 hebben gemaakt, vergeleken met resultaten uit het pre-coronatijdperk. Dit zijn een paar voorbeelden van die verhalen en onze conclusies:
 • Verhaal 1: Leerlingen zijn voor alle vakken achteruit gegaan. Niet waar: Leerlingen van nu kennen over het algemeen meer Engelse woordjes dan enkele jaren gelden. Hoe dat komt weten we niet zeker, maar het ligt voor de hand dat het buitenschools leren met behulp van games en Youtube tijdens de verschillende lockdownperiodes een behoorlijke vlucht heeft genomen. Gek genoeg leidt die grotere woordenschat er niet toe dat leerlingen ook veel beter Engelse teksten kunnen lezen. Aan de andere kant zien we voor Engels leesvaardigheid ook geen achteruitgang. Die achteruitgang is wel te zien bij Nederlands (leesvaardigheid en woordenschat) en rekenen-wiskunde.
 • Verhaal 2: Havo-/vwo-leerlingen hebben minder te lijden gehad onder de schoolsluitingen dan vmbo-leerlingenDit is ook niet waar, ten minste, voor zover we dit kunnen beoordelen op basis van de prestaties van leerlingen op toetsen van het Cito Volgsysteem. De bovenstaande trends treden op bij alle schooltypen. Het maakt niet uit op welk niveau leerlingen onderwijs volgen.

 • Verhaal 3. Zeker de helft van de leerlingen heeft een vorm van remediëring nodig. Dat kunnen we niet opmaken op basis van de resultaten op het Cito Volgsysteem alleen. Rapportcijfers en informatie met betrekking tot studiehouding en sociaal-emotioneel welbevinden spelen ook een rol. Ons advies is: onderzoek of leerlingen die op het Cito Volgsysteem twee niveaus lager scoren dan verwacht, extra aandacht nodig hebben. Is dit percentage leerlingen nu groter dan voorheen? Ja, dat is wel groter, maar het is niet zo dat bijvoorbeeld de helft van de havoleerlingen nu op niveau ‘vmbo kader’ scoort. 
Heb je op basis van de resultaten van jouw leerlingen extra informatie nodig over het niveau van bepaalde leerlingen?
De objectieve, onafhankelijke tool CognitiQ brengt eenvoudig de capaciteiten van een leerling in beeld en geeft extra inzicht voor het kansrijk adviseren. Dit is een intelligentietest die je zelf kunt afnemen met normering op leeftijd én op leerjaar.

Ben je naast het volgsysteem op zoek naar andere manieren van ondersteuning?
Lees meer over het instrument voor sociaal-emotionele ontwikkeling voor zml (vso) of over de mogelijkheden op het gebied van training en advies.


Ga je tot de zomervakantie verder met het volgen van jouw leerlingen?

De afnameperiode van Toets 1, 2 en 3 van het Cito Volgsysteem VO loopt door tot aan de zomervakantie, zoals je kunt zien in deze routekaart. De toetsen van het leerlingvolgsysteem kun je op papier, maar ook online afnemen. De resultaten zijn direct na scoring via Cito Portal beschikbaar.

Juist nu volgen
Hoe gaat het met jouw leerlingen? Zijn er leerlingen bij waarbij je je afvraagt waar ze staan in hun ontwikkeling? Juist voor diegene is het nu - meer dan ooit - handig de toetsen van het volgsysteem in te zetten, vanwege:
 • de nodige bevestiging in het best passende schooltype
 • direct op maat kunnen handelen per leerling
 • minder, kortere taken
 • handige rapportages met signaalfunctie
 • afnemen kan nog tot en met mei
 • de vele afnamemogelijkheden (ook digitaal vanuit huis)
Bestel Toets 3 met introductiekorting
Ook Toets 3 is vernieuwd. In verband met de introductie van Toets 3 dit voorjaar, betaal je € 10,50 i.p.v. € 12,00 per alles-in-een toetspakket. Met de vernieuwde toetsen van het volgsysteem krijg je onder meer verbeterde rapportages, minder taken en een toets die standaard geschikt is voor leerlingen met dyslexie. 

Weetje

De vernieuwde Toets 3 is te bestellen in de webwinkel. Voor papieren afname zijn de gepersonaliseerde antwoordbladen begin maart te bestellen via Cito Portal. 

Mogelijkheden op het gebied van schoolexamens

Online luistervaardigheid trainen in Woots

Met jouw hulp kunnen leerlingen aan de slag met kijk- en luistervaardigheid via het toetsplatform Woots. Heeft jouw school toegang tot de Cito Kijk- en luistertoetsen in Woots? Voor Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans bieden we online toegang tot voorbereidingstoetsen en examenmateriaal voor één prijs per taal per eindexamenleerling. Afname kan zowel digitaal als op papier. Zet de toets klaar voor jouw leerlingen, dan kunnen zij verder met het trainen van luistervaardigheid. Ze loggen in met de gegevens van het leerlingadministratiesysteem dat jouw school gebruikt. Op support.woots.nl vind je alle instructies.   
Wat is er nieuw dit schooljaar?
 • Bij digitale afnames gaan we over op vrije navigatie. Zo krijgen jouw leerlingen onder meer de mogelijkheid om hun antwoorden te checken en aan te passen waar nodig.
 • Vanwege de positieve reacties op de korte, formatieve toetsjes, is er voor de Luistervaardigheidstrainer dit schooljaar meer oefenmateriaal beschikbaar voor Duits, Frans en Spaans;
 • Vanwege de trend dat het niveau van leerlingen op het gebied van Engels stijgt, komt er voor Engels havo ook een onderdeel ‘globaal’ (kijken en) luisteren. Voor Engels vmbo gt komt er een blokje met Engelstalige vragen;
 • Bij Frans vwo komen er juist meer Nederlandstalige vragen in de schoolexamens.
 • Tot aan de zomervakantie profiteer je van kortingen voor ál je leerlingen

Nieuw! Luistervaardigheidstrainer voor Spaans, Duits en Frans

Met al het oefenmateriaal van de Kijk- en luistertoetsen kunnen jouw leerlingen online aan de slag. Bestel je licenties voor Duits en Frans nu voor €1,- in plaats van €3,-. De Luistervaardigheidstrainer Spaans is voor schooljaar 2021-2022 gratis, omdat bij de Kijk- en luistertoetsen voor Spaans minder oefenmateriaal beschikbaar is.

Je vindt dit materiaal vervolgens onder de tegel ‘Luistervaardigheidstrainer’ in Woots. Op dit moment hebben we vier Duitse, vijf Franse en vijf Spaanse toetsen. Deze vullen we de komende maanden kosteloos aan met extra toetsen. Het zijn korte, formatieve toetsjes, waarin de leerling heel gedetailleerde luisteroefeningen maakt aan de hand van één fragment. Na afloop krijgt de leerling feedback op antwoorden die hij/zij gegeven heeft. Een heel nieuwe manier om je leerlingen extra zelfvertrouwen te geven en ze meters te laten maken bij het leren van deze talen.

Weetje

Schoolexamens voor moderne vreemde talen zijn in 2022 digitaal in vrije navigatie en ook op iPad af te nemen. Schriftelijk afnemen blijft mogelijk, ook met de drie versies die je kunt downloaden.
Heb je nog vragen? Neem contact met ons op. We staan voor je paraat!