SluitenSluiten
beach

Cito-adviestraject: Duurzaam toetsbeleid in vo

Haal méér uit je toetsen!

Cito logo plectrumVerder
Voor leden van de examencommissie, directie en teamleiders

Duurzaam toetsbeleid in vo

“Wat is eigenlijk onze toetsvisie?", “Hoe staat het met ons toetsbeleid?”; herkenbare vragen? Het formuleren van een goede toetsvisie en het implementeren daarvan gedegen toetsbeleid is een lastige, maar wel belangrijke klus. Cito ondersteunt jullie hierbij graag met praktisch advies tijdens adviestraject Duurzaam toetsbeleid wat leidt tot een concreet en werkbaar resultaat dat past bij de schoolvisie op onderwijs. 

Hoe ziet het adviestraject Duurzaam toetsbeleid eruit?

De onderwijsvisie van je school is het vertrekpunt voor het formuleren van de toetsvisie. De toetsvisie werkt door in alle aspecten van toetsing/examinering, maar zal met name zichtbaar moeten zijn in het PTA/PTO, in de toetsprocessen en in het beleid ten aanzien van professionalisering en kwaliteitsborging. Een bij jouw school passende visie op toetsing komt tot stand in interactieve workshops met praktische opdrachten. De Cito-adviseur faciliteert de workshops en heeft daarnaast de rol van expert. De workshops zijn praktisch en gericht op het bereiken van een gedragen eindresultaat. 

Het programma bestaat uit:

 • Intakegesprek: hierin stellen we het traject af op jouw schoolsituatie

 • Workshop: hierin ontwikkelen we gezamenlijke denkbeelden over de kwaliteit van toetsing, de visie op toetsing en over de huidige en gewenste kwaliteit van toetsing

 • Uitwerken visie: formuleren van een gedragen toetsvisie

 • Workshop: hierin vertalen we de toetsvisie door in toetsbeleid op hoofdlijnen

 • Uitwerken beleid: toetsbeleid formuleren waar jouw school jarenlang mee vooruit kan

 • Evaluatie: bepalen in hoeverre het gewenste resultaat is bereikt 
Uiteraard houden we rekening met de ambities, tradities en mogelijkheden van jouw school!

Maatwerk met Duurzaam toetsbeleid

Ieder Cito-adviestraject is maatwerk. Daarom nemen we ruim de tijd om te achterhalen wat de huidige situatie is en waar jullie uitdagingen liggen. Vragen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn: “Ligt er al een visie en hoe werkt deze in de praktijk?”, “Wat is belangrijk voor de school?” en “Wie zijn betrokken?” De uitkomst hiervan kan zijn dat dat we allen aan de slag gaan met het visiegedeelte en dat jullie het beleidstraject zelf doen. Of andersom. Belangrijk is dat we precies datgene doen wat past bij jullie vraag en budget.

Praktische informatie 

 • Voor: leden van de examencommissie, teamleiders, directie, medewerkers kwaliteitsborging
 • Groepsgrootte: toetsvisie ontwikkelen max. 20 deelnemers, toetsbeleid formuleren max. 10 deelnemers
 • Locatie: op school
 • Prijsindicatie: vanaf €1.750 (alleen toetsvisie)
 • Duur: doorlooptijd is circa 2 maanden
Nog hulp nodig of meer informatie?

Neem bij vragen contact op. We helpen je graag verder.