Sluiten
beach

Training: Leden examencommissie

Haal méér uit je toetsen!

Voor examencommissies in het voortgezet (speciaal) onderwijs

Training: Leden examencommissie

Elke school heeft sinds augustus 2020 verplicht een examencommissie. Deze heeft als taak de kwaliteit van de schoolexaminering te bewaken en te bevorderen: procesmatig, inhoudelijk, en passend bij de visie van de school. Zijn de taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie op jouw school helder? Met onze trainingsmodules helpen we jou om het functioneren van de examencommissie te optimaliseren. Deze training is opgesteld aan de hand van het profiel examencommissielid van de NVE, praktijkervaringen, SLO-informatie en aanbevelingen van de VO-raad.

Inhoud van de training

De training 'Leden examencommissie' heeft verschillende modules. Je kunt kiezen welke je afneemt. In de basismodule staat inzicht in de rol en taken van de examencommissie centraal. Ook komt hierin het jaarplan aan de orde en gaan we in op het beoordelen van de kwaliteit van het PTA. Met de optionele vervolgmodules 2 en 3 kun je kiezen voor meer verdieping. Aansluitend op de drie modules kan een Cito-adviseur aanwezig zijn bij een bijeenkomst van de examencommissie en feedback geven over zaken die besproken worden en de wijze waarop dat gebeurt. Voordat de training van start gaat bepalen we in overleg de exacte inhoud. Hieronder zie je een voorbeeldprogramma.

Het programma bestaat uit:

1. Module: Examencommissie, toetsbeleid en PTA (een dagdeel)

 • Modellen voor examenkwaliteit
 • Taken en werkwijze examencommissie in vo
 • Jaarplan opstellen voor de examencommissie
 • PTA op kwaliteit beoordelen

2. Module: Vaststellen schoolexamens (een dagdeel)

 • Kwaliteitsaspecten van toetsen
 • Procedure van vaststellen van toetsen
 • Toets evalueren op basis van een screeningslijst

3. Module: Afname en beoordeling, onregelmatigheden en examenreglement (een dagdeel)

 • Risico’s bij afname en beoordeling
 • Procedures rond de afname, beoordeling en vaststelling van cijfers
 • Zorgvuldige besluitvorming bij onregelmatigheden
 • Adviseren over het examenreglement

4. Module: Bijwonen examencommissie-overleg (een dagdeel)

Heb je behoefte aan ondersteuning en advies in de praktijk? Dan komen we graag een keer bij je langs op locatie, bijvoorbeeld om een examencommissie-overleg bij te wonen.

"Zorg ervoor dat ook jouw school de borging van de examens goed organiseert."
Jan Adema
trainer/adviseur Cito

Maatwerk met Leden examencommissie

Iedere training is maatwerk. Nadat je met ons contact hebt opgenomen, plannen we een intakegesprek. Daarin stellen we vast hoe de training het beste kan worden aangepast aan de situatie op jouw school. 

Praktische informatie
 • Voor: leden van de examencommissie
 • Groepsgrootte: maximaal 12 personen
 • Locatie: op school
 • Prijsindicatie: vanaf € 1.495,- 
 • Duur: doorlooptijd bij 3 modules is circa 6 weken
Deelnemers aan deze training zijn of worden benoemd als lid van de examencommissie, hebben kennis van de gang van zaken rondom schoolexamens, beschikken over kennis van toetstechnische termen (matrijs, taxonomie, cesuur) en ervaring met het opstellen, afnemen en beoordelen van toetsen/examens.
 
Nog hulp nodig of meer informatie?

Neem bij vragen contact op. Ik ben Jacqueline en ik help je graag verder.