Sluiten
Training & Advies

Ontmoet Cito

Investeer in je deskundigheid en bekijk onderstaande mogelijkheden voor v(s)o

Voor professionals in vo en vso

Ontmoet Cito

We ontmoeten je graag. Wil je weten of Cito aanwezig is op een evenement of wanneer een training of een bepaald evenement plaatsvindt? Onderstaand vind je een overzicht van alle activiteiten voor v(s)o. 

Evenement/bijeenkomstVoor wie? Waarom interessant?
26 augustus, 2/9/14/16/21/23 septemberTeams-sessies gebruikersbeheer Cito Volgsysteem VO beheerders, volgsysteemcoördinatoren Cito Volgsysteem VO Voor iedereen die hulp nodig heeft met het inrichten van de nieuwe beheermodule en het toegang geven aan collega's tot rapportages van het vernieuwde volgsysteem. 
Teams-sessies gebruikersbeheer   
28 september 2021 Webinar Cito Kijk- en luistertoetsen: wat is er nieuw taaldocenten, vaksectievoorzitters, examencommissieleden en teamleidersVoor iedereen die met het trainen van kijk- en luistervaardigheid bezig is en meer wil weten over de belangrijkste vernieuwingen.
Webinar Cito Kijk- en luistertoetsen: wat is er nieuw   
30 september 2021 
Online Gebruikersmiddag speciaal onderwijs
docenten, begeleiders en teamleiders in het s(b)o en vso/pro
Voor iedereen met hart voor speciale leerlingen, degenen die meer willen weten over de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot Leerling in beeld en een nieuw toetsinstrument voor zml so.
Online Gebruikersmiddag speciaal onderwijs  
8 oktober, 5 november en 3 december 2021
Masterclass Schoolexaminering (op locatie)  directie, beleidsmedewerkers en examencommissieleden  Voor degenen die aan de slag willen met kwaliteitsborging
Masterclass Schoolexaminering    
14 oktober, 4 en 18 november en 2 december 2021
Training Toetsexpert in vo docenten, beoordelaars, kwaliteitszorgmedewerkers, leden examencommissie, enz. Voor iedereen die met vertrouwen uitspraken wil doen over de validiteit en
betrouwbaarheid van toetsen en schoolexamens
> Training Toetsexpert in vo 
26 augustus, 2/9/14/16/21/23 september
28 september 2021 
30 september 2021 
8 oktober, 5 november en 3 december 2021
14 oktober, 4 en 18 november en 2 december 2021
Wil je meer weten? Ik ben Jacqueline en help je graag verder.