Sluiten
Masterclass Schoolexaminering

Programma Masterclass Schoolexaminering

(onder voorbehoud van eventuele wijzigingen)

OnderdeelToelichting Spreker
9.30 OntvangstInloop 
9.50 - 10.00
Welkom
Aftrap masterclass
 
10.00 - 10.45 Keynote-speakerVerrassende keynote-speaker - voor de masterclasses in 2020 zijn nog niet bekend.

 

11.00 - 11.45
1. Workshop
‘Toekomstbestendige
examinering in het vo’
Hoe ziet de examenorganisatie binnen mijn school er in de toekomst uit? Welke functies, taken en rollen zijn van belang en hoe verhouden zij zich tot elkaar?
Roos Köhler
> LinkedIn 
12.00 - 12.45
2: Workshop
‘Visie en beleid op toetsing en examinering’
Voor een goed beleid op examinering, is niet alleen een visie op onderwijs, maar ook een visie op examinering nodig. In deze workshops krijgen de deelnemers verschillende stellingen voorgelegd die helpen de visie op toetsing vorm te geven. De visie op toetsing en examinering vormt de basis voor het formuleren van concreet beleid.

Nico Dieteren
> LinkedIn

12.45 - 13.45 Lunch  
13.45 - 14.30 3: Workshop
‘Valide en betrouwbare
examens produceren’
Wat leren mijn docenten over toetsconstructie en wat zijn de belangrijkste criteria voor valide en betrouwbare toetsen. Hoe bouw ik een doorlopende leerlijn van onderbouw naar bovenbouw. Hoe verhouden summatieve en formatieve toetsen zich tot elkaar?Rick van Lent
> LinkedIn
14.45 - 15.45 4: Workshop
‘Examencommissies in het (voortgezet) onderwijs’

Wat doet een examencommissie? Wat is wettelijk verplicht? Hoe werkt dat in vergelijkbare examenorganisaties?

Jan Adema
> LinkedIn

15.45 Borrel  
9.30
9.50 - 10.00
10.00 - 10.45
11.00 - 11.45
12.00 - 12.45
12.45 - 13.45
13.45 - 14.30
14.45 - 15.45
15.45