Sluiten
beach

Cito Special 2020

Voor professionals met hart voor speciaal onderwijs

Ben jij er dit jaar ook bij?

Online Cito Special 2020 – op 30 september 2020

Dit jaar organiseren we voor de vierde keer Cito Special. Hét congres voor alle docenten, begeleiders en teamleiders met hart voor speciaal onderwijs.
Vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus hebben we Cito Special verzet naar 30 september 2020. Dit jaar vindt Cito Special online plaats.

Datum: woensdag 30 september 2020, start om 10.15 uur
Locatie: online, via Microsoft Teams
Kosten: deelname is gratis

Heb je je al ingeschreven? Dan houden we je plek gereserveerd. Je ontvangt aan het begin van het schooljaar bericht van ons.

Heb je interesse in één of meerdere presentaties of een workshop? Schrijf je in via het inschrijfformulier.
Thema 2020: een breder beeld!
Over het volgen van speciale leerlingen, en leren leren en seo in het bijzonder

Cito Special maakt ons samen wijzer over het volgen van de ontwikkeling van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Tijdens het evenement wissel je ervaringen uit, doe je volop inspiratie op én maak je kennis met de nieuwste instrumenten.
 • 10.15 uur Presentatieronde 1*
 • 11.30 uur Presentatieronde 2*
 • 12.35 uur Vragenhalfuurtje
 • 13.30 uur Workshops*
 • 15.30 uur Afsluiting
* Hieronder vind je alle presentaties en workshops. Maak een keuze via het inschrijfformulier.
Schrijf je snel in voor de verschillende presentaties en workshops! Hoewel we door deze online versie van Cito meer plaatsen hebben, blijft het aantal plekken beperkt.

Presentatieronde 1


Inspectie toezicht op de sociale en maatschappelijke competenties van leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs
Door: Inspectie van het Onderwijs
Voor: s(b)o, vso en pro
De inspectie beoordeelt de opbrengsten van speciale scholen. Zij bekijkt de resultaten bij de algemene vakken, maar ook hoe scholen werken aan de sociale en maatschappelijke competenties van leerlingen. Zij gaat na hoe het werken aan deze competenties in het aanbod zit en hoe de school de ontwikkeling van leerlingen op deze gebieden volgt. Heeft de school goed in beeld welke competenties de leerling nodig heeft voor een succesvolle uitstroom naar de vervolgbestemming? Werkt de school systematisch aan de ontwikkeling van deze competenties? En stelt de school aan het einde van de schooltijd ook vast of de leerling deze competenties heeft ontwikkeld? We lichten tijdens de presentatie toe wat de inspectie van een school verwacht en wat haar bevindingen tot nu toe zijn op de scholen die zij onderzocht. Zij gaat graag in gesprek met scholen over hun vragen en dilemma's op dit gebied.

Curriculumherziening: wat betekent dat voor ons onderwijs?
Door: SLO
Voor: s(b)o, vso en pro
Tijdens deze presentatie gaan wij u meenemen in de algemene ontwikkeling rondom curriculum herziening, en gaan wij specifiek in op de leergebieden burgerschap en Nederlands. We zullen stil staan bij vragen zoals: wat verandert er nu, waar blijft nog steeds aandacht voor?

ZO! Observatielijst Zelfregulatie in het Onderwijs
Door: CED-Groep
Voor: s(b)o en vso
Sommige kinderen missen de grip op hun eigen gedrag en kunnen zichzelf niet genoeg sturen. Ze zijn druk, impulsief, dwars, opstandig of heel snel afgeleid. Dat maakt het voor hen lastig om te functioneren in de groep en tot leren te komen. De observatielijst ZO! is een hulpmiddel om het vermogen van zelfregulatie van kinderen in te schatten. Tijdens de presentatie gaan we in op de ontwikkeling van zelfregulatie. We bespreken hoe je de ZO! kunt gebruiken om een beeld te krijgen van de zelfregulatieve vaardigheden van leerlingen. Én hoe je praktisch aan de slag kunt met de uitkomsten.

Wegwijzer toetsgebruik bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: versie 2.0
Door: Cito
Voor: s(b)o, vso en pro
De vernieuwde Wegwijzer maakt wegwijs in toetsen, niveaus en aanpassingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. In deze presentatie van de Wegwijzer 2.0 hoor je hoe je de vaardigheden van een leerling in drie stappen eerlijk kunt meten.

Presentatieronde 2


Landelijk Doelgroepenmodel
Door: LECSO
Voor: s(b)o, vso en pro
In 2018 is het Landelijk Doelgroepenmodel (LDGM) van LECSO gelanceerd en door vele organisaties in gebruik genomen. Met dit instrument zijn scholen beter in staat om onderbouwd en transparant het maximaal haalbare eindniveau en het benodigde onderwijsaanbod en ondersteuning voor een leerling in kaart te brengen. Ook draagt het bij aan het spreken van dezelfde taal met stakeholders van het onderwijs. In deze presentatie wordt LDGM uitgelegd, kunnen ervaringen worden uitgewisseld en vragen over het model worden gesteld.

Wegwijzer toetsgebruik bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: versie 2.0
Door: Cito
Voor: s(b)o, vso en pro 
De vernieuwde Wegwijzer maakt wegwijs in toetsen, niveaus en aanpassingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. In deze presentatie van de Wegwijzer 2.0 hoor je hoe je de vaardigheden van een leerling in drie stappen eerlijk kunt meten.

Cito draait door: wat heeft Cito in huis voor speciale leerlingen?
Door: Cito
Voor: s(b)o, vso en pro
Wil jij snel op de hoogte zijn van onlangs uitgebrachte instrumenten? En wil je weten welke producten je nog kunt verwachten? Meld je dan aan voor Cito draait door! In verschillende korte presentaties praten we je vlot bij over:  
 • de instrumenten Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • de instrumenten Leren leren
 • Groeimeter, Kleuter in beeld en het nieuw te ontwikkelen Cito LVS voor primair en speciaal onderwijs 4.0 óf het vernieuwde Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs (CVVO)

Workshopronde

Kennismaken met de instrumenten Sociaal-emotionele ontwikkeling voor (V)SO (IQ 35-75 en >70)
Door: Cito
Voor: vso zml en (voormalig) cluster 3 en 4
Ook zo benieuwd naar de instrumenten die Cito heeft ontwikkeld voor het in beeld brengen van het sociaal emotionele functioneren voor leerlingen in het speciaal onderwijs? Er is een vragenlijst Sociaal-emotionele ontwikkeling specifiek ontwikkeld voor zeer moeilijk lerende leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs met een IQ tussen 35 en 75 en een instrument voor leerlingen met een IQ tot 35. Dit zijn leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn. Dit jaar komt er ook een instrument bij voor leerlingen met een IQ boven 70 in het (v)so. In deze workshop wordt ingegaan op het gebruik en de inzet van deze instrumenten. Naast vragen als 'Wat voor rapportages levert het instrument op?' en 'Hoe interpreteer ik dit?' wordt er op allerlei andere aspecten ingegaan. Je kunt ook zelf aan de slag met het instrument SEO voor zml en het instrument IQ tot 35. 

Kennismaken met het instrument Leren leren voor so zml én vso Dagbesteding & Arbeid (vanaf 8 jaar)
Door: 
Cito
Voor: 
so zml en vso db en arbeid
In deze workshop gaan we in op het volgen en ontwikkelen van vaardigheden van ‘leren leren’ bij uw leerlingen. We gaan vooral praktisch aan de slag met het materiaal. Daarnaast is er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën tussen de workshopdeelnemers. Het programma: 

 • uitproberen van een praktische opdracht
 • ervaringen delen
 • ideeën uitwisselen voor implementatie op school
 • uitproberen checklist

Kennismaken met het instrument Leren leren voor sbo en so cluster 4 (groep 5 tot en met 8)
Door: 
Cito
Voor: 
sbo en so cluster 4
In deze workshop gaan we in op het volgen en ontwikkelen van vaardigheden van ‘leren leren’ bij uw leerlingen. We gaan vooral praktisch aan de slag met het materiaal. Daarnaast is er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën tussen de workshopdeelnemers. Het programma: 

 • uitproberen van een praktische opdracht
 • ervaringen delen
 • ideeën uitwisselen voor implementatie op school
 • uitproberen checklist

Terugblik Cito Special 2019

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Cito nieuwsbrief.

Inschrijven