Sluiten
beach

Training: Leden examencommissie

Haal méér uit je toetsen!

Voor professionals in het voortgezet (speciaal) onderwijs

Training: Leden examencommissie

De examencommissie beoordeelt en bewaakt de validiteit en kwaliteit van examinering. Zijn de taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie op jouw school helder? Met onze trainingsmodules helpen we jou om het functioneren van de examencommissie te optimaliseren. Het belang van de examencommissie wordt onderstreept in de actielijnen van de VO-raad. De raad adviseert elke school om uiterlijk in augustus 2020 een examencommissie te installeren.

Cito-adviestraject: Audit in een dag
Download meer informatie

Inhoud van de training

Wij kunnen jouw school helpen met het opleiden van de leden uit de examencommissie. Dat doen we op een praktische wijze waarin we werken vanuit het wettelijk kader en de landelijke ontwikkelingen volgen. Natuurlijk kijken we ook naar de praktijk in jullie school.

Je kunt kiezen uit:

A. Basismodule training examenleden (een dagdeel)

 • Examencyclus (PDCA)
 • Taken en verantwoordelijkheden van een examencommissie versus
  onderwijsteam
 • (Wettelijke) kaders voor de examencommissie
 • Kwaliteit van het PTA
 • Jaarplan en jaarverslag

B. Verdiepingsmodule beslissingen door de examencommissie (een dagdeel)

 • Kwaliteit van schoolexamens
 • Toetscyclus
 • Theorie examens screenen
 • Andersoortige examenvormen screenen
 • Cesuurbepaling

C. Module kwaliteitsborging (een dagdeel)

 • Diplomeren
 • Monitoren van het diplomadossier, nemen van steekproeven
 • Monitoren van de afname en beoordeling van examens
 • Behandelen van vrijstellingen verzoeken, fraude en onregelmatigheden

D. Module samenwerken in een examencommissie (een dagdeel)

 • Praktische oefeningen en bespreken van diverse cases staan centraal
 • Rollen en verantwoordelijkheden van een voorzitter, secretaris en leden
 • Effectief vergaderen
 • Correct beslissen
 • Communiceren met management en andere betrokkenen

E. Bijwonen examencommissie overleg (een dagdeel)

 • Heb je behoefte aan ondersteuning en advies in de praktijk? Ook dan komen we graag een keer bij je op locatie, bijvoorbeeld om een examencommissie-overleg bij te wonen.
Training en advies
Waarom kies je voor training & advies van Cito?
 • Hooggewaardeerde trainingen
 • Direct toepasbare tips
 • Advies en concrete handvatten voor het verbeteren van toetsen en examens
 • Maatwerk voor het voortgezet onderwijs

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de Cito nieuwsbrief.

Inschrijven

Interesse? We helpen je graag verder!