SluitenSluiten
Voortgezet onderwijs

Volgsysteem voortgezet onderwijs

Moeiteloos ieders leerlijn volgen: flexibel, helder en betrouwbaar

Cito Volgsysteem VO (vernieuwd)

In het kort

Heb je behoefte aan korte toetsen die je gemakkelijk en snel kunt afnemen? Ruime digitale afnamemogelijkheden, overzichtelijke rapportages en meer mogelijkheden om je leerlingen verder te helpen? Dat is het vernieuwde, meestgebruikte Cito Volgsysteem VO in een notendop. Volg de ontwikkeling van elke leerling op de voet en stuur bij op individueel, klas- en schoolniveau. Heb je de vernieuwde Toets 0, Toets 1, Toets 2, Toets 3 en bijbehorende rapportages al gebruikt? Dan heeft dat je al veel inzicht gegeven in de ontwikkeling van je leerlingen.  Zet ook de volgtoetsen in. Zo kan iedere leerling laten zien waar hij staat en heb jij handvatten om tijdig bij te sturen of extra ondersteuning te bieden. Dit jaar misschien nog wel belangrijker dan ooit.

Bekijk deze routekaart voor de afnamedata van de volgtoetsen

Leerlingen maken digitale toets

Daarom een vernieuwd leerlingvolgsysteem:

 • korter toetsen
 • meer formatieve evaluatie
 • rapportages richtinggevend en nóg overzichtelijker
 • ruime digitale afnamemogelijkheden
 • behoud van de papieren versie

Onderzoeksresultaten over mogelijke onderwijsachterstanden en tips

Ben je na de periodes van (gedeeltelijk) onderwijs op afstand extra benieuwd naar de ontwikkeling van jouw leerlingen en maak je gebruik van het Cito Volgsysteem VO? Met het vernieuwde volgsysteem krijg je goed inzicht in waar ze staan en waarbij ze mogelijk extra ondersteuning kunnen gebruiken. De resultaten, naast observatie en andere tools, geven jou de nodige inzichten om nu de juiste beslissingen te nemen voor jouw leerlingen.

Vernieuwde rapportages ook handig voor schoolscan (NPO)
Wil je op basis van de resultaten van het vernieuwde volgsysteem weten hoe je leerlingen ervoor staan en wat de interventies vanuit het Nationaal Programma Onderwijs daarin betekenen? Gebruik deze handleiding voor het maken van een nieuwe schoolscan.

Verhalen over onderwijsachterstanden; waar of niet waar? 
 
Vorig schooljaar is in de media veel gesproken over de impact van corona en mogelijke onderwijsachterstanden daardoor. Niet alleen in basisonderwijs, maar ook in voortgezet onderwijs. Hier vind je de resultaten op basis van landelijk onderzoek op het gebied van onze volgsystemen. Wat is er waar of niet waar van de verhalen over onderwijsachterstanden? Dat hebben we voor je uitgezocht. We hebben de resultaten van leerlingen die tot nu toe Toets 1 en Toets 2 hebben gemaakt, vergeleken met resultaten uit het pre-coronatijdperk. Dit zijn een paar voorbeelden van die verhalen en onze conclusies:
 • Verhaal 1: Leerlingen zijn voor alle vakken achteruit gegaan. Niet waar: Leerlingen van nu kennen over het algemeen meer Engelse woordjes dan enkele jaren gelden. Hoe dat komt weten we niet zeker, maar het ligt voor de hand dat het buitenschools leren met behulp van games en Youtube tijdens de verschillende lockdownperiodes een behoorlijke vlucht heeft genomen. Gek genoeg leidt die grotere woordenschat er niet toe dat leerlingen ook veel beter Engelse teksten kunnen lezen. Aan de andere kant zien we voor Engels leesvaardigheid ook geen achteruitgang. Die achteruitgang is wel te zien bij Nederlands (leesvaardigheid en woordenschat) en rekenen-wiskunde.
 • Verhaal 2: Havo-/vwo-leerlingen hebben minder te lijden gehad onder de schoolsluitingen dan vmbo-leerlingenDit is ook niet waar, ten minste, voor zover we dit kunnen beoordelen op basis van de prestaties van leerlingen op toetsen van het Cito Volgsysteem. De bovenstaande trends treden op bij alle schooltypen. Het maakt niet uit op welk niveau leerlingen onderwijs volgen.

 • Verhaal 3. Zeker de helft van de leerlingen heeft een vorm van remediëring nodig. Dat kunnen we niet opmaken op basis van de resultaten op het Cito Volgsysteem alleen. Rapportcijfers en informatie met betrekking tot studiehouding en sociaal-emotioneel welbevinden spelen ook een rol. Ons advies is: onderzoek of leerlingen die op het Cito Volgsysteem twee niveaus lager scoren dan verwacht, extra aandacht nodig hebben. Is dit percentage leerlingen nu groter dan voorheen? Ja, dat is wel groter, maar het is niet zo dat bijvoorbeeld de helft van de havoleerlingen nu op niveau ‘vmbo kader’ scoort. 
Heb je op basis van de resultaten van jouw leerlingen extra informatie nodig over het niveau van bepaalde leerlingen?
De objectieve, onafhankelijke tool CognitiQ brengt eenvoudig de capaciteiten van een leerling in beeld en geeft extra inzicht voor het kansrijk adviseren. Dit is een intelligentietest die je zelf kunt afnemen met normering op leeftijd én op leerjaar.

Ben je naast het volgsysteem op zoek naar andere manieren van ondersteuning?
Lees meer over het instrument voor sociaal-emotionele ontwikkeling voor zml (vso) of over de mogelijkheden op het gebied van training en advies.


Gemakkelijk de ontwikkeling volgen per leerling, klas en school

Wil je weten hoe je leerling ervoor staat? En misschien ook hoe verschillende klassen presteren ten opzichte van elkaar? Tijdig inzicht krijgen; dat kan met behulp van het Cito Volgsysteem VO. Omdat dit volgsysteem al door ruim 700 scholen gebruikt wordt, kun je de prestaties van jouw school eenvoudig vergelijken met die van andere scholen in Nederland. De rapportages in de Cito Portal geven uitgebreid inzicht per leerling, klas en school.  

Lees meer over de rapportages

 

Kenmerken van het vernieuwde volgsysteem

Volgen met de vernieuwde Toets 0, Toets 1, Toets 2 en Toets 3

 • Toetsen met nieuwe look and feel, veel beeld en een eigentijdse vormgeving
 • Toetsen voor 5 niveaus: vmbo bb, vmbo kb, vmbo gl/tl, havo en vwo
 • Je toetst kernvaardigheden met korte toetsen, betrouwbaar met duidelijke signaalfunctie vanuit vernieuwde rapportages
 • Koppeling met meestgebruikte leerling-/schooladministratiesystemen
 • Rekenen en wiskunde zijn samengevoegd, taalverzorging is vervallen
 • Extra gemak: Cito Scoringsservice, ontvang kant-en-klaar-pakket, digitaal toetsen via beveiligde online verbinding en toets op papier met 2 in plaats van 8/10 boekjes!


Bekijk de toetsen van het Cito Volgsysteem VO

COTAN: bewezen betrouwbaarheid en validiteit Cito Volgsysteem VO

De objectiviteit en betrouwbaarheid van toetsen staan bij Cito voorop. De onafhankelijke Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) beoordeelt de kwaliteit van toetsinstrumenten. Zo ook het Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs. Het leverde een positieve beoordeling op van onze toetsen. Daarmee is ons leerlingvolgsysteem het enige volgsysteem in vo waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat het betrouwbaar en valide is. Lees ook de wetenschappelijke verantwoording.

"We willen steeds meer naar onderwijs op maat, dus er is een behoefte aan onafhankelijk meten. Door te differentiëren kun je vraaggestuurd werken."
Docent in speciaal onderwijs

Aanvullende materialen

Om nóg beter in beeld te hebben wat de potentie is van een bepaalde leerling, zijn aanvullend de volgende leerlingvolgsystemen en middelen beschikbaar:

Volgsystemen voor voortgezet speciaal onderwijs:

Training en advies op maat voor krachtig onderwijs

Hoe heb je het meest profijt van het Cito Volgsysteem VO? En hoe kun je met een effectief toetsbeleid de kwaliteit van jullie onderwijs verbeteren? Met trainingen en advies op maat van Cito haal je alles uit jouw leerlingvolgsysteem en kun je weloverwogen beslissen over plaatsing en overgang van leerlingen. Je kunt denken aan trainingen en adviestrajecten voor het verbeteren van:

 • Zelfgemaakte toetsen
 • Toetsen van Cito die je afneemt
 • Toetsbeleid

Bekijk de mogelijkheden voor training en advies