Sluiten
Voortgezet onderwijs

Cito Volgsysteem VO (vernieuwd)

Moeiteloos ieders leerlijn volgen: flexibel, helder en betrouwbaar

Cito Volgsysteem VO (vernieuwd)

In het kort

Heb je behoefte aan kortere toetsen die je gemakkelijk en snel kunt afnemen? Ruime digitale afnamemogelijkheden, overzichtelijke rapportages en meer mogelijkheden om je leerlingen verder te helpen? Dat is het vernieuwde, meestgebruikte Cito Volgsysteem VO in een notendop. Volg de ontwikkeling van elke leerling op de voet en stuur bij op individueel, klas- en schoolniveau. Juist nu in deze periode van afstandsonderwijs. Via een standaardpakket per leerling toets je flexibel wie, wat en hoe je dat wilt. Heb je al kennisgemaakt met de vernieuwde Toets 0, Toets 1 en Toets 2 en bijbehorende vernieuwde rapportages? Vanaf februari 2021 kun je de vernieuwde Toets 2 inzetten. De vernieuwde Toets 3 is beschikbaar in voorjaar 2022. 
Bekijk deze routekaart voor de afnamedata van de volgtoetsen

Leerlingen maken digitale toets
Daarom een vernieuwd leerlingvolgsysteem:
 • korter toetsen
 • meer formatieve evaluatie
 • rapportages richtinggevend en nóg overzichtelijker
 • ruime digitale afnamemogelijkheden
 • behoud van de papieren versie

Ontwikkelingen en aanbevelingen

Ben je na de lange periode van onderwijs op afstand extra benieuwd naar de ontwikkeling van jouw leerlingen en maak je gebruik van het Cito Volgsysteem VO? Met het vernieuwde volgsysteem krijg je goed inzicht in waar ze staan en waarbij ze mogelijk extra ondersteuning kunnen gebruiken. Vraag je je af hoe je de resultaten kunt verwerken in de schoolscan in het kader van het NPO? Hier lees je hoe de resultaten kunnen helpen bij het maken van de schoolscan: 

Download de speciale Volgsysteem VO-handleiding

Andere weetjes:  
 • Juist nu zijn de volgtoetsen van extra grote waarde. Ze laten zien of en waar de onderwijsvertraging zit ten opzichte van een normaal jaar. Daarmee kun je effectief, doelgericht aan de slag daar waar nodig.

 • We monitoren de landelijke trends om te kijken wat de impact is van de coronamaatregelen op de prestaties van leerlingen. Hierover communiceren we zodra er voldoende afnames van de volgtoetsen zijn geweest. Deze actuele informatie helpt je bij het interpreteren van de resultaten van het volgsysteem op jouw school.

 • Afname van de toetsen vanuit huis is mogelijk, maar houd daarbij rekening met de thuissituatie van leerlingen om de afnamecondities zo gelijk mogelijk te houden. Het is begrijpelijk wanneer jullie ze liever op school willen afnemen.  

 • Cito heeft een objectieve, onafhankelijke tool CognitiQ die de capaciteiten van een leerling in beeld brengt en extra inzicht geeft voor het kansrijk adviseren. Dit is een intelligentietest die je zelf kunt afnemen met normering op leeftijd én op leerjaar.

 • Ben je naast het volgsysteem op zoek naar andere manieren van ondersteuning? Lees meer over het instrument voor sociaal-emotionele ontwikkeling voor zml (vso) of over de mogelijkheden op het gebied van training en advies.

Gemakkelijk de ontwikkeling volgen per leerling, klas en school

Wil je weten hoe je leerling ervoor staat? En misschien ook hoe verschillende klassen presteren ten opzichte van elkaar? Tijdig inzicht krijgen; dat kan met behulp van het Cito Volgsysteem VO. Omdat dit volgsysteem al door ruim 700 scholen gebruikt wordt, kun je de prestaties van jouw school eenvoudig vergelijken met die van andere scholen in Nederland. De rapportages in de Cito Portal geven uitgebreid inzicht per leerling, klas en school.  

Lees meer over de rapportages

 

Verschillen tussen de volgsystemen (bestaand en vernieuwd)

Volgen met vernieuwde Toets 0, Toets 1 en Toets 2

 • Toetsen met nieuwe look and feel, veel beeld en een eigentijdse vormgeving
 • Toetsen voor 5 niveaus: vmbo bb, vmbo kb, vmbo gl/tl, havo en vwo
 • Je toetst kernvaardigheden met kortere toetsen, betrouwbaar met duidelijke signaalfunctie vanuit vernieuwde rapportages
 • Koppeling met meestgebruikte leerling-/schooladministratiesystemen
 • Rekenen en wiskunde zijn samengevoegd, taalverzorging is vervallen
 • Extra gemak: Cito Scoringsservice, ontvang kant-en-klaar-pakket, digitaal toetsen via beveiligde online verbinding en toets op papier met 2 in plaats van 8/10 boekjes!

Volgen met bestaande Toets 3

 • Toetsen voor 5 niveaus: vmbo bb, vmbo kb, vmbo gt, havo en vwo 
 • Toetst kernvaardigheden, koppelt deze aan ERK-, referentieniveaus
 • Koppeling met meestgebruikte leerling-/schooladministratiesystemen
 • Aparte taken voor rekenen en wiskunde
 • Extra gemak: Cito Scoringsservice. Jij toetst, Cito kijkt na!

COTAN: bewezen betrouwbaarheid en validiteit Cito Volgsysteem VO

De objectiviteit en betrouwbaarheid van toetsen staan bij Cito voorop. De onafhankelijke Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) beoordeelt de kwaliteit van toetsinstrumenten. Zo ook het Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs. Het leverde een positieve beoordeling op van onze toetsen. Daarmee is ons leerlingvolgsysteem het enige volgsysteem in vo waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat het betrouwbaar en valide is. Lees ook de wetenschappelijke verantwoording.

"We willen steeds meer naar onderwijs op maat, dus er is een behoefte aan onafhankelijk meten. Door te differentiëren kun je vraaggestuurd werken."
Docent in speciaal onderwijs
Aanvullende materialen

Om nóg beter in beeld te hebben wat de potentie is van een bepaalde leerling, zijn aanvullend de volgende leerlingvolgsystemen en middelen beschikbaar:

Volgsystemen voor voortgezet speciaal onderwijs:

Training en advies op maat voor krachtig onderwijs

Hoe heb je het meest profijt van het Cito Volgsysteem VO? En hoe kun je met een effectief toetsbeleid de kwaliteit van jullie onderwijs verbeteren? Met trainingen en advies op maat van Cito haal je alles uit jouw leerlingvolgsysteem en kun je weloverwogen beslissen over plaatsing en overgang van leerlingen. Je kunt denken aan trainingen en adviestrajecten voor het verbeteren van:

 • Zelfgemaakte toetsen
 • Toetsen van Cito die je afneemt
 • Toetsbeleid

Bekijk de mogelijkheden voor training en advies