SluitenSluiten
Voortgezet onderwijs

Rapporteren over de voortgang in het voortgezet onderwijs

Moeiteloos ieders leerlijn volgen: flexibel, helder en betrouwbaar

Cito Volgsysteem VO (vernieuwd)

Rapportages

Het liefst wil je meteen weten waar een leerling, klas of zelfs je school staat. Je wilt in een oogopslag zien bij wie het goed gaat, bij wie iets minder en hoe je daar met je onderwijsprogramma invulling aan kunt geven. De rapportages in het Cito Volgsysteem VO geven je daarbij direct houvast, ongeacht welke toets(en) je afneemt. Er zijn verschillende rapportages, bestemd voor de leerling zelf, ouders of verzorgers, mentoren, vakdocenten, kwaliteitsmedewerkers en het management. Zo kan iedereen op zijn eigen manier het maximale eruit halen!

Maximaal inzicht in waar je leerling, klas, school staat!

Het Cito Volgsysteem bevat toegankelijke rapportages voor: 

  • leerlingen en hun ouders/verzorgers
  • mentoren
  • vakdocenten Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde
  • kwaliteitsmedewerkers en management
Zo ontvangt iedereen die informatie die voor hem of haar bestemd en relevant is. Alles wat je nodig hebt om de juiste beslissingen te nemen en waar nodig bij te sturen!

Voorbeeldrapportages Toets 0 tot en met Toets 3 

Bekijk hier de voorbeelden van de leerling- en mentorrapportages. Met de signalering kun je gemakkelijker bijsturen bij wie dat nodig is. 

Scholen die systematisch hun toetsgegevens analyseren – en gebruiken voor de inrichting van hun onderwijs – halen betere resultaten. Dit blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie.

Advies nodig? 

Wil je meer halen uit de toetsrapportages van het Cito Volgsysteem VO? Heb je interesse in dit leerlingvolgsysteem of wil je graag advies over:

  • vormgeven van toetsbeleid
  • optimaal gebruik van rapportages
  • resultaten formatief of summatief inzetten

Kijk in het aanbod Training en advies of neem contact op met onze adviseurs.

 
Nog vragen? We helpen je graag verder!