SluitenSluiten
Voortgezet onderwijs

Cito Volgsysteem VO (vernieuwd)

Moeiteloos ieders leerlijn volgen: flexibel, helder en betrouwbaar

Cito Volgsysteem VO

Toetsrapportages huidige toetsen

Toetsen zijn geen doel, maar een middel. Een middel waarmee je - goed én eerlijk - inzicht krijgt in hoe je leerlingen ervoor staan. Zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Wat heb jij nodig om je leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs te monitoren? Het Cito Volgsysteem VO ondersteunt je met uitgebreide rapportagemogelijkheden.

Voorbeeldrapportages

Niveaurapportage leerling

  • Alle vaardigheidsscores van je leerlingen op gemaakte onderdelen van Toets 0, 1, 2 en/of 3
  • Met gegevens over de prestaties van jouw leerlingen in vergelijking tot andere leerlingen in Nederland: op het niveau van de gemaakte toets, een niveau lager en een niveau hoger

Je krijgt zo een goed beeld van élke leerling. En inzicht in de onderdelen waarbij hij of zij extra ondersteuning óf uitdaging kan gebruiken.

Voortgangsrapportage leerling

Heeft een leerling twee of meer toetsen gemaakt van het Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs? Dan worden de toetsafnames gekoppeld in de voortgangsrapportage. Je ziet in deze rapportage hoe je leerling zich ontwikkeld heeft. Dat geldt voor de periode vanaf het begin van het eerste jaar tot het einde van het derde jaar (Toets 0, Toets 1, Toets 2, Toets 3). 

Aanvullende rapportages

In de online rapportageomgeving van het Cito Volgsysteem VO vind je aanvullende toetsrapportages die je extra informatie geven:

  • indicatie op referentie- en ERK-niveaus
  • groepsrapporten (niveau- en voortgangsrapportages op groepsniveau)
  • schoolrapporten (niveau- en voortgangsrapportages op schoolniveau)