SluitenSluiten
Voortgezet onderwijs

Rapportages Cito Volgsysteem VO

In een oogopslag weten wat goed gaat of wat beter kan

Vernieuwd Cito Volgsysteem VO

Rapportages Toets 0 tot en met Toets 3

Het liefst wil je meteen weten waar een leerling, klas of zelfs je school staat. Je wilt in een oogopslag zien bij wie het goed gaat, bij wie iets minder en hoe je daar met je onderwijsprogramma invulling aan kunt geven. De rapportages in het vernieuwd Cito Volgsysteem VO geven je daarbij direct houvast, ongeacht welke toets(en) je afneemt. Er zijn verschillende rapportages, bestemd voor de leerling zelf, ouders of verzorgers, mentoren, vakdocenten, kwaliteitsmedewerkers en het management. Zo kan iedereen op zijn eigen manier het maximale eruit halen!

Voorbeeldrapportages

Leerlingrapportage*


Mentorrapportage*

Voorbeeld mentorrapportage vernieuwd Cito Volgsysteem VO

Hulp nodig? 

Lees de handleiding

*Let op! Aan deze voorbeeldrapportages kunnen geen rechten worden ontleend. Deze zijn niet definitief en onder voorbehoud van wijzigingen. 

Weetje

Elke rapportage bevat signaleringen bij opvallende resultaten, waarmee je meteen aan de slag kunt.
Bekijk de demovideo's

Hoe werken de nieuwe rapportages?

Leerlingrapportage
Klassenoverzicht

Vak- en domeinrapportage
Mentorrapportage

Meer analysemogelijkheden 

Op basis van de vernieuwde rapportages kun je drie verschillende analyses uitvoeren:  
  • profielanalyse: deze analyse geeft inzicht in de beheersing van de kernvaardigheden. Je ziet hier of leerlingen in bepaalde vaardigheden excelleren of juist extra aandacht nodig hebben. Ook wordt duidelijk of de leerling op de toets als geheel op niveau presteert of niet.
  • vakanalyse: deze analyse zoomt verder in op de prestaties per vak doordat informatie over groei (indien van toepassing) en de referentie- of ERK-niveaus is toegevoegd. Daarnaast wordt duidelijk of er sprake is van opvallende verschillen bij de prestaties op de onderliggende domeinen.
  • diepte-analyse: het uitgangspunt voor de diepte-analyse is de domeinrapportage. Hieruit kun je afleiden welke aspecten/domeinen worden bevraagd en hoeveel opgaven per aspect/domein goed zijn beantwoord. Dit geeft meer inzicht in waar leerlingen moeite mee hebben en waar ze juist heel goed in zijn.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt.