Sluiten
Voortgezet onderwijs

Meestgebruikte volgsysteem in vo

Zo ondersteunt het je beslissingen

Cito Volgsysteem VO

Toetsen

Toets in de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs de kernvaardigheden Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde van je leerlingen voor maximaal inzicht én passend onderwijs. Door het Cito Volgsysteem VO te gebruiken, sluit jouw school aan bij het nieuwe onderzoekskader van de Onderwijsinspectie (vanaf augustus 2017). Daarin is het toezicht op het voortgezet onderwijs vastgelegd.
Toets 0
Toets 1
Toets 2
Toets 3

Cito Volgsysteem VO

Toets 0

Toets o

Elk jaar stromen er nieuwe brugklassers de school in. Een spannend moment voor leerlingen, maar misschien ook voor jou! Om meer zicht te krijgen op hun beginniveau, kun je Toets 0 inzetten.

Cito Volgsysteem VO

Toets 1

Toets 1

Leerlingen zijn op school al gewend aan de nieuwe manier van leren. Een bepalend moment om te kijken of ze op het juiste niveau zitten. Na de 0-meting meet je hun voortgang met Toets 1.

Cito Volgsysteem VO

Toets 2

Toets 2

Wil je zicht op ieders ontwikkeling, vroegtijdig zorgleerlingen in beeld hebben en het onderwijsbeleid monitoren? Toets dan halverwege het tweede schooljaar jouw leerlingen met Toets 2.

Cito Volgsysteem VO

Toets 3

Toets 3

Gebruik je Toets 0, 1 en 2, dan heb je inmiddels je leerlingen goed in beeld. Voor inzicht in het rendement van de onderbouw is er Toets 3. 
Toets 0
Toets 1
Toets 2
Toets 3

Toetsen voor elk onderwijsniveau

Een goede toets is niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk. Natuurlijk wil je dat elke leerling de toets kan maken op het niveau dat bij hem past. Daarom zijn er toetsen op 5 onderwijsniveaus beschikbaar: vmbo bb, vmbo kb, vmbo gt, havo en vwo.

 
centrale examens
Digitaal toetsen: werkt jouw school er al mee?

Digitaal toetsen heeft veel voordelen! Toetsresultaten die sneller beschikbaar zijn en niet meer dat gesjouw met toetsboekjes... Werk je nu met papieren toetsen? De overstap van papier naar digitaal is heel eenvoudig.

Lees meer als je wilt starten met digitaal toetsen

Toetsen voor speciale leerlingen

Net als scholen staan wij voor passend onderwijs. Onderwijs waarin iedereen tot zijn recht komt. In nauwe samenwerking met scholen zijn er leerlingvolgsystemen ontwikkeld die rekening houden met leerlingen met extra onderwijsbehoeften in het voortgezet en speciaal onderwijs. Deze volgsystemen sluiten aan bij hun belevingswereld en verschillende niveaus. Ze ondersteunen je om inzicht te krijgen in wat een leerling kan, wat zijn of haar talenten en ontwikkelpunten zijn. In de nieuwe generatie toetsen voor het Cito Volgsysteem VO zijn de aanpassingen voor speciale leerlingen zo veel mogelijk opgenomen in de standaard toetsen. Deze kunnen ook ingezet worden voor dyslectische, slechtziende of brailleleerlingen (cluster 1). Ga voor materialen voor speciale leerlingen naar:

Cito Volgsysteem VSO Arbeid en Praktijkonderwijs

Cito Volgsysteem VSO Dagbesteding

Overzichtspagina voor speciale leerlingen

www.cito.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Via de knop ‘instellen’ geef je aan welke cookies je wilt accepteren. Meer informatie over Cookies en privacy