Sluiten
Voortgezet onderwijs

Cito Volgsysteem VO (vernieuwd)

Moeiteloos ieders leerlijn volgen: flexibel, helder en betrouwbaar

Cito Volgsysteem VO (vernieuwd)

Toetsen

Werk je met het huidige volgsysteem? Of ben je op zoek naar een nieuw volgsysteem? Het Cito Volgsysteem VO is vernieuwd. De vernieuwde toetsen zijn ingekort en het aantal toetstaken is verlaagd. Hoe? Door het samenvoegen van rekenen en wiskunde, het vervallen van taalverzorging en de vermindering van opgaven bij sommige taken. Vernieuwd is ook de look and feel van de toetsen. Je kiest voor papier of digitaal en uit de vernieuwde rapportages kun je direct aflezen waar je je leerling mee kunt helpen. Bestel vanaf juni de vernieuwde Toets 0 en Toets 1. Toets 2 en Toets 3 gaan nog een paar schooljaren mee.
Direct bestellen?
Voor Toets 0 en Toets 1 geldt een introductieprijs!
Toets 0 (vernieuwd)
Toets 1 (vernieuwd)
Toets 2
Toets 3

Cito Volgsysteem VO

Toets 0

Elk jaar stromen er nieuwe brugklassers de school in. Een spannend moment voor leerlingen, maar misschien ook voor jou! Om meer zicht te krijgen op hun beginniveau, kun je de vernieuwde Toets 0 inzetten.

Cito Volgsysteem VO

Toets 1 (vernieuwd)

Leerlingen zijn op school al gewend aan de nieuwe manier van leren. Een bepalend moment om te kijken of ze op het juiste niveau zitten. Na de 0-meting meet je hun voortgang met de vernieuwde Toets 1.

Cito Volgsysteem VO

Toets 2

Wil je zicht op ieders ontwikkeling, vroegtijdig zorgleerlingen in beeld hebben en het onderwijsbeleid monitoren? Toets dan halverwege het tweede schooljaar jouw leerlingen met Toets 2.

Cito Volgsysteem VO

Toets 3

Gebruik je Toets 0, 1 en 2, dan heb je inmiddels je leerlingen goed in beeld. Voor inzicht in het rendement van de onderbouw is er Toets 3. 
Toets 0 (vernieuwd)
Toets 1 (vernieuwd)
Toets 2
Toets 3

Beschikbaarheid vernieuwde toetsen

Wil je aan de slag met het vernieuwde volgsysteem? Dat kan gefaseerd, verspreid over drie schooljaren 2019/2020 tot en met 2021/2022. De uitgaveplanning van het vernieuwd Cito Volgsysteem VO is als volgt:

  • Toets 0: vanaf juni 2019
  • Toets 1: vanaf april 2020
  • Toets 2: vanaf februari 2021
  • Toets 3: vanaf april 2022
Bestel de vernieuwde Toets 0 of Toets 1. Toets 0 is direct leverbaar, Toets 1 vanaf maart 2020. De bestaande Toets 2 en Toets 3 kun je opnieuw bestellen of nog een paar jaar gebruiken als je ze nog hebt.

Bestellen bestaande versus vernieuwde toetsen

Het bestellen van het vernieuwd Cito Volgsysteem VO gaat op een andere manier dan het bestellen van het huidige volgsysteem. 

Prijsmodel Volgsysteem VO

In het nieuwe prijsmodel geldt het abonnement niet. Je bestelt de toets die je af wilt nemen voor het aantal leerlingen dat je verwacht voor komend schooljaar. Dan ontvang je een alles-in-een toetspakket per leerling voor de introductieprijs van €10,50.  

centrale examens
Digitaal toetsen: werkt jouw school er al mee?

Digitaal toetsen heeft veel voordelen! Toetsresultaten die sneller beschikbaar zijn en niet meer dat gesjouw met toetsboekjes... Werk je nu met papieren toetsen? De overstap van papier naar digitaal is heel eenvoudig.

Lees meer als je wilt starten met digitaal toetsen

Toetsen voor speciale leerlingen

Net als scholen staan wij voor passend onderwijs. Onderwijs waarin iedereen tot zijn recht komt. In nauwe samenwerking met scholen zijn er leerlingvolgsystemen ontwikkeld die rekening houden met leerlingen met extra onderwijsbehoeften in het voortgezet en speciaal onderwijs. Deze volgsystemen sluiten aan bij hun belevingswereld en verschillende niveaus. Ze ondersteunen je om inzicht te krijgen in wat een leerling kan, wat zijn of haar talenten en ontwikkelpunten zijn. In de nieuwe generatie toetsen voor het Cito Volgsysteem VO zijn de aanpassingen voor speciale leerlingen zo veel mogelijk opgenomen in de standaard toetsen. Deze kunnen ook ingezet worden voor dyslectische, slechtziende of brailleleerlingen (cluster 1). Ga voor materialen voor speciale leerlingen naar:

Cito Volgsysteem VSO Arbeid en Praktijkonderwijs

Cito Volgsysteem VSO Dagbesteding

Overzichtspagina voor speciale leerlingen