SluitenSluiten
Voortgezet onderwijs

Toetsen Volgsysteem voortgezet onderwijs

Moeiteloos ieders leerlijn volgen: flexibel, helder en betrouwbaar

Cito Volgsysteem VO

Toetsen

Werk je met ons volgsysteem? Of ben je op zoek naar een volgsysteem? Wil je jouw onderbouwleerlingen ook heel graag verder helpen met hun kernvaardigheden te verbeteren? Kies dan welke toets je afneemt, op papier of digitaal en profiteer direct van de rapportages met signaalfunctie. Via een handige beheermodule bepaal je zelf wie bij de rapportages kan. Stap deze maand nog in en begin met de afname van Toets 2. In het voorjaar kun je Toets 1 afnemen voor determinatie en Toets 3 voor inzicht in het rendement van de onderbouw.
Toets 0
Toets 1
Toets 2
Toets 3

Cito Volgsysteem VO

Toets 0

Elk jaar stromen er nieuwe brugklassers de school in. Een spannend moment voor leerlingen, maar misschien ook voor jou! Om meer zicht te krijgen op hun beginniveau, kun je de Toets 0 inzetten.

Cito Volgsysteem VO

Toets 1

Leerlingen zijn op school al gewend aan de nieuwe manier van leren. Een bepalend moment om te kijken of ze op het juiste niveau zitten. Na de 0-meting meet je hun voortgang met de Toets 1.

Cito Volgsysteem VO

Toets 2

Wil je zicht op ieders ontwikkeling, vroegtijdig zorgleerlingen in beeld hebben en het onderwijsbeleid monitoren? Toets dan halverwege het tweede schooljaar jouw leerlingen met de Toets 2.

Cito Volgsysteem VO

Toets 3

Gebruik je Toets 0, 1 en 2, dan heb je inmiddels je leerlingen goed in beeld. Voor inzicht in het rendement van de onderbouw is er Toets 3. 
Toets 0
Meer
Toets 1
Meer
Toets 2
Meer
Toets 3
Meer

Bestellen toetsen

In het volgsysteem werken we met een licentiemodel. Je bestelt de toets die je af wilt nemen voor het aantal leerlingen dat je verwacht voor komend schooljaar. Mocht jouw school voor meerdere jaren het leerlingvolgsysteem inzetten, neem dan contact op met onze klantenservice. Met een meerjarencontract kan ook jouw school profiteren van een korting.

centrale examens

Digitaal toetsen: werkt jouw school er al mee?

Digitaal toetsen heeft veel voordelen! Toetsresultaten die sneller beschikbaar zijn en niet meer dat gesjouw met toetsboekjes... Werk je nu met papieren toetsen? De overstap van papier naar digitaal is heel eenvoudig.

Lees meer als je wilt starten met digitaal toetsen

Toetsen voor speciale leerlingen

Net als scholen staan wij voor passend onderwijs. Onderwijs waarin iedereen tot zijn recht komt. In nauwe samenwerking met scholen zijn er leerlingvolgsystemen ontwikkeld die rekening houden met leerlingen met extra onderwijsbehoeften in het voortgezet en speciaal onderwijs. Deze volgsystemen sluiten aan bij hun belevingswereld en verschillende niveaus. Ze ondersteunen je om inzicht te krijgen in wat een leerling kan, wat zijn of haar talenten en ontwikkelpunten zijn. In de nieuwe generatie toetsen voor het Cito Volgsysteem VO zijn de aanpassingen voor speciale leerlingen zo veel mogelijk opgenomen in de standaard toetsen. Deze kunnen ook ingezet worden voor dyslectische, slechtziende of brailleleerlingen (cluster 1). Ga voor materialen voor speciale leerlingen naar:

Cito Volgsysteem VSO Arbeid en Praktijkonderwijs

Cito Volgsysteem VSO Dagbesteding

Overzichtspagina voor speciale leerlingen