Sluiten
beach

Toets 1 (vernieuwd)

Moeiteloos ieders leerlijn volgen: flexibel, helder en betrouwbaar

Voor vmbo, havo, vwo

Toets 1 (vernieuwd)

Leerlingen zijn op school al gewend aan de nieuwe manier van leren. Een bepalend moment om te kijken of ze op het juiste niveau zitten. Na de 0-meting wil je aan het eind van de brugklas natuurlijk weten hoe ze zich hebben ontwikkeld. Hun voortgang meet je betrouwbaar en methodeonafhankelijk met de vernieuwde Toets 1. Samen met jullie eigen gegevens en observaties ondersteunt deze toets je bij de keuze van het best passende schooltype voor het tweede jaar. Net als vorig jaar, komen we gebruikers van het Cito Volgsysteem VO tegemoet met een verlengde afnameperiode. Tot aan de kerstvakantie kun je Toets 1 inhalen bij klassen in leerjaar 2. Dit in verband met de vele schoolsluitingen vorig schooljaar. Zo kan iedere leerling laten zien waar hij staat. 
Bekijk deze routekaart voor de afnamedata van de volgtoetsen

Toets 1
Leerlingen maken digitale toets
Daarom de vernieuwde Toets 1  
 • Vernieuwde look and feel, veel beeld en een eigentijdse vormgeving
 • Toets 1 is geschikt voor leerlingen met dyslexie (papieren versie: vergrote letters, digitale versie: weergave schaalt mee met device)
 • Alles-in-een toetspakket per leerling voor een digitale of papieren afname
 • Voor meerdere niveaus: vmbo bb, vmbo kb, vmbo gl/tl, havo, vwo
 • Onderdeel van Cito Volgsysteem VO met beste COTAN-score in Nederland

Toets 1 geeft je zekerheid

 • Een objectief en effectief middel om in te zetten voor kwaliteitszorg
 • Blijvend zicht op hoe prestaties van leerlingen zich op de verschillende (deel)vaardigheden tot elkaar verhouden om tijdig bij te sturen
 • Bij de keuze van het best passende schooltype voor het tweede jaar

Ook digitaal

De vernieuwde Toets 1 is ook digitaal af te nemen. Je bepaalt per toetsafname of je deze digitaal of op papier afneemt. De resultaten blijven beschikbaar en vergelijkbaar. Een voordeel van digitaal toetsen: de rapportages zijn binnen één uur beschikbaar!

Weetje
Leerlingen kunnen de digitale Toets 1 maken op een Windows-pc, laptop, MacBook of Chromebook. Op dit moment zijn afnames op iPads ook mogelijk.

Meer versies: voor iedereen een passende toets!

Een goede toets is niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk. Natuurlijk wil je elke leerling een passende toets bieden, daarom kun je voor je leerlingen van de eerste klas kiezen uit deze verschillende versies: 
 • vmbo bb
 • vmbo kb
 • vmbo gl/tl
 • havo
 • vwo
Wat betekent de vernieuwing van Toets 1 voor cluster 1-leerlingen?
Op dit moment zijn er van de vernieuwde Toets 1 nog geen materialen beschikbaar die ingezet kunnen worden voor slechtziende- en brailleleerlingen in voortgezet (speciaal) onderwijs. Die komen vanaf begin 2021 beschikbaar voor vmbo kb en havo. Lees hier meer over cluster 1-materialen.

En dit betekent het voor de rapportages:
Van de vorige Toets 1 zijn op dit moment geen antwoordbladen of Cito Scoringsservice meer te bestellen. De rapportages van de afgenomen toetsen blijven beschikbaar. De vernieuwde rapportages zijn nog inzichtelijker. De percentielscores zijn vervangen door functioneringsniveaus, waardoor je nog eenvoudiger ziet waar een leerling staat. Er zijn rapportages speciaal voor: 
 • leerlingen en/of hun verzorgers
 • mentoren
 • vakdocenten
 • kwaliteitsmedewerkers/teamleiders/het management

Wil je meer weten over de verschillende toetsen?
Lees verder op de pagina's Toets 0, Toets 2, Toets 3 en speciale leerlingen
Tip
De vernieuwde toets bevat een tekst- en opgavenboekje met grotere letters en is daardoor ook geschikt voor leerlingen met dyslexie.

Wat kun je verwachten van de vernieuwde toetsrapportages?

 • Gemak: verschillende rapportages voor het optimaliseren van jullie onderwijs-, kwaliteits- en toetsbeleid 
 • Overzicht: direct inzicht in individuele prestaties op de getoetste kernvaardigheden en focus op functioneringsniveaus in plaats van percentielscores  
 • Extra: rapportages per gebruiker met een signalering wanneer prestaties uit de pas lopen en aanknopingspunten voor formatieve evaluatie

Haal jij er alles uit?

Wil je samen met ons antwoord vinden op vragen als: hoe maken we optimaal gebruik van resultaten en rapportages van het vernieuwde Cito Volgsysteem VO? Hoe verbeteren we de kwaliteit van eigen toetsen en ons toetsbeleid? Hoe zetten we toetsresultaten formatief of summatief in?

Heb je vragen? Onze klantenservice helpt je graag via (026) 352 11 11, klantenservice@cito.nl of social media.

 

Waaruit bestaat Toets 1

Taak 1: Nederlands lezen en woordenschat
Taak 2: Nederlands lezen en woordenschat 
Taak 3: Engels lezen en woordenschat 
Taak 4: Engels lezen en woordenschat 
Taak 5: Rekenen-wiskunde 
Taak 6: Rekenen-wiskunde

Materiaal

Om een vernieuwde toets van het Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs af te nemen heb je het volgende nodig.

Voor afnames op digitaal of op papier:
 • toegang tot Cito Portal; met o.a. de online rapportage-omgeving
 • gepersonaliseerde antwoordbladen op basis van je leerlingenbestand, die je via de Cito Portal bestelt (alleen bij afname op papier)
 • opgaven- en tekstboekje (alleen bij papieren afname en maximaal één per toetspakket)
Tip: bestel voorbedrukte antwoordbladen via Cito Portal! Meer weten over een digitale toetsafname? Lees meer

Scoringsservice

Heb je het papieren antwoordblad of de digitale toets ingeleverd? Dan voert Cito de scoringsservice uit en staan daarna de verschillende toetsrapportages voor je klaar.

Hulp nodig? We helpen je graag!