SluitenSluiten
beach

Toets 3

Onderdeel van het meestgebruikte volgsysteem in vo

Voor vmbo, havo, vwo

Toets 3

Gebruik je Toets 0, 1 en 2, dan heb je inmiddels je leerlingen goed in beeld. In de derde klas is het eind van de onderbouw in zicht en wil je verrassingen in de bovenbouw of in het examenjaar zoveel mogelijk voorkomen. Om jouw leerlingen optimaal te volgen én inzicht te krijgen in het rendement van de onderbouw is er Toets 3. Check hoe het met de ontwikkeling in de kernvaardigheden van jouw leerlingen is gesteld en neem Toets 3 af in leerjaar 3.  

Bekijk deze routekaart voor de afnamedata van de volgtoetsen

Toetsboekjes van Toets 3 van het Cito Volgsysteem VO
Scholen die systematisch hun toetsgegevens analyseren – en gebruiken voor de inrichting van hun onderwijs – halen betere resultaten. Dit blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie.
Leerlingen maken digitale toets

Daarom Toets 3 

 • Ingesproken versie voor leerlingen met dyslexie
 • Koppeling aan referentieniveaus taal, rekenen en ERK-niveaus
 • Voor meerdere niveaus: vmbo bb, vmbo kb, vmbo gt, havo en vwo
 • Aparte taken voor rekenen en wiskunde
 • Onderdeel van Cito Volgsysteem VO met beste COTAN-score in Nederland

Toets 3 geeft je zekerheid

 • Een objectief en effectief middel om in te zetten voor kwaliteitszorg
 • Blijvend zicht op hoe prestaties van leerlingen zich op de verschillende (deel)vaardigheden tot elkaar verhouden om op tijd bij te sturen
 • Bevestiging in welk vervolgonderwijs het beste bij de verschillende leerlingen past

Ook digitaal

Toets 3 is ook digitaal af te nemen. Je bepaalt per toetsafname of je deze digitaal of op papier afneemt. De resultaten blijven beschikbaar en vergelijkbaar. Een voordeel van digitaal toetsen: de rapportages zijn binnen één uur beschikbaar!

Lees meer over digitaal toetsen

 

Weetje

Leerlingen kunnen de digitale Toets 3 maken op een Windows-pc, laptop, MacBook of Chromebook. Op dit moment zijn afnames op iPads ook mogelijk.

Meer versies: voor iedereen een passende toets!

Een goede toets is niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk. Natuurlijk wil je elke leerling een passende toets bieden, daarom kun je kiezen uit vijf niveaus voor de derde klas: 
 • vmbo bb
 • vmbo kb
 • vmbo gt
 • havo
 • vwo
Is Toets 3 ook geschikt voor cluster 1-leerlingen?
Wil je meer weten over toetsen voor slechtziende en brailleleerlingen? Lees meer.

En wat betekent dit voor de rapportages?
De rapportages zijn nog inzichtelijker. De percentielscores zijn vervangen door functioneringsniveaus, waardoor je nog eenvoudiger ziet waar een leerling staat. Er zijn rapportages speciaal voor: 
 • leerlingen en/of hun verzorgers
 • mentoren
 • vakdocenten
 • kwaliteitsmedewerkers/teamleiders/het management
Meer informatie over de verschillende toetsen vind je op de pagina's Toets 0, Toets 1, Toets 2 en speciale leerlingen

Tip

Voor leerlingen met dyslexie zijn er ingesproken versies en versies met grotere letters.

Wat kun je verwachten van de toetsrapportages?

 • Gemak: verschillende rapportages voor het optimaliseren van jullie onderwijs-, kwaliteits- en toetsbeleid 
 • Overzicht: direct inzicht in individuele prestaties op de getoetste kernvaardigheden   
 • Extra: voortgangsrapportages en verschillende groeps- en schooloverzichten op basis van onze benchmark van ruim 700 scholen!

Haal jij er alles uit?

Wil je samen met ons antwoord vinden op vragen als: hoe maken we optimaal gebruik van resultaten en rapportages van het Cito Volgsysteem VO? Hoe verbeteren we de kwaliteit van eigen toetsen en ons toetsbeleid? Hoe zetten we toetsresultaten formatief of summatief in?

Heb je vragen? Onze klantenservice helpt je graag via (026) 352 11 11, klantenservice@cito.nl of social media.  

Onderdelen in Toets 3

 • Leesvaardigheid Nederlands
 • Woordenschat Nederlands 
 • Leesvaardigheid Engels 
 • Woordenschat Engels 
 • Rekenen
 • Wiskunde

Materiaal

Om deze toets van het Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs af te nemen heb je het volgende nodig.

Voor afnames digitaal of op papier:
 • toegang tot Cito Portal; met o.a. de online rapportage-omgeving
 • gepersonaliseerde antwoordbladen op basis van je leerlingenbestand, die je via de Cito Portal bestelt (alleen bij afname op papier)
 • opgaven- en tekstboekje (alleen bij papieren afname en maximaal één per toetspakket)
Tip: bestel voorbedrukte antwoordbladen via Cito Portal! Meer weten over een digitale toetsafname? Lees meer

Scoringsservice

Heb je het papieren antwoordblad of de digitale toets ingeleverd? Dan voert Cito de scoringsservice uit. Daarna ontvang je verschillende toetsrapportages.
 
Hulp nodig? We helpen je graag!