Sluiten
Voortgezet onderwijs

Veelgestelde vragen over het Volgsysteem voortgezet onderwijs

Moeiteloos ieders leerlijn volgen: flexibel, helder en betrouwbaar

Voor vragen over het Cito Volgsysteem VO (vernieuwd/huidig), de rapportages en trainingsmogelijkheden

Veelgestelde vragen

 • Wanneer krijg ik meer informatie over de nieuwe beheermodule? Vanaf nu kan de beheerder van jouw school voor zichzelf en andere collega’s toegang regelen tot rapportages via een beheermodule. Hoe je dat regelt, lees je in dit stappenplan. Bekijk ook deze demovideo. Je kunt je ook aanmelden voor Teams-sessies voor extra uitleg. Let op! Gegevens van alle leerlingen/klassen/betrokkenen bij het volgsysteem die je via EDEXML importeert in de beheermodule, moet je - zoals voorheen - ook via Cito Portal importeren voor het digitaal plannen van toetsen en het bestellen van antwoordbladen. Pas dan worden alle gegevens zichtbaar.
 • Is het afnemen van toetsen via iPads mogelijk? Ja. Het Cito Volgsysteem VO werkt nu ook op iPad. Afname is mogelijk op iPads met iOS 11+ via de browser Safari.
 • Is het exporteren van gegevens uit de rapportages naar een csv-bestand mogelijk?  Voor de vernieuwde Toets 0, Toets 1 en Toets 2 is de rapportage-omgeving beschikbaar. Na de afnames kun je vanaf dan gegevens exporteren. De digitale afnames worden meteen verwerkt. Verwerking van de antwoordbladen door Cito duurt maximaal 10 werkdagen.
 • Hoe komt het dat bepaalde velden leeg blijven in de rapportages? Door de uitwisseling van gegevens van het Cito Volgsysteem VO en het LAS (zoals Magister en Somtoday) kunnen velden leeg blijven na export van de resultaten. Rapportages in het vernieuwde Cito Volgsysteem laten namelijk functioneringsniveaus zien in plaats van vaardigheidsscores en percentielen. 
 • Waarom gebruikt Cito functioneringsniveaus in plaats van percentielscores? We hebben jarenlang gewerkt met percentielscores, maar het bleef altijd lastig uit te leggen. Wat het extra moeilijk maakt, is dat een percentielscore op havo-niveau naar een ander vaardigheidsniveau verwijst dan precies dezelfde score op vwo-niveau. Functioneringsniveaus zijn een stuk gemakkelijker uit te leggen, vooral aan leerlingen en ouders.
 • Wil je klasgemiddeldes van verschillende schooljaren vergelijken? Bij het klassenoverzicht kun je een keuze maken voor een schooljaar, bijvoorbeeld 2019-2020 of schooljaar 2020-2021. Leg de verschillende klassenoverzichten vervolgens naast elkaar.
 • Wil je nagaan hoe de tweedeklassers vorig schooljaar hebben gepresteerd om bijvoorbeeld leerwinst in kaart te brengen? Bij de mentor, vak- en domeinrapportages kun je groepsrapportages van vorig jaar opvragen door een klas in het tweede leerjaar te kiezen en vervolgens Toets 0 en/of Toets 1. De resultaten die vorig jaar zijn behaald worden dan opgehaald door het systeem en in één rapportage gepresenteerd, ook als leerlingen vorig jaar in verschillende klassen zaten. Je hoeft dus niet meer terug te zoeken in groepsrapportages van die verschillende klassen. 
 • Kan een leerling voor alle vakken onder niveau scoren en toch geen signalering krijgen bij de totaalprestatie?
  Ja, dat komt omdat we de totaalprestatie berekenen op basis van het aantal goede antwoorden op de hele toets. Vervolgens kijken we hoe dit aantal zich verhoudt tot de scores van de landelijke benchmark. Hoort een leerling landelijk gezien bij de 15 procent zwakst scorende leerlingen, dan krijgt hij een roze uitroepteken. Dit gebeurt niet zo snel, want dat zou kunnen resulteren in afstromen. Prestaties op de functioneringsniveaus en de totaalprestatie hangen wél met elkaar samen. Vaak zien we dat leerlingen met een roze uitroepteken bij een aantal vaardigheden twee niveaus onder het toetsniveau hebben gescoord en dit vrijwel niet compenseren door voor andere vaardigheden boven het toetsniveau te scoren.
 • Wanneer kan ik de toetsen dit schooljaar afnemen? In schooljaar 2021-2022 kun je Toets 1, 2 en 3 tot aan de kerstvakantie 2021 inhalen bij klassen in leerjaar 2, 3 en 4. Dit in verband met de vele schoolsluitingen vorig schooljaar. Zie routekaart voor het afnemen van de volgtoetsen.
 • Hoe vergelijk ik brugklassers van verschillende schooljaren met elkaar? Dit kan op twee manieren: 1 vergelijk de klasgemiddeldes van verschillende schooljaren met elkaar via het klassenoverzicht en/of 2 gebruik de managementrapportages op maat en leg de grafieken van verschillende schooljaren naast elkaar. De managementrapportages op maat maak je op basis van een Excelbestand (downloadbaar vanuit de rapportage-omgeving). Het Excelbestand moet nu nog elk schooljaar worden gedownload, maar het beschikbaar maken van exports van vorige schooljaren staat op onze planning. Alle informatie met betrekking tot de managementrapportage vind je onder downloads op de pagina Rapportages Toets 0-2 (vernieuwd) in Cito Portal.
 • Kan ik leerlingrapportages in bulk printen? Ga voor het printen van meerdere leerlingrapportages (van een klas of van meerdere klassen) naar het tabblad van de leerlingrapportages. Selecteer desbetreffende klas en klik rechtsboven op ‘Rapporten downloaden’. Als je leerlingrapportages in pdf downloadt, moet je de zipfile eerst uitpakken voordat je ze allemaal kunt selecteren en printen.
 • Welke toetsen worden auditief ondersteund? Op dit moment zijn voor Toets 0, Toets 1, Toets 2 en Toets 3 zowel de opgaven, als de bronteksten auditief beschikbaar. Alle taken en de algemene instructies zijn verklankt. Deze functie kan bij het inplannen van de leerlingen in Cito Portal pér leerling worden aangezet, bijvoorbeeld voor leerlingen met dyslexie.
 • Hoe zit het met de kosten? Voor de gemiddelde gebruiker zijn de kosten nagenoeg gelijk gebleven. Voor de vernieuwde toetsen betaal je een introductieprijs van €10,50 in plaats van €12,60 per leerling per toets. 
 • Kan ik blijven werken met het huidige volgsysteem? We voeren de toetsen van het vernieuwde volgsysteem geleidelijk in. De toetsen die nog niet zijn vervangen, namelijk die van Toets 3, blijven beschikbaar.
 • Is het volgsysteem inhoudelijk veranderd? De toetsen zijn ingekort, het aantal toetstaken is verlaagd van acht á tien naar zes. Voor 1 toetstaak, heb je 1 lesuur nodig. 
 • Waarom kan ik geen blanco antwoordbladen bestellen? Als je op papier toetst met vernieuwde toetsen, dan kun je via Cito Portal alleen voorbedrukte antwoordbladen bestellen. Toetsen met blanco antwoordbladen kan alleen nog bij Toets 3. Voor het bestellen van voorbedrukte antwoordbladen heb je een export nodig uit je leerlingadministratie in de vorm van een EDEXML-bestand. Op Cito Portal staat in ‘Handleidingen Toets 0-3’ beschreven hoe je dit moet doen.