Sluiten
Voortgezet onderwijs

Cito Volgsysteem VO (vernieuwd)

Moeiteloos ieders leerlijn volgen: flexibel, helder en betrouwbaar

Voor vragen over het Cito Volgsysteem VO (vernieuwd/huidig), de rapportages en trainingsmogelijkheden

Veelgestelde vragen

 • Wat zijn de opties als ik de toetsen op afstand wil afnemen? Met het Cito Volgsysteem VO is online toetsen goed mogelijk. Jij als docent zet de toets klaar en je leerlingen maken vanuit huis de toets. De resultaten zijn direct via Cito Portal beschikbaar met uitzondering van die van Toets 1. Die zijn na de meivakantie beschikbaar. Lees hier meer over de mogelijkheden voor onderwijs op afstand.
 • Zijn de nieuwe Toets 0 en Toets 1 auditief ondersteund? Op dit moment zijn voor Toets 0 en Toets 1 zowel de opgaven, als de bronteksten auditief beschikbaar. Het gaat om de taken Nederlandse leesvaardigheid en Engelse leesvaardigheid in de digitale toets. Deze functie kan bij het inplannen van de leerlingen in Cito Portal pér leerling worden aangezet, bijvoorbeeld voor leerlingen met dyslexie.
 • Is het exporteren van gegevens uit de rapportages naar een csv-bestand mogelijk? Ja, vanaf nu kun je de resultaten van de hele klas in een csv-bestand uit de rapportageomgeving te halen. In het tabblad van de leerlingrapportages selecteer je desbetreffende klas en klik je rechtsboven op ‘Gegevens downloaden’ als je de resultaten van de hele klas naar csv (Excel) wilt exporteren.*
 • Hoe komt het dat bepaalde velden leeg blijven in de rapportages? Door de uitwisseling van gegevens van het Cito Volgsysteem VO en het LAS (zoals Somtoday) zie je in tegenstelling tot schooljaar 2018/2019 dat sommige velden in de rapportages van 2019/2020 leeg zijn. Daar gaat niks mis, maar dit is te wijten aan de nieuwe manier van rapporteren in het vernieuwde Cito Volgsysteem. In de rapportages zijn in plaats van vaardigheidsscores en percentielen alleen functioneringsniveaus zichtbaar. Om die reden blijven desbetreffende velden leeg in de EDEXml. Lees hier waarom Cito functioneringsniveaus gebruikt in plaats van percentielscores.
 • Wat gaat er mis bij het maken van een LAS-export? Helaas is er op dit moment sprake van een technisch mankement waardoor er iets mis gaat bij de LAS-export van resultaten van Toets 0 en Toets 1. In de export wordt in plaats van het behaalde functioneringsniveau het niveau van de toets geïmporteerd. Aan een oplossing wordt gewerkt. Zodra dit verholpen is, lees je het hier. Ons advies is om exports tot nader orde uit te stellen.
 • Wanneer zijn de nieuwe toetsen af te nemen? De vernieuwde toetsen van het Cito Volgsysteem VO zijn in te zetten: 

  Toets 0: vanaf september 2019 
  Toets 1: vanaf april 2020*
  Toets 2: vanaf februari 2021
  Toets 3: vanaf april 2022

  *Advies: de vernieuwde Toets 1 en de huidige Toets 2 en Toets 3 kun je tot het eind van schooljaar 2019/2020 afnemen, of door de coronacrisis nog tot aan de herfstvakantie in schooljaar 2020/2021. Let wel op dat je alle taken voor de zomervakantie of alle taken na de zomervakantie inplant en afrondt anders kunnen de resultaten niet worden samengevoegd in één rapportage.
 • Hoe zit het met de kosten? Voor de gemiddelde gebruiker zijn de kosten nagenoeg gelijk gebleven. Voor de vernieuwde toetsen betaal je een introductieprijs van €10,50 in plaats van €12,00 per leerling per toets. 
 • Kan ik blijven werken met het huidige volgsysteem? We voeren de toetsen van het vernieuwde volgsysteem geleidelijk in. De toetsen die nog niet zijn vervangen, blijven beschikbaar.
 • Is het volgsysteem inhoudelijk veranderd? De toetsen zijn ingekort, het aantal toetstaken is verlaagd van acht á tien naar zes. We hebben dit kunnen realiseren door de volgende aanpassingen:

1. rekenen en wiskunde zijn samengevoegd*
2. taalverzorging is komen te vervallen*
3. bij sommige taken zijn er minder opgaven

*Lees een toelichting onder het kopje 'Algemeen'

 • Wanneer kan ik leerlingrapportages in bulk printen? Het printen van meerdere leerlingrapportages (van een klas of van meerdere klassen) is vanaf nu mogelijk. In het tabblad van de leerlingrapportages selecteer je desbetreffende klas en klik je rechtsboven op ‘Rapporten downloaden’. Als je leerlingrapportages in pdf downloadt, moet je de zip-file eerst uitpakken voordat je ze allemaal kunt selecteren en printen.*

  *Let op! Heb je eerder in de rapportageomgeving gekeken? Dan kan het zijn dat je op F5 (pagina verversen) moet klikken om de nieuwe knoppen te kunnen zien.

Bekijk onderstaande veelgestelde vragen als je meer wilt weten over het vernieuwde of het huidige Cito Volgsysteem VO