Sluiten
Voortgezet onderwijs

Cito Volgsysteem VO (vernieuwd)

Moeiteloos ieders leerlijn volgen: flexibel, helder en betrouwbaar

Voor vragen over het Cito Volgsysteem VO (vernieuwd/huidig), de rapportages en trainingsmogelijkheden

Veelgestelde vragen

 • Is het afnemen van toetsen via iPads mogelijk? Ja. Het Cito Volgsysteem VO werkt nu ook op iPad. Afname is mogelijk op iPads met iOS 11+ via de browser Safari.
 • Is het exporteren van gegevens uit de rapportages naar een csv-bestand mogelijk?  Ook voor Toets 0 en Toets 1 is de rapportage-omgeving beschikbaar. Vanaf 1 september kun je dus weer gegevens exporteren. De digitale afnames worden meteen verwerkt, de papieren afnames zijn op 2 september zichtbaar. 
 • Hoe komt het dat bepaalde velden leeg blijven in de rapportages? Door de uitwisseling van gegevens van het Cito Volgsysteem VO en het LAS (zoals Somtoday) zie je in tegenstelling tot schooljaar 2018/2019 dat sommige velden in de rapportages van 2019/2020 leeg zijn. Daar gaat niks mis, maar dit is te wijten aan de nieuwe manier van rapporteren in het vernieuwde Cito Volgsysteem. In de rapportages zijn in plaats van vaardigheidsscores en percentielen alleen functioneringsniveaus zichtbaar. Om die reden blijven desbetreffende velden leeg in de EDEXml. Lees hier waarom Cito functioneringsniveaus gebruikt in plaats van percentielscores.
 • Wil je klasgemiddeldes van verschillende schooljaren vergelijken? Bij het klassenoverzicht kun je een keuze maken voor schooljaar 2019-2020 of schooljaar 2020-2021.
 • Wil je nagaan hoe de tweedeklassers vorig schooljaar hebben gepresteerd om bijvoorbeeld leerwinst in kaart te brengen? Bij de mentor, vak- en domeinrapportages kun je groepsrapportages van vorig jaar opvragen door een klas in het tweede leerjaar te kiezen en vervolgens Toets 0 en/of Toets 1. De resultaten die vorig jaar zijn behaald worden dan opgehaald door het systeem en in één rapportage gepresenteerd, ook als leerlingen vorig jaar in verschillende klassen zaten. Je hoeft dus niet meer terug te zoeken in groepsrapportages van die verschillende klassen. 
 • Kan een leerling voor alle vakken onder niveau scoren en toch geen signalering krijgen bij de totaalprestatie?
  Ja. Dit lijkt tegenstrijdig, maar dat kan wel. De totaalprestatie wordt op een andere manier berekend dan de functioneringsniveaus. Een functioneringsniveau havo betekent dat de score van de leerling het meest overeenkomt met die van de gemiddelde havoleerling. Tegelijkertijd zijn er in een hele groep havoleerlingen enorme verschillen. Die verschillen zijn zo groot dat sommige prestaties overlappen met leerlingen van andere niveaus. Vandaar dat een leerling al snel één niveau onder zijn eigen toetsniveau scoort, dat is niet alarmerend en komt vrij veel voor.
 • Hoe wordt de totaalprestatie berekend?
  Bij de totaalprestatie gaan we niet uit van functioneringsniveaus, maar van het aantal goede antwoorden op de hele toets. Vervolgens kijken we hoe dit aantal zich verhoudt tot de scores van de landelijke benchmark. Hoort een leerling landelijk gezien bij de 15 procent zwakst scorende leerlingen, dan krijgt hij een roze uitroepteken. Dit gebeurt niet zo snel. Logisch ook, want dat roze uitroepteken is een signaal dat de leerling op basis van zijn toetsresultaten mogelijk in aanmerking komt voor afstromen en dat is maar af en toe van toepassing.
 • Wil je een trendanalyse maken om bijvoorbeeld de resultaten van brugklassers van dit en vorig schooljaar te vergelijken? Via de managementrapportages op maat kun je de toetsen uit leerjaar 1 van vorig jaar vergelijken met die van dit jaar. Je maakt de grafieken uit de handleiding dan twee keer: één keer voor schooljaar 2019-2020 en één keer voor schooljaar 2020-2021. Vervolgens leg je ze naast elkaar. De managementrapportages op maat kunnen gemaakt worden op basis van de Excelexport. Deze moet nu nog elk schooljaar worden gedownload, maar het beschikbaar maken van exports van vorige schooljaren staat op onze planning. Ga hiervoor naar 'downloads' rapportages Toets 0 in Cito Portal.
 • Kan ik leerlingrapportages in bulk printen? Ga voor het printen van meerdere leerlingrapportages (van een klas of van meerdere klassen) naar het tabblad van de leerlingrapportages. Selecteer desbetreffende klas en klik rechtsboven op ‘Rapporten downloaden’. Als je leerlingrapportages in pdf downloadt, moet je de zip-file eerst uitpakken voordat je ze allemaal kunt selecteren en printen.
 • Zijn de nieuwe Toets 0 en Toets 1 auditief ondersteund? Op dit moment zijn voor Toets 0 en Toets 1 zowel de opgaven, als de bronteksten auditief beschikbaar. Alle taken en de algemene instructies zijn verklankt. Deze functie kan bij het inplannen van de leerlingen in Cito Portal pér leerling worden aangezet, bijvoorbeeld voor leerlingen met dyslexie.
 • Wanneer zijn de nieuwe toetsen af te nemen? De vernieuwde toetsen van het Cito Volgsysteem VO zijn in te zetten:
   
  Toets 0: vanaf september 2019 
  Toets 1: vanaf april 2020
  Toets 2: vanaf februari 2021*
  Toets 3: vanaf april 2022

  * De vernieuwde Toets 2 is nu te bestellen, net als de antwoordbladen. Deze toets is vanwege corona extra waardevol voor determinatie, om te zien waar je leerlingen staan. Deze kun je nog tot en met mei afnemen.

 • Hoe zit het met de kosten? Voor de gemiddelde gebruiker zijn de kosten nagenoeg gelijk gebleven. Voor de vernieuwde toetsen betaal je een introductieprijs van €10,50 in plaats van €12,00 per leerling per toets. 
 • Kan ik blijven werken met het huidige volgsysteem? We voeren de toetsen van het vernieuwde volgsysteem geleidelijk in. De toetsen die nog niet zijn vervangen, blijven beschikbaar.
 • Is het volgsysteem inhoudelijk veranderd? De toetsen zijn ingekort, het aantal toetstaken is verlaagd van acht á tien naar zes. We hebben dit kunnen realiseren door de volgende aanpassingen:
1. rekenen en wiskunde zijn samengevoegd**
2. taalverzorging is komen te vervallen**
3. bij sommige taken zijn er minder opgaven

**Lees een toelichting onder het kopje 'Algemeen'

Bekijk onderstaande veelgestelde vragen als je meer wilt weten over het vernieuwde of het huidige Cito Volgsysteem VO