Sluiten
Voortgezet onderwijs

Veelgestelde vragen over het Volgsysteem voortgezet onderwijs

Moeiteloos ieders leerlijn volgen: flexibel, helder en betrouwbaar

Voor vragen over het Cito Volgsysteem VO (vernieuwd/huidig), de rapportages en trainingsmogelijkheden

Veelgestelde vragen

 • Wanneer krijg ik meer informatie over de nieuwe beheermodule? Vanaf 1 augustus 2021 kan de beheerder van jouw school voor collega’s toegang regelen tot rapportages via een beheermodule. Hoe je dat regelt, lees je in dit stappenplan. Voor de zomervakantie ontvangen gebruikers van het volgsysteem een stappenplan met meer informatie. Lees hier meer over het tijdpad en wat je kunt voorbereiden.
 • Is het afnemen van toetsen via iPads mogelijk? Ja. Het Cito Volgsysteem VO werkt nu ook op iPad. Afname is mogelijk op iPads met iOS 11+ via de browser Safari.
 • Is het exporteren van gegevens uit de rapportages naar een csv-bestand mogelijk?  Ook voor Toets 0 en Toets 1 is de rapportage-omgeving beschikbaar. Vanaf 1 februari ook voor de vernieuwde Toets 2. Na de afnames kun je vanaf dan gegevens exporteren. De digitale afnames worden meteen verwerkt. Verwerking van de antwoordbladen door Cito duurt maximaal 10 werkdagen.
 • Hoe komt het dat bepaalde velden leeg blijven in de rapportages? Door de uitwisseling van gegevens van het Cito Volgsysteem VO en het LAS (zoals Magister en Somtoday) kunnen velden leeg blijven na export van de resultaten. Rapportages in het vernieuwde Cito Volgsysteem laten namelijk functioneringsniveaus zien in plaats van vaardigheidsscores en percentielen. Lees hier waarom 
 • Wil je klasgemiddeldes van verschillende schooljaren vergelijken? Bij het klassenoverzicht kun je een keuze maken voor een schooljaar, bijvoorbeeld 2019-2020 of schooljaar 2020-2021. Leg de verschillende klassenoverzichten vervolgens naast elkaar.
 • Wil je nagaan hoe de tweedeklassers vorig schooljaar hebben gepresteerd om bijvoorbeeld leerwinst in kaart te brengen? Bij de mentor, vak- en domeinrapportages kun je groepsrapportages van vorig jaar opvragen door een klas in het tweede leerjaar te kiezen en vervolgens Toets 0 en/of Toets 1. De resultaten die vorig jaar zijn behaald worden dan opgehaald door het systeem en in één rapportage gepresenteerd, ook als leerlingen vorig jaar in verschillende klassen zaten. Je hoeft dus niet meer terug te zoeken in groepsrapportages van die verschillende klassen. 
 • Kan een leerling voor alle vakken onder niveau scoren en toch geen signalering krijgen bij de totaalprestatie?
  Ja, dat komt omdat we de totaalprestatie berekenen op basis van het aantal goede antwoorden op de hele toets. Vervolgens kijken we hoe dit aantal zich verhoudt tot de scores van de landelijke benchmark. Hoort een leerling landelijk gezien bij de 15 procent zwakst scorende leerlingen, dan krijgt hij een roze uitroepteken. Dit gebeurt niet zo snel, want dat zou kunnen resulteren in afstromen. Prestaties op de functioneringsniveaus en de totaalprestatie hangen wél met elkaar samen. Vaak zien we dat leerlingen met een roze uitroepteken bij een aantal vaardigheden twee niveaus onder het toetsniveau hebben gescoord en dit vrijwel niet compenseren door voor andere vaardigheden boven het toetsniveau te scoren.
 • Hoe vergelijk ik brugklassers van verschillende schooljaren met elkaar? Dit kan op twee manieren: 1 vergelijk de klasgemiddeldes van verschillende schooljaren met elkaar via het klassenoverzicht en/of 2 gebruik de managementrapportages op maat en leg de grafieken van verschillende schooljaren naast elkaar. De managementrapportages op maat maak je op basis van een Excelbestand (downloadbaar vanuit de rapportage-omgeving). Het Excelbestand moet nu nog elk schooljaar worden gedownload, maar het beschikbaar maken van exports van vorige schooljaren staat op onze planning. Alle informatie met betrekking tot de managementrapportage vind je onder downloads op de pagina Rapportages Toets 0-2 (vernieuwd) in Cito Portal.
 • Kan ik leerlingrapportages in bulk printen? Ga voor het printen van meerdere leerlingrapportages (van een klas of van meerdere klassen) naar het tabblad van de leerlingrapportages. Selecteer desbetreffende klas en klik rechtsboven op ‘Rapporten downloaden’. Als je leerlingrapportages in pdf downloadt, moet je de zipfile eerst uitpakken voordat je ze allemaal kunt selecteren en printen.
 • Zijn de nieuwe Toets 0, Toets 1 en Toets 2 auditief ondersteund? Op dit moment zijn voor Toets 0, Toets 1 en Toets 2 zowel de opgaven, als de bronteksten auditief beschikbaar. Alle taken en de algemene instructies zijn verklankt. Deze functie kan bij het inplannen van de leerlingen in Cito Portal pér leerling worden aangezet, bijvoorbeeld voor leerlingen met dyslexie.
 • Wanneer zijn de nieuwe toetsen af te nemen? De vernieuwde toetsen van het Cito Volgsysteem VO zijn in te zetten:
   
  Toets 0: vanaf september 2019 
  Toets 1: vanaf april 2020
  Toets 2: vanaf februari 2021*
  Toets 3: vanaf april 2022

  * De vernieuwde Toets 2 is nu te bestellen, net als de antwoordbladen. Deze toets is vanwege corona extra waardevol voor determinatie, om te zien waar je leerlingen staan. Deze kun je nog tot en met mei afnemen.

 • Hoe zit het met de kosten? Voor de gemiddelde gebruiker zijn de kosten nagenoeg gelijk gebleven. Voor de vernieuwde toetsen betaal je een introductieprijs van €10,50 in plaats van €12,00 per leerling per toets. 
 • Kan ik blijven werken met het huidige volgsysteem? We voeren de toetsen van het vernieuwde volgsysteem geleidelijk in. De toetsen die nog niet zijn vervangen, namelijk die van Toets 3, blijven beschikbaar.
 • Is het volgsysteem inhoudelijk veranderd? De toetsen zijn ingekort, het aantal toetstaken is verlaagd van acht á tien naar zes. We hebben dit kunnen realiseren door de volgende aanpassingen:
1. rekenen en wiskunde zijn samengevoegd**
2. taalverzorging is komen te vervallen**
3. bij sommige taken zijn er minder opgaven

**Lees een toelichting onder het kopje 'Algemeen'

Bekijk onderstaande veelgestelde vragen als je meer wilt weten over het vernieuwde of het huidige Cito Volgsysteem VO