SluitenSluiten
Voortgezet onderwijs

Veelgebruikt volgsysteem in vso

Zo ondersteunt het je beslissingen

Cito Volgsysteem VSO en PrO 

In het kort

Door jouw vakkennis en die van je team krijgt elke leerling de aandacht die hij verdient. De digitale toetsen van het Cito Volgsysteem VSO Dagbesteding en het Cito Volgsysteem VSO Arbeid en Praktijkonderwijs (PrO) geven je een objectief beeld van de ontwikkeling van elke leerling en het nodige houvast in het bieden van onderwijs op maat. Deze toetsen staan in de cloud en kun je dus gemakkelijk afnemen via de browser met een pc, laptop of Chromebook. Aan de hand van jullie eigen observaties en duidelijke rapportages vanuit het leerlingvolgsysteem krijg je eenvoudig individuele prestaties in beeld. Zo krijgt elke leerling de kans te laten zien wat hij of zij kan.

Direct bestellen?

Jongen uit voortgezet speciaal onderwijs

Waarom Cito Volgsysteem VSO en PrO?

 • Veelgebruikt volgsysteem in Nederland
 • Ontwikkeld voor en door professionals uit het werkveld
 • Ondersteunt onderwijs op maat
 • Sluit aan op niveau en belevingswereld van leerlingen

Wat toetst het leerlingvolgsysteem?

Hebben jouw leerlingen in beeld waar ze goed in zijn en wat ze willen doen in de toekomst? Om ze daarin zo goed mogelijk te ondersteunen, heb je voor het optimaal volgen van je leerling binnen het voortgezet speciaal onderwijs meerdere keuzemogelijkheden om vaardigheden te toetsen: 

Cito Volgsysteem VSO Arbeid/PrO

 • Begrijpend lezen
 • Taalverzorging 
 • Rekenen-Wiskunde

Cito Volgsysteem VSO Dagbesteding

 • Mondelinge taal
 • Rekenen
 

Goed om te weten!

 • Digitale toetsen, webbased 
 • Via browser af te nemen
 • Devices: pc, laptop of Chromebook
 • Adaptief: toetsen VSO Arbeid/PrO
 • Toetst verschillende vaardigheden 
 • Rapportages direct na afname toets beschikbaar 
"Dit vormt zeker een waardevolle aanvulling op het beeld dat we van onze leerlingen hebben. Trouwens grote complimenten voor de gedegen en functionele rapportage."
Docent
Terra Nigra, Maastricht

Wat kunnen ze al? Gemakkelijk volgen en bijsturen per leerling

Wil je weten hoe Max ervoor staat? En wat Mensur al kan? Tijdig inzicht krijgen en bijsturen; dat kan met behulp van de volgende versies binnen het Cito Volgsysteem VSO en PrO:

De rapportages via Computerprogramma LOVS geven uitgebreid inzicht per leerling, klas en school.  

Lees meer over de toetsen

Docent in speciaal onderwijs

Andere materialen voor inzicht in ontwikkelpotentieel 

Om nóg beter in beeld te krijgen wat de talenten en mogelijkheden zijn van leerlingen, werkt Cito samen met het werkveld aan verdere optimalisering van het leerlingvolgsysteem en ontwikkelen we andere bruikbare materialen. Voorbeelden daarvan zijn:

Instrumenten Sociaal-emotionele ontwikkeling (gratis) 

Werkplekmatcher (gratis)

Leren leren voor vso

Merkbare vaardigheden

Weten hoe we samen met het werkveld toetsen maken?

Training en advies op maat voor krachtig (speciaal) onderwijs

Hoe haal je het meeste uit het Cito Volgsysteem VSO en PrO? En hoe kun je met een effectief toetsbeleid de kwaliteit van jullie onderwijs verbeteren? Met trainingen en advies op maat van Cito haal je alles uit jouw leerlingvolgsysteem en het beste uit je leerlingen. Je kunt denken aan de volgende trainingen en adviestrajecten voor het verbeteren van:

 • zelfgemaakte toetsen
 • toetsen gekoppeld aan jullie onderwijsmethoden
 • toetsen van Cito die je afneemt
 • toetsbeleid