SluitenSluiten
Voortgezet onderwijs

Veelgebruikt volgsysteem in vso

Zo ondersteunt het je beslissingen

Cito Volgsysteem VSO en PrO

Toetsen

Wil je maximaal inzicht in wat leerlingen kunnen op het gebied van rekenen en taal? Het Cito Volgsysteem VSO en PrO is er voor leerlingen van niet-diplomagericht voortgezet onderwijs. Met de speciaal voor VSO Dagbesteding en VSO Arbeid Praktijkonderwijs ontwikkelde volgsystemen, sluit je aan op de belevingswereld én het niveau van leerlingen. Voor iedere leerling is er een passende toets. Om het jou en je leerlingen gemakkelijk te maken, zijn het digitale toetsen die je via de browser afneemt op een pc, laptop of Chromebook. 

Direct bestellen?

Cito Volgsysteem VSO Dagbesteding
Cito Volgsysteem VSO Arbeid en Praktijkonderwijs

Cito Volgsysteem VSO PrO

Cito Volgsysteem VSO Dagbesteding

De toetsen van Cito Volgsysteem VSO Dagbesteding zijn digitaal, afgestemd op de kerndoelen voor zeer moeilijk lerenden (zml) en sluiten aan bij bijbehorende leerlijnen (CED Groep en Regenboog.zml). Deze toetsen houden rekening met verschillende niveaus, waardoor iedere leerling kan laten zien wat hij kan.

Cito Volgsysteem VSO PrO

Cito Volgsysteem VSO Arbeid en Praktijkonderwijs

De toetsen van Cito Volgsysteem VSO Arbeid en Praktijkonderwijs zijn digitaal, adaptief en zijn onder andere afgestemd op de kerndoelen voor VSO Arbeid. Deze toetsen houden rekening met verschillende niveaus, waardoor iedere leerling kan laten zien wat hij kan.
Cito Volgsysteem VSO Dagbesteding
Meer
Cito Volgsysteem VSO Arbeid en Praktijkonderwijs
Meer

Toetsen voor elke leerling 

Natuurlijk wil je dat elke leerling een toets kan maken op het niveau dat bij hem past. Daarom zijn er verschillende toetsen binnen het Cito Volgsysteem VSO en PrO beschikbaar. Binnen dit domein zijn de verschillen tussen leerlingen erg groot. Eén volgsysteem voor álle leerlingen (clusters 1, 2 en voormalige clusters 3 en 4) is door de uiteenlopende behoeften onmogelijk. Bij Cito heb je de keuze uit verschillende volgsystemen. Naast de keuze voor passende toetsen, heb je ook keuzemogelijkheden in de frequentie en hoe je vaardigheden toetst. Soms geven praktijkchecks juist dat extra inzicht waardoor je weet waar een leerling staat. Ook die vind je in dit leerlingvolgsysteem. De toetsen zijn digitaal af te nemen via de browser op een pc, laptop of Chromebook. 

 
Docent met leerling in speciaal onderwijs

Andere materialen voor inzicht in ontwikkelpotentieel 

Om nóg beter in beeld te krijgen wat de talenten en mogelijkheden zijn van leerlingen, werkt Cito samen met het werkveld aan verdere optimalisering van het leerlingvolgsysteem en ontwikkelen we andere bruikbare materialen. Voorbeelden daarvan zijn:
Instrumenten Sociaal-emotionele ontwikkeling (gratis)
Werkplekmatcher (gratis)
Leren leren voor vso

Toetsen voor leerlingen met een beperking

Op basis van ervaringen van professionals als jij, weten we dat (digitale) toetsen niet altijd een uitkomst zijn. Voor bijvoorbeeld slechtziende of brailleleerlingen, zijn er andere manieren om hun reken- en taalvaardigheden te toetsen.

Lees meer over cluster 1-toetsen Cito Volgsysteem VO

Dove en slechthorende leerlingen van cluster 2-scholen kunnen meedoen aan speciaal voor hen ontwikkelde schoolexamens. Daarmee kun je hun Nederlandse, Engelse, Duitse en Franse taalvaardigheid toetsen. 

Lees meer over cluster 2-toetsen Cito Schoolexamens

Hulp nodig? We helpen je graag!