Sluiten
SEO

Nieuw! (V)SO-scholen en Cito maken samen instrument voor Sociaal-Emotionele Ontwikkeling

Afname proefversie van SEO IQ>70 – doet jouw school mee?

Graag laten we jouw school kennismaken met het nieuwe instrument Sociaal-Emotionele Ontwikkeling. Hiermee breng je de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen met een IQ vanaf 70 in het (V)SO in kaart. In september starten we met de proefafnames. Samen zorgen we ervoor dat onze producten en diensten altijd aansluiten bij de belevingswereld van álle leerlingen en bij het onderwijs van vandaag én morgen. In dit geval nodigen we je graag uit voor deze afname van de proefversie van SEO IQ>70. Help je mee met jouw school?

Naar aanleiding van geluiden vanuit (V)SO-scholen (voormalig cluster 3 en 4) heeft het Ministerie van OCW aan Cito opdracht gegeven dit instrument te ontwikkelen. Samen met scholen en leerkrachten hebben we twee digitale vragenlijsten samengesteld: één voor de leerkracht, en één voor de leerling zelf. De ondergrens voor het IQ is 70, er is geen bovengrens.

Waaruit bestaat de afname?

 • Je vult de digitale leerkrachtlijst in voor de leerlingen vanaf groep 6 tot en met de eerste twee jaren van het VSO (ca. 20 minuten per leerling). Je krijgt zo een beeld van hoe competent de leerling zich gedraagt op domeinen als:
  –  Keuzes maken
  –  Omgaan met gevoelens
  –  Omgaan met ruzie
  –  Samenwerken
  –  Omgaan met je beperking
 • De leerlingen vullen de digitale leerlinglijst in, die jou een beeld geeft van hoe competent de leerling zélf zich voelt, met domeinen als:
  –  Sociaal zelfbeeld
  –  Cognitief zelfbeeld
  –  Motivatie om te leren
Vervolgens geef je feedback via het evaluatieformulier. Welke uitspraken zijn bijvoorbeeld minder zinvol, of onduidelijk?

Wat levert deelname op?

We stellen je bijdrage aan de definitieve versie van het instrument natuurlijk bijzonder op prijs! Je gaat na of de inhoud van het instrument goed past bij jouw leerlingen en bij jouw wensen als onderwijsprofessional. Wat levert het je nog meer op?
 • Je ontvangt alle materialen gratis
 • Je maakt kennis met dit nieuwe instrument
 • Je ontvangt na afloop een handige rapportage per leerling

Doe je mee? Verlengde opstelling inschrijven

De proefafname loopt van maandag 23 september tot en met vrijdag 11 oktober.
> Schrijf je vóór 1 augustus in via het digitale inschrijfformulier
Géén klant bij Cito? Ook dan kun je meedoen. Je hoeft dan geen klantnummer in te vullen op het formulier.

Meer weten?

Vragen zijn altijd welkom. Bel onze klantenservice gerust via (026) 352 11 11 of mail naar klantenservice@cito.nl.
> Meer informatie over het instrument SEO voor zml 

Wij stellen jouw deelname bijzonder op prijs!

Vriendelijke groeten,

Agnes de Boer
projectleider sociaal-emotionele ontwikkeling
Het instrument SEO

SEO IQ>70 en SEO-zml

Met het instrument SEO breng je de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in het (V)SO in kaart. SEO IQ>70 is een zelfstandig te gebruiken instrument. De overeenkomst met het eerdere SEO-zml vergroot het gebruiksgemak voor scholen die door de ontvlechting van cluster 3 en cluster 4 te maken krijgen met leerlingen met een breder spectrum aan IQ-scores.

SEO-zml en SEO IQ>70 bevatten enige overlap. Er zijn ook duidelijke verschillen: minder geavanceerde gedragingen zijn niet opgenomen in het nieuwe instrument, en meer geavanceerde gedragingen zijn toegevoegd. Ook is een aantal domeinen toegevoegd, zoals Samenwerken en Motivatie om te leren. Dit voldoet aan de vraag vanuit de SO-scholen om het instrument ook in te kunnen zetten bij het vaststellen van een uitstroomperspectief.
Groepje leerlingen in speciaal onderwijs
Wat gebeurt er met de resultaten van de proefafname?
Beide vragenlijsten bevatten meer uitspraken dan we uiteindelijk zullen opnemen in de definitieve versie. Uitspraken die onduidelijk zijn, niet relevant worden gevonden, of die de leerlingen niet betrouwbaar in beeld brengen, worden na de proefafname verwijderd.
Ook kunnen we pas na de proefafname goed zien, hoe de verdeling is van de verschillende sociaal-emotionele gedragingen in de verschillende leerjaren. Dat is waarom een ruime deelname van leerlingen in cluster 3 en 4 zo belangrijk is voor de totstandkoming van het instrument.
www.cito.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Via de knop ‘instellen’ geef je aan welke cookies je wilt accepteren. Meer informatie over Cookies en privacy