SluitenSluiten
Bedrijven en Primair onderwijs

Partners

Cito in samenwerking met  ...

Cito is ... 

Partner van DNA

Sinds een aantal jaar is Cito partner van De Nederlandse Associatie (DNA). DNA verenigt, stimuleert en ondersteunt de professionalisering van Nederlandse branche-, beroeps- en belangen- organisaties, federaties, fondsen en bonden. Cito draagt het Nederlandse verenigingsleven een warm hart toe en deelt haar kennis en kunde met betrekking tot het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden en het aantonen en borgen van vakbekwaamheid met de leden van DNA.

Het Nationaal Verenigingsonderzoek

Elk jaar faciliteert DNA Het Nationaal Verenigingsonderzoek (NVO). Het NVO wil jaarlijks laten zien hoe de landkaart van verenigingen in Nederland eruit ziet en hoe groot de economische en sociale betekenis van verenigingen is.
Verder richt het onderzoek zich op:
  • hoe verenigingen in elkaar zitten,
  • hoe ze functioneren,
  • hoe ze gefinancierd worden,
  • wat ze doen,  
  • en wie er actief zijn.
Het uiteindelijke doel is om in een paar jaar een volledig overzicht te hebben en daar de informatie uit te halen die de verenigingswereld versterkt. Nieuwsgierig naar het onderzoek? Lees alle ins en outs op de website
Het Nationaal Verenigingsonderzoek. Doe mee!