Sluiten
Kandidaten maken schriftelijk examen

Examens voor professionals

Wat betekenen de corona-maatregelen voor de examens?

Examens voor professionals

Gaat mijn examen door?

De corona-crisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen raken ons allemaal. Ook heeft het invloed op de afname van de examens. We zijn voortdurend in overleg met onze opdrachtgevers en projectpartners. Op deze pagina vindt u de meest actuele informatie betreft de examens voor professionals, zoals bij ons bekend. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

ISSO examens
Actuele status
Betonkernactivering

Afname mogelijk vanaf 01-06-2020
Inzages mogelijk vanaf 01-07-2020

Biomassa

Afname mogelijk vanaf 01-06-2020
Inzages mogelijk vanaf 01-07-2020

Bodemenergie

Afname mogelijk vanaf 01-06-2020
Inzages mogelijk vanaf 01-07-2020 

Noodverlichtingsdeskundige

Afname mogelijk vanaf 01-06-2020
Inzages mogelijk vanaf 01-07-2020 

Ventilatie Woningen

Afname mogelijk vanaf 01-06-2020
Inzages mogelijk vanaf 01-07-2020 

Legionellapreventie-adviseur 

Afname mogelijk vanaf 01-06-2020
Inzages mogelijk vanaf 01-07-2020 

Warmtepompen 

Afname mogelijk vanaf 01-06-2020
Inzages mogelijk vanaf 01-07-2020

Zonne-energiesystemen 

Afname mogelijk vanaf 01-06-2020
Inzages mogelijk vanaf 01-07-2020 

Betonkernactivering
Biomassa
Bodemenergie
Noodverlichtingsdeskundige
Ventilatie Woningen
Legionellapreventie-adviseur 
Warmtepompen 
Zonne-energiesystemen 
EP examens
Actuele status
EPA-W

Afname mogelijk vanaf 01-06-2020
Inzages mogelijk vanaf 01-07-2020

EPW-NAfname mogelijk vanaf 01-06-2020
Inzages mogelijk vanaf 01-07-2020 
EPA-UAfname mogelijk vanaf 01-06-2020
Inzages mogelijk vanaf 01-07-2020 
EPN-UAfname mogelijk vanaf 01-06-2020
Inzages mogelijk vanaf 01-07-2020 
  
EP aanvullende examensAfname mogelijk vanaf 01-06-2020
Inzages mogelijk vanaf 01-07-2020 
EP-W Basis & DetailAfname mogelijk vanaf 01-06-2020
Inzages mogelijk vanaf 01-07-2020 
EP-U Basis & DetailAfname mogelijk vanaf 01-06-2020
Inzages mogelijk vanaf 01-07-2020 
EPA-W
EPW-N
EPA-U
EPN-U
 
EP aanvullende examens
EP-W Basis & Detail
EP-U Basis & Detail
NVHP en FFP examens
Actuele status
NVHP

Theorie-examen
Vanaf 28 april 2020, is het weer mogelijk om uw NVHP-examen bij een van de LaMark-testcenters af te leggen. Stelt u zich op de hoogte van de maatregelen die LaMark heeft getroffen om de examens zo veilig mogelijk af te nemen. In de FAQ via https://lamark.com/nl/ vindt u deze informatie. Houdt u zich alstublieft aan deze maatregelen!

Examen oude stijl (1 examen dat bestaat uit 40 meerkeuzevragen):
Met NVHP is afgesproken dat we de termijn waarin u het NVHP-theorie-examen oude stijl kunt doen, wordt verlengd tot 1 juni 2020.
Let op: dit examen is NIET geactualiseerd, zodat de inhoud gebaseerd blijft op de wetgeving en tarieven die van toepassing waren in 2019!

Examen nieuwe stijl (examen 1 en examen 2 die elk uit 30 meerkeuzevragen bestaan):
Let op: dit examen is WEL geactualiseerd en dus gebaseerd op de wetgeving en tarieven van 2020!

Praktijkexamen
We gaan er van uit dat de coronamaatregelen in juni zo zijn versoepeld, dat het live-praktijkexamen doorgang kan vinden. Zo niet, dan zullen we gebruik maken van een online-afname via Teams, Zoom of anderszins.

Let op: wij vragen de volgende NVHP-kandidaten contact met ons op te nemen (nvhp@cito.nl):
Kandidaten:
- die in de periode van 17 maart tot en met 31 maart een NVHP-examen ‘nieuwe stijl’ op basis van de wetgeving 2019 hadden gepland;
- die van LaMark een nieuwe examendatum hebben gekregen in april of mei;
- en graag alsnog examen willen doen op basis van de wetgeving 2019.

FFP 

Theorie-examen
Het is sinds 28 april weer mogelijk om een reservering te maken voor het theorie-examen FFP oude stijl. Stelt u zich op de hoogte van de maatregelen die LaMark heeft getroffen om de examens zo veilig mogelijk af te nemen. In de FAQ via https://lamark.com/nl/ vindt u deze informatie. Houdt u zich alstublieft aan deze maatregelen! Met de FFP is afgesproken dat de termijn tot wanneer u nog via Cito het FFP-theorie-examen kunt doen, wordt verlengd tot 1 juli 2020.
Let op: deze examens worden NIET geactualiseerd, zodat de inhoud gebaseerd blijft op de wetgeving en tarieven die van toepassing waren in 2019!

Praktijkexamen
Met de FFP is ook afgesproken dat de eis vervalt, dat u éérst de drie theorie-examens met goed gevolg moet hebben afgelegd. We gaan er van uit dat het WEL mogelijk is om half juni bij Cito het praktijkexamen te doen. U kunt zich uiteraard ook voor het praktijkexamen in november a.s. aanmelden.
Let op: de eis dat u eerst de vaardigheidstraining moet hebben gedaan, blijft bestaan! Verder is het belangrijk te weten dat de praktijkexamens van juni WEL zijn geactualiseerd en dus op de wetgeving en tarieven van 2020 zijn gebaseerd!

NVHP
FFP 
Telecom CAI, Bal/Bast, Boa OV, PE Elektrolassen, Sportmassage
Actuele status
Telecom CAI

Theorie afnames beperkt mogelijk bij Lamark
Kijk voor meer informatie over voorzorgsmaatregelen COVID-19 op lamark.com

Praktijk- en verlengingsexamen weer mogelijk vanaf 15 juni

Bal/Bast examenAfnames beperkt mogelijk.
Kijk voor meer informatie over voorzorgsmaatregelen COVID-19 op lamark.com
Boa OVAfnames beperkt mogelijk. 
Kijk voor meer informatie over voorzorgsmaatregelen COVID-19 op lamark.com
SportmassageAfnames beperkt mogelijk
Kijk voor meer informatie over voorzorgsmaatregelen COVID-19 op lamark.com
PE Elektrolassen Afnames beperkt mogelijk
Kijk voor meer informatie over voorzorgsmaatregelen COVID-19 op lamark.com
Telecom CAI
Bal/Bast examen
Boa OV
Sportmassage
PE Elektrolassen 
Neem contact op met onze klantenservice

Vragen?