SluitenSluiten
Examenkandidaten

Financieel Planners

Exameninformatie

Beëindiging samenwerking FFP & Cito

Per 1 januari 2019 heeft de SCFFP een nieuwe vorm gekozen voor de certificering van aankomende financiële planners (voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot de FFP: info@ffp.nl). Afnames examen in oude vorm vonden in het najaar van 2019 voor het laatst plaats.