Sluiten
Examenkandidaten

Financieel Planner

Exameninformatie

CORONA maatregelen & examens voor professionals
13-01-2021 | Tot 9 februari kunnen er geen fysieke examens worden afgenomen bij Aristo, The Green Meeting Centre en Cito. Sommige digitale examens bij Lamark gaan WEL door.  Wij nemen contact met u op, wanneer uw examen door de huidige maatregelen wordt geannuleerd (check ook uw spambox). Bekijk hier de actuele status per examen en eventuele aanvullende informatie.

Praktijkexamen EFA

Bent u hypotheek- of financieel adviseur en wilt u zich op het terrein van hoogwaardige financiële planning begeven? Behaal het FFP-diploma via een versnelde route en u mag de FPP CFP®-titel voeren.

Per 1 januari 2019:

De SCFFP heeft een nieuwe vorm gekozen voor de certificering van aankomende financiële planners (voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot de FFP: info@ffp.nl).

Dat heeft gevolgen voor de termijn waarbinnen de certificering op de ‘oorspronkelijke wijze’ nog kan plaatsvinden:

 • voor de theorie-examens FFP 1, 2 en 3 geldt dat een kandidaat tot 1 mei 2020 nog examen kan doen. Daarna zijn herkansingen ook niet meer mogelijk. Als sprake is van bijzondere omstandigheden (overmacht) kunnen herkansingen voor de toetsen 1, 2 of 3 van het theorie-examen ook na 1 mei 2020 plaatsvinden. Hiertoe moet de kandidaat een onderbouwd verzoek indienen bij Cito dat ter beoordeling aan FFP zal worden voorgelegd. Let op: eventuele herkansingen na 1 mei 2020 blijven gebaseerd op de wet- en regelgeving 2019. Na 1 oktober 2020 zijn herkansingen voor overmachtsituaties niet meer mogelijk.
 • voor het praktijkexamen FFP geldt dat de laatste examenmogelijkheid in week 47 van 2020 is (16 t/m 20 november 2020). Herkansingen zijn daarna niet meer mogelijk. Let op! De praktijkexamens in juni en november zijn op basis van de nieuwe wetgeving.

De volgende bepalingen in het FFP-examenreglement moeten daarom ook vanaf 1 januari 2019 gelezen worden, op basis van het hierboven bepaalde:

 • art. 11, leden a, b en c
 • art. 14
 • art. 16, lid u

Voor wie?

De verkorte FFP leer-examenlijn is bedoeld voor Erkend Financieel Adviseurs die ingeschreven zijn bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseurs (SEH).

Wilt u zich aanmelden voor het praktijkexamen EFA? Dan moet u:

 • binnen één jaar geslaagd zijn voor de twee meerkeuzetoetsen (Toets 1: Generiek en Familie en toets 3: Ondernemer)
 • beschikken over het certificaat Erkend Financieel Adviseur
 • de vaardigheidstraining hebben gevolgd
De vaardigheidstraining wordt in sommige gevallen ook verkort aangeboden, waarbij het accent op ondernemen en DGA ligt. Na het behalen van toets 1 en toets 3 heeft u anderhalf jaar de tijd om het praktijkexamen voor EFA te behalen. 

Casusopdracht

Voor het praktijkexamen werkt u thuis een casus uit. U krijgt hier 3 weken de tijd voor. Het maken van de opdracht duurt ongeveer 20 uur. Tijdens het mondeling examen bij Cito verdedigt u de casus. Ook hier geldt dat vanaf 1 mei de relevante wetgeving van het betreffende jaar leidend is. Voor elk examen worden er nieuwe casussen ontwikkeld.

Mondeling examen

Het mondeling examen wordt door twee assessoren afgenomen in Arnhem. Het examen bestaat uit 2 onderdelen:

 • Onderdeel 1: Klantpresentatie (15 minuten)
 • Onderdeel 2: Verdediging casusopdracht (30 minuten)
U ontvangt direct na het examen de voorlopige uitslag van uw assessoren.

Belangrijke data

Meld u aan voorBetaal voorCasus vrijgegeven opLever uw casus in voor
Mondeling examen op
22 november 2019
07 oktober 201914 oktober 201914 oktober 201905 november 2019
Mondeling examen op
10 juni 2020
1 mei 20207 mei 20207 mei 202029 mei 2020
Mondeling examen op
20 november 2020
7 oktober 202014 oktober 202014 oktober 20204 november 2020
Mondeling examen op
22 november 2019
Mondeling examen op
10 juni 2020
Mondeling examen op
20 november 2020

Uitslag examen

U ontvangt de definitieve uitslag binnen twee weken na het mondeling examen. Bent u geslaagd, dan ontvangt u tevens een uitnodiging voor de diploma uitreiking. Herkansen kan altijd, mits dit binnen de geldigheid van uw theorie-examen ligt (1,5 jaar).

Examen annuleren of uitstellen?

U kunt uw deelname aan het mondeling examen uiterlijk tot de datum van het vrijgeven van de casus annuleren. Wij berekenen dan € 45,- administratiekosten en storten uw examengeld terug. U kunt een examen helaas niet uitstellen. Vragen over andere onderwerpen? Bekijk onze Veelgestelde vragen.

Kosten examens

U wilt weten waar u op moet rekenen als u examen doet.
 • Praktijkexamen – € 687,28 inclusief btw (€ 568,- ex. btw)

U ontvangt de factuur voor het praktijkexamen per mail. Betaalt u op tijd? We kunnen u pas de casus toesturen wanneer de factuur voldaan is.